Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Aanbod

Vacature: ondernemende tuinder(s)

Heb jij ervaring als tuinder en ben je op zoek naar een mooie uitdaging?

Landgoed Huis Sevenaer is een historische kasteelboerderij in hartje Zevenaar. Met een boerenbedrijf dat bestaat uit een tuinderij (inclusief oude moestuin) akkerbouw en veeteelt. En dat alles in eigen beheer.
Het boerenbedrijf is een biologisch bedrijf naar het ideaal van de Jonkheer van Nispen van Sevenaer. De jonkheer heeft de zogenaamde geïntegreerde teeltmethode ontwikkeld.
Dit is te omschrijven als donkergroene biologische landbouw met bijzondere aandacht voor de bodem, natuurlijke flora en biodiversiteit in het algemeen.

Huis Sevenaer

De tuinderij omvat ca. 2 ha lichte klei, met mogelijke uitbreiding. Op een ander deel van het Landgoed is een oude moestuin aanwezig, waar momenteel de vrijwilligers onder begeleiding het beheer uitvoeren. De producten worden verkocht aan Restaurant Eet-Lokaal, via groente-abonnementen en in 2019 de weer te starten eigen winkel. Na 2-3 jaar in loondienst is het mogelijk om met het Landgoed een gezamenlijk bedrijf te starten op het gebied van de tuinderij. Ook is het de bedoeling om over enkele jaren een nieuwe locatie te bouwen.
Nadrukkelijk staan wij open voor een tuindersechtpaar, waar beiden in het bedrijf actief zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de volledige beschrijving op: https://www.huissevenaer.com/vacature-ondernemende-tuinders/

Interesse?
Dan nodigen wij jou van harte uit te reageren. Dit kan je doen door een onderbouwde mail te sturen naar: h.degraaf@huissevenaer.com.

Twijfel je of je geschikt bent gezien de breedte van de functie, neem dan contact op en kijken we samen of deze functie bij jou past.

Plek voor aanstormende ondernemers

Van Agtmaal (walnootolieproducent) en haar partners willen jonge aanstormende ondernemers de kans geven te leren en zo mogelijk in te stappen. Zij zoekt mensen die naast ambitieus ook communicatief vaardig zijn in verband met acquisite en creatief kunnen denken in het kader van productontwikkeling of dat op zijn minst willen leren.

Zoek je een stageplaats of een leerplek om je in te werken in de genoemde materie, heb je aspiraties om jezelf te ontplooien in de biologische verwerking van noten, treedt dan in contact met ons.

Contactpersoon; Yvonne van Hopstaken van “Eet wat bij je past”  tel 06-40614075
www.van-agtmaal.com

Wat is van Agtmaal?
Van Agtmaal is een ecologsich opererende onderneming die Nederlandse en Vlaamse walnoten verwerkt tot o.a. een regionale walnootolie (sinds 2012).

·         Kwaliteit van het product: De walnoot is bewezen ‘goed voor de gezondheid’. De EU nam in 2013 de walnoot op in de zgn. lijst met gezondheidsclaims.

·         Kwaliteit van de onderneming: Duurzaam ondernemen. Alle afvalstoffen (notendoppen, perskoeken e.d.) worden (her-)gebruikt voor andere producten/processen.

·         Kwaliteit van reputatie: Van Agtmaal won in 2014 de Innovatieprijs tijdens de Folie Culinaire, een Horecabeurs voor het topsegment.

Oproep Agrobosbouw

Agrobosakkers vormen een variant op agrobosbouw, een agro-ecologisch systeem waarin akkergewassen (bij voorkeur in mengteelt) worden gecombineerd met bomen en struiken in een elkaar aanvullende aanpak: 1 + 1 = 3.

Voor een meerjarige pilot in Noordoost Brabant zijn we op zoek naar een ondernemer die wil meewerken aan wat de meest natuurinclusieve vorm van landbouw is. Je wordt daarbij begeleid door Agrobosbouw en studenten van de HAS of Hogeschool Van Hall Larenstein, binnen een coöperatief verband dat speciaal voor dit doel wordt opgezet, met betrokkenheid van zoveel mogelijk partijen in de regio.

Belangstelling? Neem dan contact met ons op via info@agrobosbouw.nl

Kijk voor meer informatie over agrobosbouw en de actuele stand van zaken op onze website: www.agrobosbouw.nl

Afbeelding: Fogelina Cuperus, WUR

Natuurmonumenten zoekt Natuurboer

Landgoed Velhorst is een oase van rust en ruimte, natuur en
cultuurhistorie met kenmerkende statige lanen en parkbossen,
boerderijen, akkers en heideveldjes. Velhorst ligt ten westen van
Lochem aan de Berkel. Op het landgoed zijn twee historische
boerderijen vrij van pacht gekomen.

Natuurmonumenten is eigenaar van het landgoed en zoekt een
natuurboer voor deze boerderijen en de bijbehorende gronden.
Voor Natuurmonumenten zijn het verhogen van natuurwaarden,
biodiversiteit en landschappelijke waarden essentieel.
Natuurmonumenten zoekt een pachter met hart voor natuur,
landschap én cultuur; iemand die het als uitdaging ziet om een
extensief en gevarieerd boerenbedrijf te exploiteren op het
landgoed. Op termijn is hiervoor ruim 80 hectare grond ter
beschikking, waarvan ruim 45 hectare natuurgraslanden.

Bent u deze ondernemer?
Dien dan uw bedrijfsplan in vóór 25 mei 2018,
in een e-mail naar e.grob@natuurmonumenten.nl

Op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/velhorst
treft u alle informatie over de beschikbare boerderijen en
gronden, het gewenste beheer van deze gronden,
de selectieprocedure en de kijkdag.

Plek voor tuinder op de Eemlandhoeve in Bunschoten

De Eemlandhoeve zoekt een
Ondernemende, creatieve en communicatieve tuinder

Op ons multifunctioneel boerenbedrijf met vleesvee, zorg, educatie en vergaderfaciliteiten is plek voor een tuinder. Wij zoeken een zelfstandig persoon die allereerst overheerlijke groente wil leveren aan onze congreskeuken en daarnaast zijn eigen verkoopkanalen en klantenbestand wil opbouwen.
De wens ligt hier om de tuin uit te breiden met een bloemenpluktuin. Bij voorkeur kan je ook de kruidentuin en kersenboomgaard in productie nemen. We hebben zelf een kleine paddenstoelen teelt tak en zijn geïnteresseerd in permacultuur en voedselbossen.
Er is plek voor iemand die het leuk vindt om te vertellen over de tuin en eventueel ook rondleidingen en workshops kan verzorgen. Het is een pré als je graag met vrijwilligers en zorgcliënten werkt.
Op 3 ha ecologisch beheerd erf is op dit moment 1500 m2 in gebruik als moestuin. Dit is in overleg uit te breiden. Op dit moment beheren we de tuin met een club vrijwilligers. Mocht je interesse hebben, dan gaan we graag in gesprek met je.

Graag je motivatie en gegevens sturen naar Maaike Huijgen: maaikehuijgen@eemlandhoeve.nl

Over de Eemlandhoeve
De missie van de Eemlandhoeve is het verbinden van boer en burger, stad en platteland en Creator en creatie. Daarmee wil de Eemlandhoeve een oaseplek zijn voor mensen, met ruimte voor activiteiten en innovaties.
De Eemlandhoeve wil een voorbeeld zijn om het contact tussen burgers en boeren weer te stimuleren en de herkomst van ons voedsel zichtbaar en herkenbaar te maken. Dit doen we door zorg te dragen voor klimaat en bodem, bodem en bodemdiversiteit, voedselkwaliteit en integriteit, fair & truepricing en het leveren van een goed inhoudelijk rijk stuk eten. Op dit moment ligt de nadruk vooral op de productie en verkoop van biologisch rundvlees, maar we zouden het mooi vinden als de moestuinen daarbij ook een mooie en productieve plek worden.

De Eemlandhoeve ligt centraal midden in het land, langs de A1, op fietsafstand van Amersfoort.

Meer informatie is te vinden op www.eemlandhoeve.nl