Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Boerenvuur

BoerenVuur! Toegang tot land en boerencollectieven

Hoge land- en pachtprijzen maken het vaak onmogelijk voor (toekomstige) boeren om aan land te komen. In de afgelopen jaren zijn veel alternatieve constructies opgekomen die het voor nieuwe boeren mogelijk maken om te beginnen. Deze varierend van het inbreien in een bestaand bedrijf tot het gebruiken van natuur of gemeentegrond. Hoewel dit nieuwe mogelijkheden brengt, blijkt dat boeren vaak weinig rechten hebben binnen deze constructies. De ervaring leert bijvoorbeeld dat bij spanningen met de landeigenaar de toekomstboer vaak moet vertrekken. Zo hebben toekomstboeren geen zeker bestaan.

In het eerste deel van deze sessie bespreken we ervaringen van (toekomst)boeren met land en wat we kunnen doen om toegang en zekerheid op land te verbeteren. Ook kijken we naar de rol die collectieven van boeren hierin kunnen spelen. In het tweede deel kijken we naar hoe boerencollectieven op het land samen kunnen werken. Om elkaars productiesysteem te versterken en aan te vullen maar ook om samen meer waarde te geven aan natuur en landschap. Verschillende intiatieven doen hun verhaal.

Het BoerenVuur vind plaats op 15 september van 13:00 tot 14:15 in (de buurt van) biologische Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276), tijdens een actiekamp dat er op gericht is aandacht te vragen voor de polder. Samen met vele andere organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het boerenvuur maakt deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en grondverhalen. Kijk voor meer informatie en het programma op www.behoudlutkemeer.nl. Op het kamp BoerenVuur vind tevens nog een BoerenVuur plaats “Land voor toekomstboeren in de Lutkemeerpolder“.

Datum: 15 september, van 13:00 tot 14:15
Locatie: in de buurt van Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276, Amsterdam).

BoerenVuur! Kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren

Slimme apparaten maken je tuinders leven makkelijker. Maar hoe dit te doen zonder afhankelijk te worden van grote bedrijven en het vermogen je bedrijf zelf creatief vorm te kunnen blijven geven te behouden? Demo en ervarings uitwisseling over kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren.

Het boek ‘the Market Gardener’ van Jean Martin Fortier inspireerde reeds velen en is nu naar het Nederlands vertaald: Zo krijg je een rendabele, kleine tuinderij. Taco de vertaler neemt ons mee in zijn enthousiasme over het ‘Fortier’ tuinderschap en vraagt zich een paar dingen af.

Jasper Sinoo, Dave Hardy (beiden Zelfoogsttuin Kraaybekerhof), Kasper Boers (o.a. Eemstadboerderij), Taco Ijzerman (o.a. Sevenaar), Michel Smits (Tuinderij Amelis’ Hof), Stijn Costermans (De Groentenakker), Mathijs Kuiper (De Wijkse Moestuin), Michel Kegels (Groenhartig) (bevestigd), Pieter, Esther, (to be confirmed), hebben allen ervaring met kleinschalig slim georganiseerd tuinderschap. Ze komen laten zien en vertellen welke aparaten zij hebben en hoe die hen bevallen.

Zondag 14 oktober van 12:30* tot 17 uur op de tuinderij van Kraaybekerhof in Driebergen. Kinderen welkom 🙂

We vragen een bijdrage van €5 voor leden en €10 voor niet leden voor vereniging Toekomstboeren voor deze dag.

* vanaf 12 uur zijn er broodjes en koffie en thee te verkrijgen vanuit Kraaybekerhof
Deze dag is georganiseerd door vereniging Toekomstboeren.

BoerenVuur! Cooperatie Biopolder Lutkemeer

Op 15 september is er een Boerenvuur in de Lutkemeerpolder in Amsterdam. Het thema is: toegang tot land en welke rol een stedelijke overheid daar in kan spelen.

Directe aanleiding is het voornemen van de stad Amsterdam om biologische landbouwgrond te ontruimen ten behoeve van een overbodig bedrijventerrein. Met een aantal mensen hebben we een voorstel (Biopolder) geschreven om de hele polder (43ha) beschikbaar te stellen aan toekomstboeren die daar in cooperatief verband kunnen ondernemen. De grond is in feite (ingewikkeld verhaal) in bezit van de gemeente. Waar een wil is, is een weg betogen wij.

Het boerenvuur vindt plaats in (de buurt van) biologische Boerderij de Boterbloem, tijdens een actiekamp dat er op gericht is aandacht te vragen voor de polder. Samen met vele andere organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het boerenvuur maakt deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en grondverhalen. Op het kamp vind tevens nog een BoerenVuur plaats “Toegang tot land en boeren collectieven”.  Kijk voor meer informatie en het programma op www.behoudlutkemeer.nl

Mensen die interesse hebben om eventueel mee te denken over biopolder kunnen zich melden, laten we samen zien hoe het zich ontwikkelt. Op de 15e organiseren we eveneens een “Biopolder meet en greet“. Wil je meer weten stuur dan en berichtje aan info@behoudlutkemeer.nl

Datum BoerenVuur: 15 september, van 17:30 tot 18:30
Locatie: in de buurt van Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276),

Meerjarige gewassen op de tuinderij

Donderdag 22 februari kwamen 32 mensen naar Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk om meer te leren over vaste groenten. Tuinder Luuk Schouten organiseerde deze workshop namens De Biotuinders en Toekomstboeren. Max de Corte was uitgenodigd om zijn praktijkkennis te delen over deze nog vrij onbekende groenten. Hieronder het verslag.
DOOR: MARIJE MULDER

Introductie
Luuk vertelt eerst iets over De Biotuinders; hoe ze een paar jaar geleden zijn opgericht om SKAL-certificering mogelijk te maken voor (kleinschalige) tuinderijen, dat ze de belangen behartigen van deze tuinders en een platform zijn voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Namens Toekomstboeren bespreekt Marije Mulder kort deze vereniging, die vergelijkbare doelen nastreeft als De Biotuinders, maar zich ook richt op (toekomstige) boeren die aan de slag gaan met andere gebieden van agro-ecologie zoals voedselbossen en CSA’s.

Beide verenigingen bestaan pas enkele jaren, richten zich op vernieuwing en uitwisseling en hebben een lage contributie (respectievelijk €25,- en €20,-)

Van De Biotuinders zijn 8 leden aanwezig, van toekomstboeren 3. Dat betekent dat 21 mensen van buiten deze verenigingen de weg wisten te vinden naar deze workshop.

Max de Corte is sinds 6 jaar werkzaam binnen zijn bedrijf ‘Moestuinman’, waarmee hij betrokken is bij diverse projecten in Rotterdam, zoals de Voedseltuin. De nadruk ligt op  permacultuur, met bijvoorbeeld niet spitten en alleen bemesten met compost. Hij heeft een aantal voedselboslocaties en een shitake kwekerij. Verder geeft hij les over moestuinieren.

Meerjarige gewassen
Voordat Max de meerjarige gewassen bespreekt houdt hij een inleiding over natuurlijke successie. Dat is belangrijk om te begrijpen wat het verschil is tussen het telen van reguliere groenten (meestal eenjarige) of vaste planten.

De bekende  groenten zijn eigenlijk veredelde pioniersgewassen; 1- en 2-jarige planten die als eersten groeien op verstoorde grond. Kenmerkend voor deze groenten is dat ze erg veel voeding en licht vragen.

De natuur laat grond nooit onbedekt, kale grond komt alleen voor na een ‘ramp’ zoals overstroming, brand of het omwaaien van bomen.

De functie van de eerste pioniersplanten, zoals distels en zuring, is om de bodem te herstellen. Hierna volgen andere planten en bomen tot er uiteindelijk een bos(rand)milieu en een gezonde, evenwichtige bodem ontstaan is.

(bij het telen van 1- en 2- jarigen ga je met het kaalhouden van de bodem tegen de natuur in. Daardoor is het ook zoveel werk- er komen telkens planten op die de grond willen bedekken… )

In een verstoorde bodem domineren de bacteriën, terwijl bij een meer ontwikkelde bodem, later in de successie, schimmelnetwerken (mycorrhiza) overheersen. Deze gaan een samenwerking aan met de wortels van vaste planten en bomen voor de uitwisseling van nutriënten, water en zelfs informatie.

Een bodem met een goed functionerend schimmelnetwerk is beter bestand tegen weersextremen en ziekten. De planten hebben relatief weinig toegevoegde voeding nodig.

Een goed ontwikkelde bodem, met mycorrhiza, is dus van groot belang voor vaste planten. Daarom de volgende tips:

– niet of zo min mogelijk bewerken van de grond, ook niet oppervlakkig (frezen), anders wordt het netwerk doorgesneden
– geen mest toevoegen. Hiervan worden de planten ‘lui’ en daardoor geïsoleerd van het ondersteunende schimmelnetwerk.

Verder de tip om voor (half)schaduw te zorgen. Veel vaste planten groeien immers in de omgeving van bomen en struiken.

Vragen:

 • Hoe zit het met de invloed van de twee systemen op elkaar?

Hou de teelten gescheiden, want het bodembeheer van de 1- en 2-jarigen is verstorend op de vaste gewassen. En de wortels van vaste gewassen kunnen best ver reiken, waardoor ze concurreren met die van de gewone groenten. Dit kan je ondervangen door ze op andere plekken in de tuin te telen of door verhoogde bedden

 • Gaan meerjarige gewassen mee in de vruchtwisseling?

Nee, omdat deze meer jaren op dezelfde plek staan en vanwege de andere manier van verzorging van de bodem.

Maar planten combineren in dezelfde bedden met vaste planten kan wel: polyculturen van tenminste 3 of 4 meerjarige gewassen (mits ze elkaar niet in de weg zitten qua wortelgestel)..

Kansrijke meerjarige gewassen
De meeste vaste groenten zijn nog niet veredeld om te eten en hebben andere smaken, waar mensen nog aan moeten wennen. In de Aziatische keuken kent men wel het een en ander, maar er is nog veel te onderzoeken voor de teelt en bereiding in onze streken.
Geef een plant 3-4 jaar de tijd om zich te vestigen alvorens te oogsten.

 • Hosta (asparagaceae)

De jonge scheuten zijn eetbaar (voorjaar), eventueel aangeaard zoals asperge. Het jonge blad kan als spinazie worden gegeten. De smaak is tussen sla en asperge. De lichtgroene cultivars zijn malser. De bloemen zijn ook eetbaar.

De oogst kan beginnen als een plant ca 3-4 jaar oud is. Dan neemt deze ca ¼ m2 in beslag. Van 1 m2 kan een half kistje geoogst worden.

Je kan bijna niet opoogsten tegen de groei in het voorjaar. Maar laat in de zomer de plant weer op krachten komen. De bloemen kunnen dan wel worden geoogst, dat heeft geen negatieve invloed op de plant.

Ze groeien in (half)schaduw.

 • Valse Salomonszegel (smilacina racemosa) en Echte Salomonszegel (aparagaceae)

De jonge scheuten zijn eetbaar (itt de bessen!), te oogsten voordat het blad zich ontvouwt. De smaak lijkt ook op asperge. De planten hebben volle schaduw nodig, zijn daar heel produktief.

Valse salomonszegel in Leuven Copyright © 2012 by Jan De Laet (contact: Jan.De.Laet@skynet.be)

 • Daglelie (hemerocallis, asphodelaceae)

Deze bloem wordt veel als sierplant gebruikt. De bloem en bloemknop zijn eetbaar, de knoppen te wokken of stomen. In China droogt met de knoppen wel om in de winter te bereiden. Standplaats: zon/ halfschaduw

 • Struisvaren (Matteucia struthiopteris)

De opgerolde jonge bladeren worden gegeten, in NoordAmerika een delicatesse met d etoepasselijke naam ‘fiddleheads’. Deze smaken ook asperge-achtig.

De plant is te onderscheiden van andere varens door de sporen die op aparte pluimen zitten, niet aan de onderzijde blad, de u-vormige stengel en de pol waarop ie groeit.

Heeft een schaduwrijke en luwe stadsplaats nodig met een hoge luchtvochtigheid, zoals in het bos.

 • Kaukasische rankspinazie (Hablitzia tamnoides, amaranthaceae)

Deze uit Scandinavië afkomstige plant wenst niet te vochtige grond en wordt een paar meter hoog, heeft dus steun nodig. Van een boom of klimrek. Hij doet het op alle standplaatsen, maar het beste in halfschaduw. De bovengrondse delen sterven aan het einde van de zomer af.

Ook bij deze plant eet je de jonge bladeren als sla en de oudere gewokt als spinazie. De jonge zaden kunnen ook meegewokt worden.

 • Zeekool (crambe maritima, brassicaceae)

Verdraagt verzilting en wind en staat graag in de volle zon.

De eetbare delen zijn de bloemknoppen, met een fijnere smaak en textuur dan broccoli, de (gebleekte) stelen als voorjaarsdelicatesse en het jonge blad. Oogst niet teveel blad. 

Overige planten

 • 3 soorten eetbare bloemen:

(Muskus) kaasjeskruid, heemst en hibiscus. De laatste is het kansrijkst, vanwege de lekkere volle bloem met een bite en ene volle, notige smaak. Een delicatesse. De struik is makkelijke te snoeien.

 • Groot Japans Hoefblad (petastites): Eetbaar blad, jonge stelen. Produktief in de schaduw.
 • Hemelsleutel (sedum): Sappig blad als aanvulling in de salade. Zon, halfschaduw.
 • Turkse raket: Sterke op rucola lijkende plant voor zon en halfschaduw.
 • Daslook: Inheemse plant meet eetbare bloemen en bladeren. Schaduw.
 • Eeuwig moes: Makkelijk stekken.
 • Roomse kervel: Lekker anijsachtig. Maar licht giftig dus alleen jong blad en als kruidige aanvulling.
 • Turkse rabarber: Smaakt kaneelachtiger dan gewone rabarber.

Bomen

 • Linde: jong blad als sla, ouder blad wokken. De boom knotten/ regelmatig snoeien om bladgroei te stimuleren.
 • ‘Chinese Uiensoepboom’ (toona sinensis): Sterke gebakken ui-achtige smaak. Wokken of ouder blad gebruiken om gearomatiseerde olie te laten trekken. In China veel gebruikt.
 • Szechuan peper: De zaadjes als smaakmaker.

Vragen
Welke planten trekken roofinsecten aan?
Schermbloemigen en composieten: Roomse kervel, venkel, artisjok, kardoen.

Hoe zit het met (meerjarig) onkruid?
Door gebruik te maken van mulch (bijv. houtsnippers) is wieden minder nodig. Vaste planten wortelen vaak dieper, dus ze hebben ook minder last van onkruid. Bij meer schaduw groeien er ook minder onkruiden.

Verkrijgbaarheid meerjarige gewassen?
Er zijn steeds meer biologische kwekers van eetbare vaste planten. Zie de links onderaan dit verslag.

Zijn hier verkrijgbare planten ook geschikt om te planten in Portugal?
Dat hangt af van het klimaat ter plaatse, of dat vergelijkbaar is met dat van hier. (misschien in de bergen in het NoordWesten, MM)

Discussie
naar aanleiding van de bespreking van de gewassen in groepjes over zaken zoals standplaats, bemesting, onkruiddruk, mogelijke opbrengsten.

Onkruid
De natuur probeert de bodem te bedekken, dus krijg je onkruid. Wat doe je daar aan, is  inzaaien klaver tussen de vaste planten ter voorkoming van onkruid  een idee?

 • Plant zoveel mogelijk vaste planten, eventueel ook diverse soorten. Als die op verschillende dieptes wortelen kan dat heel goed. Bijvoorbeeld daglelie tussen de rabarber, of looksoorten tussen de aardbeien.
 • Een dikke laag (20cm) mulch, bij heftig wortelonkruid eventueel eerst sheetmulchen.
 • Zorg voor voldoende schaduw.

Mulchen
Is afbreekbare mulchfolie handig? Misschien, hangt van de omstandigheden af. Maar het ligt maar een seizoen, terwijl bijv houtsnippers langer liggen.

Woelmuizen en slakken die onder de mulch kruipen en vermenigvuldigen kunnen een risico vormen voor je reguliere gewassen.

Sheetmulchen: Bij fietshandelaren zijn grote stukken karton verkrijgbaar , de  dozen waarin fietsen zitten zijn ca 1x 4 meter. Er zit weinig inkt op en die is op basis van soja. Een deelnemer twijfelt aan of dat karton wel zo schoon is ivm de lijm. Worteldoek is in ieder  geval niet handig.

Onttrekken houtsnippers niet teveel stiksof aan de bodem? Nauwelijks als ze boven op de bodem liggen ipv erdoor gewerkt worden.

(Bovendien ga je de vaste gewassen toch niet oogsten voor ze er 3 tot 4 jaar staan, tegen die tijd zijn veel houtsnippers al verteerd. MM)

Opbrengsten
Zijn vaste planten in een tuinderij niet vooral een randverschijnsel?

Het gaat in ieder geval om vooruitplannen voor meer jaren dan met gewone groenten en een investering voor wat langere termijn, vergelijkbaar met kleinfruit. Een mogelijkheid is om te starten met gewone groenten en deze op den duur uit te faseren naar meer vaste gewassen.

Planten die als kansrijk worden gezien qua opbrengsten: Asperge, hop en Roomse kervel. Verder zal het vooral een kwestie zijn van zelf nieuwe markten openen, bijvoorbeeld als je geïnteresseerde restauranthouders in je buurt hebt (vooral in grote steden). En je afnemers ‘opvoeden’: de smaken leren kennen, recepten aandragen.

Eyeopeners
1-jarigen en meerjarigen zijn niet te combineren in de zelfde bedden.
Er bestaan heel veel eetbare vaste gewassen.
De natuur wil een bedekte bodem.
Je zou kweek kunnen laten staan.
Schaduwranden zijn bruikbaar.
Er is een lange adem nodig.

Welke gewassen gaan jullie komend jaar uitproberen?
Hosta
Hibiscus
Rankspinazie


Heel jonge daslook foto: Marije Mulder

Links
Tuinderij Eyckenstein:                    http://www.landgoedgroenten.nl
De Biotuinders:                                http://www.debiotuinders.nl
Toekomstboeren:                             http://toekomstboeren.nl

Max de Corte, Moestuinman:         http://www.moestuinman.nl
De Voedseltuin:                               http://www.voedseltuin.com

Kwekers
Biologisch gecertificeerd:
http://www.hessenhof.nl Vaste planten, waaronder eetbare soorten.
https://www.kwekerijvanhoutum.nl Vaste planten, waaronder eetbare soorten.

http://www.denoudekastanje.be Veel eetbare vaste planten, geteeld zonder pesticiden en kunstmest.

https://www.arborealis.nl/ Bomen en voedselbosplanten.

http://www.degodin.nl/ Diverse bijzondere groenten, wilde en eetbare vaste planten.

Database met eetbare planten: www.pfaf.org

 Lezen

 • How to Grow Perennial Vegetables: Low-maintenance, Low-impact Vegetable Gardening, 2012 by Martin Crawford. ISBN13: 9781900322843
 • Perennial Vegetables: From Artichokes to Zuiki Taro, A Gardener’s Guide to Over 100 Delicious and Edibles, 2007 by Eric Toensmeier. ISBN13: 9781931498401

 

 

BoerenVuur! op de Vrolijke Noot

Het is een zonnige dag in oktober. Perfect voor het boerenvuur op de Vrolijke Noot. Lucie en Harrie verwelkomen ons met koffie, thee en heerlijke blauwe bessen cake. We zitten met 17 toekomstboeren om de tafel; bijna allemaal werken we op een biologisch bedrijf. Altijd leuk om nieuwe toekomstboeren te leren kennen. Gedurende de dag haken er steeds meer mensen aan.
DOOR: ESTHER HOFKAMP

De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.  Martien is oud-veehouder in Oldemarkt. Waar eerst koeien graasden, teelt hij nu de groenten voor zijn zelfoogst klanten. Helena, Leon en René willen met stichting Plukken een stuk land vinden (4 ha) vlakbij Groningen waar ze onder andere fruit willen aanbieden. Op de Vrolijke Noot kweken ze alvast hun bomen op. Stefan is een “Mobiele Boer” en produceert voedsel op meerdere stukken ongebruikt land. Fogelina heeft overwogen om De Vrolijke Noot over te nemen, maar heeft daar uiteindelijk toch vanaf gezien. Een lijst van de aanwezigen, met verwijzing naar bedrijf, vind je onderaan.

Harrie en Lucie geven een introductie over het bedrijf en leiden ons rond. De Vrolijke Noot is een divers bedrijf, met voornamelijk teelt van blauwe bessen en een fruitboomkwekerij. Harrie is hier al in 1979 begonnen. Toen plantte hij de eerste blauwe bessen struiken, waarvan er veel nog productief zijn.

We lopen op het gras tussen de rijen met blauwe bessen. Het is herfstig, een enkel subtiel bloemetje laat zien hoe mooi het kan zijn in het voorjaar, als alles in bloei staat. Een struik kan meerdere generaties meegaan, maar om de markt bij te houden planten ze af en toe nieuwe rassen aan. Houtsnippers van snoeiafval leggen ze zoveel mogelijk onder de planten om het schoon te houden. Maar dit is vooral bij de jonge aanplant van belang. Onder de oudere struiken maaien ze eens per jaar. Het plukken van de bessen in de zomer is het meeste werk. Hiervoor nemen ze scholieren of andere plukkers in dienst. De meeste blauwe bessen gaan vervolgens naar de groothandel, want de productie is nogal wat hoger dan je aan huis kan verkopen.

In het perceel blauwe bessen ligt een onbeplant vierkant stuk. Daar zou een gebouw mogen komen. Met koelcel, opslag, schuur, theehuisje.. En daarachter bij de blauwe bessen zou je een huis mogen bouwen. Voor iemand die het wil overnemen is dat ideaal. Dan kun je zelf nog bedenken hoe het eruit komt te zien. We lopen langs de ingang, door naar de demonstratiestruiken. Ik zie een druif, kiwi, en bessen.. Dit is om te laten zien hoe je het teelt, aanbindt en snoeit. Een stagiaire onderhoudt het. hier tegenover staat een perceeltje met bladrammenas. Daar zou je groentes kunnen telen.

Langs de poel en door een haag, komen we bij de frambozen en bramen. Het zijn nog maar een paar rijtjes, want het is heel wat extra werk. Na die enorme blauwe bessen oogst is er niet meer zoveel zin om ze te blijven plukken. Maar zelfs nu nog hangen er herfstframbozen. Jammie.

Dan is er nog een heel stuk met de opkweek van bomen. Van klein tot groot, van appel tot noot. Harrie heeft dit jaar geprobeerd een groenbemester onder de boompjes te zaaien. dat ging aardig. Dan houden die plantjes de bodem verder onkruidvrij. Tegen de reeën is er tot metershoog schrikdraad opgehangen. Anders knabbelen die al het groen tot een meter hoogte op. Als ik al die boompjes en struiken zo zie wil ik graag van de winter eens terugkomen om die wat aandachtiger te bekijken. Er staat me daar een variëteit, daar is meer tijd voor nodig. En dan kan ik meteen fruitbomen uitzoeken als cadeau voor m’n schoonmoeder.

Als we de anti-reeën kooi weer uit zijn, zien we dat het hele achterste strookje wat nog binnen de besloten houtwal valt, weiland is. Dat is een stukje voor eventuele uitbreiding van het bedrijf. Er staan nu pinken van een BD veehouder op. Ze geven een fijne energie aan de plek, met hun nieuwsgierigheid en levendigheid.

Bij het vuur hebben we het over loslaten, liefde voor de plek, zorgen en hoop. Harrie en Lucie willen de plek heel graag overdragen. Het liefst willen ze dat de fruitboomkwekerij en blauwe bessenteelt voortgezet wordt. Lucie verwoordt het zo:

“Iemand moet zich kunnen verbinden met het land.”

Iemand hoeft geen boomkweker te zijn of blauwe bessenteler, maar affiniteit daarmee is wel een pré. Verbinding aangaan met de biodynamische landbouw is wel een voorwaarde. De grond is in erfpacht bij Stichting Grondbeheer BD-Landbouw.

Wie wil hier nou niet een bedrijf starten? Iemand die elke dag graag even de stad in fietst zal hier niet op z’n plek zijn. Zwolle, de dichtstbijzijnde grote stad, is toch zo’n vijftig kilometer verderop. Maar mogelijkheden zijn er genoeg. Er ligt 4,2 ha grond klaar voor een nieuw begin. Het is mogelijk om door te gaan met de boomkwekerij en blauwe bessenteelt, of om iets heel anders te beginnen. Ook met een groep mensen of coöperatie kan je het bedrijf overnemen. Door de diverse indeling van het perceel is het goed mogelijk om ieder z’n eigen wens te laten vervullen. Het bedrijf heeft al een goede naam opgebouwd, dus klanten komen al vanzelf.

Wonen op je land is hier mogelijk!  

Maar tot nu toe is het nog niet gelukt om het bedrijf over te dragen. Al zijn ze al wat jaren op zoek. Wat zijn de belemmeringen?
Biologisch fruitboomkweker is een zeldzaam beroep. Als iemand deze tak van het bedrijf wil overnemen, zal er waarschijnlijk een aanzienlijke kennis overdrachtsperiode nodig zijn. Ook de locatie, net naast het dorp Wapserveen, lijkt mensen af te schrikken. Toch is er in Wapserveen heel wat gaande wat betreft duurzame landbouw en eco-projecten. Het Biodynamische zorgbedrijf “Plus boerderij” is nog geen 3 km fietsen en eco-leefgemeenschap De Hobbitstee 6 km. Prima te doen om er even langs te wippen. Op de Hobbitstee zijn er ook pas nieuwe mensen komen wonen en bedrijfjes gestart. Er is vast een samenwerking mogelijk.
Blauwe bessen zijn aan huis te koop of zelf te plukken vanaf half juli. Van maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. Eind augustus zijn er ook frambozen en bramen te koop.

Foto: Sake Elzinga

Voor het kopen van fruitbomen kun je op het bedrijf terecht van november t/m april, op vrijdag en zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Ben je geïnteresseerd geraakt in het bedrijf, of denk je zelfs aan overname?
Neem contact op, ga een keer langs.

www.devrolijkenoot.nl
info@devrolijkenoot.nl
00 31 (0)521 – 321580
Oosterbutenweg 2, Wapserveen

Deelnemers aan dit Boerenvuur:
Harrie en Lucie – zijn eigenaren van De Vrolijke Noot 
Ties Betjes – heeft zelfoogsttuin Ten Boer en is net een ecologische gemeenschap gestart
Gea – is in de maatschap van zorgboerderij De Grote Wiede
Jorinde – loopt stage bij De Vrolijke Noot
Fogelina – heeft vorig jaar stage gelopen bij De Vrolijke Noot om te verkennen of ze het wilde overnemen met haar vriend Andrew. Nu heeft ze een baan bij de universiteit Wageningen.
Jeannine – werkzaam op tuin Salland in Zwolle
Martien Spitzen – ex-veehouder en heeft nu zelfoogsttuin “Heerlijkheid de Hare” in Oldemarkt
Lavinda – doet de Warmonderhof deeltijdopleiding en werkt op dit moment nog als onderzoeker.
Helena, Leon en René – zijn van Stichting Plukken en zoeken een stuk grond van ongeveer 4 ha. rond de stad Groningen.
Stefan Hanstede – heeft samen met Els Hegger “De Mobiele Boer” opgericht. Bij mensen die niet weten wat ze met hun land moeten, houden ze varkens en verbouwen ze eten.
Aafke – werkt bij Bellemarie in Ruinerwold (kruiden en vee) 
Rose – werkt bij een stadstuin in Amsterdam
Mirjam – heeft interesse in permacultuur en voedselbossen en heeft ervaring in haar eigen grote tuin van meerdere hectares.
Gijs Nauta – heeft zelfoogsttuin het proefveld in Haren
Johan – werkt op zorgboerderij De Grote Wiede
Esther – doet deeltijdopleiding op de Warmonderhof en loopt stage bij historische moestuin De Ommuurde Tuin, bij geitenboerderij De Groote stroe en runt met Linde het zelfoogsttuin(tje) De Groentehof