Boerenlandbouwconferentie verslag

23 maart 2019, Eemlandhoeve. Boeren, tuinders, mensen die boer willen worden, netwerk bouwers, en anderen kwamen samen om ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Om netwerken te bouwen voor een sterkere beweging voor een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. ‘Boerenlandbouw’  staat voor menswaardige landbouw, met de focus niet op productie en export, maar op een vruchtbaar en waardig bestaan voor de boer, op communities rondom de landbouw, en op het laten bloeien van ecosystemen.  DOOR: KATIE SANDWELL FOTO’S: DANIEL GOMEZ

In acht workshops werden praktijkervaringen gedeeld over plantaardige bemesting, korte keten en meerproduct csa’s, over bodem en biodoversiteit, over grond en commons.

Beleid steunt nog steeds grootschalige, export georienteerde, input intensieve landbouw, met innovatieve duurzame oplossingen als niche. Echter: wij zijn met steeds meer, en de verschillende achtergronden van de aanwezigen tijdens de conferentie laten zien dat we kunnen groeien naar een grotere en sterkere beweging die boeren, burgers en ecosystemen centraal stelt. Hier lees je het hele verslag boerenlandbouwconferentie.

De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ en TNI. Daarom is er ook een engelstalig verslag: Boerenlandbouw-Peasant Farming in the Netherlands – Conference Report (FINAL)