Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Aanbod

Tuinder gezocht voor Food for Good

De sociale stadstuinderij Food for Good in de stad Utrecht zoekt een nieuwe tuinder. Zie www.foodforgood.nl voor meer informatie.

18 uur per week
Maandagmiddag, dinsdag en woensdag

Food for Good is een sociale stadstuinderij in Park Transwijk in Utrecht en is onderdeel van Stichting de Wending. Er werken voornamelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De begeleiding is in handen van een team ZZP-ers, ieder met zijn eigen opdracht en expertise. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de sociale activering.
De organisatie is volop in ontwikkeling en in 2019 gaan we op ons terrein een samenwerking aan met een horecaondernemer en een oesterzwammenkweker.

Het team bestaat uit:
● Een coördinator, verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van bedrijfsvoering, de tuinderij en de activering/participatie van de deelnemers.
● Een trajectbegeleider verantwoordelijk voor de individuele trajecten van de deelnemers.
● Een tuinder, verantwoordelijk voor de tuinderij en het groenonderhoud.

Het team valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van stichting de Wending. (Stichting de Wending is opdrachtgever)

De opdracht:

● Zorgdragen voor een jaarronde productie voor levering aan horeca en andere klanten, met een bijbehorend teelt en activiteitenplan.
● Zorgdragen voor een aantrekkelijke tuin en terrein, waar biologisch/duurzaam geteeld wordt.
● Begeleiden van alle deelnemers (incl. vrijwilligers en stagiaires) en coördineren en uitzetten van alle werkzaamheden op de tuin.
● Zorgdragen voor een veilige werkomgeving en materiaalbeheer.
● Bijzonderheden overdragen en terugvragen aan collega’s en ruggenspraak met coördinator.
● Trainen van de deelnemers in het juiste gebruik van het aanwezige gereedschap en apparatuur, e.e.a. afhankelijk van de capaciteiten van de deelnemers
● Deelnemen aan teamoverleg ten behoeve van continuïteit van de tuin en onderneming.

Verantwoordelijkheden:
● Financiële opbrengst van de tuinderij
● Onderhoud en beheer groenstructuur.
● Deelnemers met een begeleidingsvraag krijgen de begeleiding die afgesproken is.
● Veilige en prettige werkomgeving (inclusief gereedschap en materiaal)
● Medeverantwoordelijk voor continuïteit van food for Good als onderneming

Wij zijn op zoek naar iemand die….

●Ervaring heeft als tuinder/beheerder van een biologisch moestuin project. Bij voorkeur in bezit van een diploma daaromtrent (bijv. Warmonderhof).
● Het prettig vindt om met mensen te werken en in staat is om mensen te begeleiden, stimuleren en kennis over te dragen.
● Goed in een team kan werken, maar ook zelfstandig aan het werk gaat en verantwoordelijkheid kan nemen.
● Een ondernemer: iemand die het een uitdaging vindt om zoveel mogelijk productie en dus financieel rendement uit de tuin te halen (passend bij de sociale identiteit van de tuinderij).

Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen?

Bel of mail Evelien Roos (coördinator), 06 29390409, evelien@de-wending.nl

Je reactie zien we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 januari 2019 op hetzelfde mailadres.

Voedselbosboer gezocht!

Er is een interesse mogelijkheid voor een beginnende voedselbosboer of een boer in transitie. Liefst iemand die al land (op ’t oog) heeft tussen de 1 en 5 ha groot, bij voorkeur in Zuid-Holland of ’t Westen van Brabant.

Natvise (Bastiaan Rooduijn) wil met Greenchoice een programma opzetten i.s.m. Triodos (of bijv. ASN) om (jonge) boeren te helpen het gat van de eerste jaren te overbruggen voordat de productie echt op gang komt, om zo de transitie naar voedselbosbouw te faciliteren. Hiervoor wil Greenchoice eerst 2 pilot projecten lanceren.

Voedselbos ‘Groengenoten’ te Rucphen, het nieuwste voedselbos project van 1.3h van Bastiaan Rooduijn, komt hiervoor in aanmerking. Doordat Greenchoice vanuit een compensatiepot het risicovolle gedeelte dekt, zou het voor Triodos of een andere duurzame bank interessant kunnen zijn om de rest van de financiering te leveren. Nu is dat voor een bank veelal nog te riskant, vanwege de lange terugverdientijd. Op deze manier kunnen boeren eigenaar worden van de grond en investeren in het plantgoed en de infrastructuur, maar is het ‘gat’ van de eerste 5 jaar zonder inkomsten redelijk gedekt.

Naast dit project is er nog budget over voor één ander vergelijkbaar project. Triodos is al gecontacteerd en we zoeken dus nog een andere ondernemer/boer die mee aan tafel wil zittten. Het liefst iemand met een agrarische achtergrond, bijv. een boer die wil overschakelen of een jonge boer die in de opzet tegen een gat in de financiering aanloopt. Bastiaan is professioneel voedselbos ontwerper en heeft veel ervaring met kleinschalige voedselbossystemen, maar nog weinig agrarische ervaring. Samen zouden we elkaar zo optimaal kunnen ondersteunen en hopelijk ook representatief zijn voor een nieuwe generatie boeren.

Bij interesse neem contact op met Bastiaan via info@natvise.com, of bel +316 53494017.
Dan kunnen we snel met Triodos en Greenchoice om tafel, en hopelijk iets ontzettend moois op gang gaan zetten!

Proefboerderij Haverkamp zoekt (startende) toekomstboeren

Proefboerderij Haverkamp wil startende biologische agrarische- en plattelandsondernemers een kans bieden om betaalbaar te starten door tijdelijke pacht van grond en gebouwen. Samen vormen de zelfstandig ondernemende pachters een breed gemengd biologisch agrarisch bedrijf, in een aantrekkelijk, gezond landschap met veel biodiversiteit.

Aanbod
Te pachten voor 3 – 6 jaar: vruchtbare biologische grond (oeverwal IJssel), en bedrijfsruimte in Terwolde bij Deventer. Beschikbare oppervlakte per pachter 0,5 tot 3 ha. met mogelijkheden tot tijdelijk verblijf. Op termijn willen we eenvoudige bedrijfswoningen aanbieden. Gezamenlijk gebruik van de voorzieningen en werktuigen verlaagd de kosten en stimuleert slim samenwerken, zowel in de teelt als voor de afzet.

Iets voor jou?
Je kan mee doen als je werkt als zelfstandig ondernemer met een goed plan voor een bijzondere, arbeidsintensieve biologische teelt en/of de verwerking ervan. En als je open staat voor samenwerken met anderen en je talenten wilt delen voor het geheel van de proefboerderij.
Wij bieden een laagdrempelige opstap naar zelfstandig ondernemerschap. Later kun je doorstromen naar een eigen plek. De proefboerderij is in ontwikkeling. De eerste pioniers kunnen vanaf voorjaar 2019 pachten.

Meer lezen?
Wij ontwikkelen het concept van de proefboerderij met hulp van de prijsvraag Brood & Spelen. Op deze website vind je het plan met de visie en verschillende artikelen.

Aanmelden en contact
Heb je interesse? Dan zijn wij benieuwd naar jouw plan. Je kunt onze vragenlijst opvragen als voorbereiding voor een gesprek. Ben je nieuwsgierig of heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Wim Hekkert.
Email: wjhekk@planet.nl

Tuinder gezocht bij Veld en Beek

Biologische Boerderij Veld en Beek is een gemengde biologisch dynamische boerderij met 40 stuks melkvee, zuivelverwerking, vleesvee, akkerbouw, groenteteelt (0,8 ha) en legkippen. Alle producten worden via een zelfbedieningssysteem verkocht aan een vaste klantenkring.
Wij zoeken een medewerker/ondernemer tuinbouw.

– met ervaring met teelt van tuinbouw gewassen
– die het gezamenlijk vastgestelde tuinbouwplan kan uitvoeren
– die affiniteit heeft met biologisch dynamische landbouw
– met gevoel voor presentatie en marketing van producten
– met affiniteit voor de logistiek van distributie
– die het leuk vindt om in een team op het gemengde bedrijf te werken en stagiairs kan aansturen
Er is eventueel woongelegenheid op de boerderij.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatiebrief voor 1 januari naar info@veldenbeek.nl.

Voor meer informatie:
Stuur een mail of bel met Jan Wieringa: 0621516966

Fonteinallee 33, 6865ND Doorwerth

Tuinder gezocht voor landgoed Herinckhave

Landgoed Herinckhave (Overijssel) zoekt vanaf najaar 2019 een tuinder, tuinders-echtpaar met een groen en sociaal hart voor een nieuw op te zetten (biologisch) circulair landbouwbedrijf.

Op het lommerrijke, onder de natuurschoonheidswet (NSW status) vallende 65 Ha tellende Landgoed bevindt zich ook een 1,3 Ha grote (100 jaar oude) boomgaard dat de basis moet vormen voor het tuinbouwbedrijf.

Heb je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, is pionieren je niet vreemd en is groente-, en fruitteelt jouw passie? Dan zijn wij op zoek naar jou, die voor eigen rekening en risico deze fantastische uitdaging durft aan te gaan.

Je krijgt, indien noodzakelijk, de beschikking over een bedrijfswoning op het landgoed en op de akker komt een Twentse schuur uit 1900 voor opslag en verwerking. Er is de mogelijkheid tot het houden van kleinvee, en er is ruimte voor een (koude) kas. Op termijn komt er een bedrijfswoning beschikbaar.

Je draagt zorg voor de uitvoering van je eigen bedrijf, waarbij we je, indien nodig, graag introduceren bij diverse netwerken en relaties. We zoeken een pro-actieve professional, die op een verantwoorde, creatieve en ondernemende wijze een positieve bijdrage gaat leveren aan een duurzame samenleving en de toekomst van het landgoed.

Wat vragen we van je?

  • Een relevante opleiding op in ieder geval werk en denkniveau MBO-niveau, bij voorkeur in de richting Tuin – en Akkerbouw of aanverwant (Groene Lyceum -HAS – Warmonderhof)
  • Kennis van of ervaring/ affiniteit met (praktijk)onderwijs op het gebied van plantenteelt (zoals biotechnologische technieken); bodem & water, technologische innovaties in de tuin- en akkerbouw
  • Ruime ervaring in gewasteelt
  • Een kas kent voor jou geen geheimen (van modern tot ouderwets)
  • Je woont in Twent of bent bereid hiernaartoe te verhuizen
  • Je vindt het leuk om met mensen met een zorg-, of opleidingsvraag om te gaan.
  • In het bezit van startkapitaal

PROCEDURE INSCHRIJVING
De eigenaar is voornemens het tuinderscomplex op Landgoed Herinckhave bij inschrijving te verhuren. Voor belangstellenden worden twee kijkmiddagen georganiseerd op zaterdag 15 december en woensdagmiddag 19 december van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden bij  eric@devaleouwe.nl voor één van de kijkmiddagen onder vermelding van naam, adres,  e-mail en telefoonnummer.

Vervolgens ontvangen gegadigden een uitnodiging voor één van de kijkmiddagen en wordt het informatiepakket per mail verzonden. De inschrijving sluit op 30 november a.s. om 12.00 uur.

Kandidaten die zich hebben ingeschreven, ontvangen voor 24 december 2018 bericht of zij worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Op 31 januari a.s. vinden er selectiegesprekken plaats met de verhuurder. Hieronder is een inschrijfformulier te downloaden

Voor meer informatie; www.herinckhave.nl

(Oorspronkelijke tekst: DEVALEOUWE)