Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Aanbod

Go Nuts! En houd varkens in scharrelbossen

Het project Go nuts! wil varkens in scharrelbossen. We werken samen met de provincie Brabant, drie ondernemers en het Brabants Landschap. Aanbod is locatie de Hugterheide, 20 ha (hier, tussen Eindhoven en Weert) waar de varkens op heide van het Brabants Landschap kunnen lopen. We hebben financiering voor onderzoek, waar provincie, gemeente en Brabants Landschap aan bijdragen. En we hebben kennis: drie grote ondernemers, provincie en wij denken mee. Kortom; een kant-klaar instapmodel.

Welke ondernemer zoeken we: iemand in de buurt van het gebied die de varkens ook daadwerkelijk kan en wil verzorgen (de locatie is voor de andere drie ondernemers te ver weg). Dit hoeft geen varkenshouder te zijn. Iemand met hart voor duurzame landbouw en die bereid is voorbij bulk en kostprijs te denken.

Met vriendelijke groet,

Inge Vleemingh

06 45 81 09 56
inge@imagro.nl
http://www.imagro.nl/Inge

Heb jij groene vingers, een hart voor jongeren en de zakelijkheid om een bedrijf te beginnen?

De Rudolphstichting zoekt een pachter die in Jeugddorp De Glind een biologisch land- en tuinbouwbedrijf wil opzetten.

Er is 7 ha grond voor gewassen en 4 ha voor grasland (+ vee) beschikbaar.

Voor het Jeugddorp zoekt de Rudolphstichting altijd naar ondernemers die vanuit hun eigen vakgebied ook de link kunnen en willen leggen naar de jongeren/jongvolwassenen die in het dorp wonen of er werken aan hun toekomst.

In De Glind kunnen kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen al meer dan 100 jaar wonen en werken aan hun toekomst. De functies van het mooie buitengebied van De Glind worden door de Rudolphstichting zo ingericht dat ze optimaal kunnen bijdragen aan de jeugdhulp die in het dorp en de regio wordt geboden.

Een deel van het buitengebied is in eigendom van De Rudolphstichting. Voor een deel van deze grond zoekt de Rudolphstichting een land- en of tuinbouw ondernemer met een flinke inzet om biologische land- en tuinbouw te combineren met zorg die past in het Jeugddorp.

Iemand met groene vingers, een groot hart voor jongeren en de zakelijkheid om een nieuw landbouwbedrijf en afzetkanaal op te zetten.

Is dit iets voor jou? Ken jij iemand die hiervoor in aanmerking komt? Wij horen het graag. Als je dit bericht wilt doorsturen naar iemand die ons verder kan helpen is dat ook heel welkom.

Startdatum pachter: januari 2018

Kijk op http://www.rudolphstichting.nl/actueel/428-pachter-gezocht .

Voor meer informatie kun je Janneke Kuipers bellen op 0342-459010
Of mailen naar info@rudolphstichting.nl

Bestaande Boomgaard met Akker te huur

Binnenkort beschikbaar ca 4000m2 bestaande halfstam boomgaard met diverse soorten appels, peren en pruimen.
De bestemming is agrarisch met waarde. Grond is kleigrond. Op het perceel is ook een werkschuur van ca 50m2. MEER GROND IS IN OVERLEG MOGELIJK. Het perceel is gelegen in Utrechtse Heuvelrug.
Pacht voor een jaar of langer in overleg, maar koop is ook bespreekbaar.

Voor meer informatie mail gerust!

David Heule
dpheule@hotmail.com

Wil jij land voor Tuinderij en Voedselbos in Raalte?

Het aanbod:
Een halve ha landbouwgrond en 4 ha bos voor het starten van een tuinderij en de ontwikkeling van een voedselbos op natuurgoed het Raalterwoold, in Raalte, provincie Overijssel.

BEN JIJ DIE ONDERNEMENDE TOEKOMSTBOER DIE HIER AAN DE SLAG WIL?

Natuurgoed het Raalterwoold bestaat uit 19 ha natuurlijk grasland en 4 ha inheems bos. Het grasland wordt beheerd met herefordkoeien. We zijn biologisch, SKAL gecertificeerd.
Er zijn nog veel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw.
We zoeken een toekomstboer met ervaring in een tuinderij, die weet wat hij of zij wil en met ons een plan kan opstellen en uitvoeren.

Je kunt contact opnemen met Wim Bovendeert; e-mail w.bovendeert@raalterwoold.nl

Prijsvraag: grond voor natuurlijk ondernemen

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt ondernemers en burgerinitiatieven uit om met nieuwe, verfrissende ideeën te komen voor vijf clusters van percelen in het buitengebied van Brabant (gemeenten Breda, Hilvarenbeek, Meierijstad en Son en Breugel). Voorwaarde is wel dat op de beschikbare grond natuurontwikkeling en ondernemerschap op een creatieve wijze worden gecombineerd.
Deelname is vooral interessant voor ondernemers en burgerinitiatieven die goede plannen hebben, maar niet beschikken over de grond om hun ideeën ook daadwerkelijk te realiseren.

Meedoen?
Maak uw (ondernemings)plan concreet en dien het in bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De plannen worden niet alleen beoordeeld op de aangeboden koop- of pachtprijs, maar ook op de inhoud. Bij de beoordeling wordt meegewogen of en zo ja hoe de plannen passen in de omgeving, zorgen voor de verbetering van natuurwaarden en bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering.

Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen: vrijdag 12 mei 2017 om 14.00 uur.

Meer weten?
Meer informatie over de prijsvraag, die is ontwikkeld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, staat op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant: https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/prijsvraag-natuurlijk-ondernemen
Via de website kan op de prijsvraag worden ingeschreven. Op de site zijn ook de spelregels, de kavelpaspoorten van de vijf locaties en de planning terug te vinden.