Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Boerenvuur

BoerenVuur over samenwerken in de landbouw

BoerenVuur bij Tuinderij De Voedselketen: meewerkdag en uitwisseling over samenwerking

In tijden waarin traditionele landbouw organisaties uitgegroeid zijn tot ondoorgrondelijke economische machten, rijzen kleinere boerenorganisaties en netwerken die het boerenleven en de boerenlandbouw weer centraal stellen. Om gemeenschappelijke doelen te bereiken hebben we als kleinere initiatieven en organisaties elkaar nodig. En dan rijst de vraag: hoe ziet samenwerken er anno 2018 uit?

Hoe kunnen we samenwerken om beter te bepleiten voor onze politieke belangen. Om de economische positie van kleinschalige boeren te versterken. En om uitwisseling en innovatie op basis van onze eigen idealen te bevorderen. Wat zijn de mogelijkheden van een eventuele Nederlandse federatie van organisaties van kleinschalige boeren om dit soort doelen te bereiken?

In dit Boeren Vuur maken we kennis met een aantal boerenorganisaties en verkennen we mogelijkheden van samenwerking.

Hanny van Geel, bestuurslid van Toekomstboeren en van de Europese Coordinatie van La Via Campesina vertelt over ’s werelds grootste internationale boerenfederatie: La Via Campesina. Tuinder Alex van tuinderij de Voedselketen vertelt over haar ervaring als deelnemer van een Europees uitwisselingsproject over coöperaties en samenwerkingsverbanden in de landbouw.

Vanaf 14 uur klussen we gezamenlijk in de tuinderij, dé manier om een beeld te krijgen van deze bijzondere plek, en gerichte vragen op te laten borrelen. Om 17 uur gaat het vuur- en het gesprek aan.  Aansluitend eten we een samengestelde maaltijd (potluck) en is er natuurlijk ruimte voor meer uitwisseling.

Zaterdag 17 november vanaf 14 uur op tuinderij de Voedselketen, Pallande 1, 5688 NH Oirschot

 

 

Meer zelforganisatie, experimenteren en landrechten: uitkomsten BoerenVuur Driebergen

Producenten coöperaties, lokaal gerichte bijeenkomsten en meer aandacht voor het recht op land. Dit zijn initiatieven die ons als toekomstboeren mogelijk kunnen versterken. Ze werden bedacht door de ruim 80 boeren die bijeen kwamen op het BoerenVuur op zondag 14 oktober op het landgoed van de Kraaybekerhof in Driebergen.

De boeren kwamen uit het Zuiden, Oosten, Westen en Noorden van het land (inclusief Schiermonnikoog!). Het merendeel runt een eigen tuinderij. Maar veehouders, landzoekenden en boeren in opleiding maakten ook deel uit het gezelschap. Samen verkenden we uitdagingen waar aan gewerkt moet worden om de positie van de toekomstboer te versterken.

Zo was er aandacht voor bodembewerking, onkruidmanagement en het verbeteren van kringlopen op de boerderij. Ook werd gesproken over een eerlijk inkomen, zekerheid op land en hoe je zorgt dat je je als boer niet kapot werkt. Een deel van de mogelijke oplossingen vonden we in het organiseren van onszelf. Het vormen van teams die voor je kunnen invallen als je ziek bent of bij moet komen, het samen aankopen van pootgoed, en het organiseren van lokaal gerichte bijeenkomsten waar boeren elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Een ander deel in cursussen en experimenten om bijvoorbeeld de juiste houding aan te nemen bij gebruik van gereedschap, verschillende rassen en agroecologische praktijken uit te proberen en te kijken hoe ze het in andere Europese landen doen. En weer een ander deel van de oplossingen lag in bepleiten van onze rechten als boer. Zo werd gezegd dat de vereniging Toekomstboeren zijn werk op het gebied van land moet versterken. Zo hebben boeren in veel andere Europese landen rechten of steun bij het aankoop van land. In Nederland niet.

Onderdeel van het boerenvuur waren ook demonstraties van verschillende machines die kunnen helpen met grondbewerking, zaaien, onkruid wieden en oogsten op kleinschalige boerderijen. Deze werden gegeven op de tuinderij van Dave en Jasper die op het landgoed Kraaybekerhof een tuinderij met groenten, fruit en bloemen runnen. Het is een zelfoogsttuin, maar Dave en Jasper verkopen ook verstekte plantjes en leveren aan de winkel en het restaurant op het landgoed. Inspiratie voor de tuin haalden ze uit het boek “The market gardener” van Martin Fortier die rendabel is door het slim combineren van teelten, markten en inzet van machines. Taco IJzerman, die het boek naar het Nederlands vertaalde, hield een reflectie over het boek. De gedreven toon en creativiteit werd geprezen. Wel werd gewaarschuwd dat leven van alleen groenten die je verkoopt op de anonieme markt heel moeilijk is. Om weerbaarder te zijn kun je je beter (ook) richten op markten waarin meerwaarde wordt gezien en waar daarvoor betaald wordt.

Vanuit Toekomstboeren kunnen we verder met een groepje dat kleinschalige intieme tuindersuitwisseling verder wil organiseren. We hebben geleerd dat je lichaam het beste apparaat is dat je hebt en dat je dat dus ook moet ‘onderhouden’, bijvoorbeeld door het via yoga sterker te maken, of je te verdiepen in ‘bewegingsketenanalyse’. Het samen inkopen van plantgoed, compost, en andere materialen is een terugkomend idee, dat we wellicht samen met de CSA vereniging en/of de Vereniging Biotuinders kunnen oppakken. Met het verder professionaliseren van tuinderijen zouden we misschien ook het aloude machine uitwisselen weer nieuw leven in kunnen blazen? Bij de zaaimachines leerden we dat het ene mens zweert bij de lichte goedkope Earthway en het andere mens zegt dat de sjiekere Yang voor jou het werk doet en dus weten zijn geld waard is 🙂 En ook dat het nodig is om een winterse middag te besteden aan het uitvogelen van je zaaimachine. Dat doe je door op een oude handdoek te zaaien in de kamer en heel precies te kijken en op te schrijven wat er gebeurd (welke zaaiafstand bij welke schijf/rol). De BCS tweewielige trekker is hét apparaat voor kleinschalig gemechaniseerde tuinderijen. Ga langs bij mensen die ‘m hebben om er alles over te horen voordat je zelf je keuzes maakt. De quick-cut greens harvester oogst mezclun, bladsla, snijbiet, mosterd. Echt in no-time. Als je je bed super vlak hebt en je wiedt super precies voordat je oogst dan is dat echt best wel een bijzonder goed ding. Maar dan moet je natuurlijk wel afzet en koeling hebben voor die bladgewassen. De rolschoffels die werden gedemonstreerd kunnen je helpen je tuin brandschoon te houden. Al rennend ga je door je tuin, juist ook als het onkruid nog bijna niet te zien is. En je kan ermee aanaarden, dus prei en boontjes hoef je bijna niet meer te wieden.

Het was een prachtige dag, iedereen heel erg bedankt voor jullie inzet!

 

BoerenVuur! Kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren

Slimme apparaten maken je tuinders leven makkelijker. Maar hoe dit te doen zonder afhankelijk te worden van grote bedrijven en het vermogen je bedrijf zelf creatief vorm te kunnen blijven geven te behouden? Demo en ervarings uitwisseling over kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren.

Het boek ‘the Market Gardener’ van Jean Martin Fortier inspireerde reeds velen en is nu naar het Nederlands vertaald: Zo krijg je een rendabele, kleine tuinderij. De vertaling vormde aanleiding voor Vereniging Toekomstboeren voor dit uitwisselings event.

Om 12 uur is er de aankomst, met optioneel een broodje en een rondje langs een paar mooie kraampjes: Toekomstboeren, Heleen van uitgeverij Jan van Arkel zal er zijn, en twee mooie kramen met handige gereedschappen: Ecoagri (importeur van onder andere Terrateck) en Gerhard Janninck (met heel mooi handgereedschap waaronder een speciale schoffel)

Om 12:30 beginnen we centraal met Taco Ijzerman de vertaler van het boek die een inleiding geeft en een aantal vragen voor ons heeft.

Daarna is er ruim gelegenheid voor demo en ervaringsuitwisseling over:

  • GRONDBEWERKING: met oa eenassige trekker, door Jasper Sinoo of Dave Hardy (beiden Zelfoogsttuin Kraaybekerhof) / Mathijs Kuiper (De Wijkse Moestuin)
  • ZAAIEN: met de Jang seeder, de Thilot, (de Earthway?) Door Taco Ijzerman (o.a. Sevenaar) / Michel Smits (Tuinderij Amelis’ Hof)
  • ONKRUIDBESTRIJDING: met o.a. wielschoffel (en Terrateck ecoschijf?), door Pieter Lammerts (de Nieuwe Ronde) / …
  • OOGSTEN: met oa Quick-cut Greens Harvester door Kasper Boers (o.a. Eemstadboerderij)/ Michel Kegels (Groenhartig)

We sluiten dit BoerenVuur plenair af met uitwisseling in een kring en daarna is er borrel. We verheugen ons!

Zondag 14 oktober van 12 tot 17 uur op de tuinderij van Kraaybekerhof in Driebergen. Kinderen welkom 🙂

We vragen een bijdrage van €5 voor leden en €10 voor niet-leden voor vereniging Toekomstboeren voor deze dag. Koffie, thee, en broodjes worden voor een zachte prijs door Kraaybekerhof verzorgd.

Aanmelden hoeft niet. Wie wil kan zich eventueel aanmelden voor het facebook event, dat helpt ons met inschatten.

Deze dag is georganiseerd door vereniging Toekomstboeren.

BoerenVuur! Toegang tot land en boerencollectieven

Hoge land- en pachtprijzen maken het vaak onmogelijk voor (toekomstige) boeren om aan land te komen. In de afgelopen jaren zijn veel alternatieve constructies opgekomen die het voor nieuwe boeren mogelijk maken om te beginnen. Deze varierend van het inbreien in een bestaand bedrijf tot het gebruiken van natuur of gemeentegrond. Hoewel dit nieuwe mogelijkheden brengt, blijkt dat boeren vaak weinig rechten hebben binnen deze constructies. De ervaring leert bijvoorbeeld dat bij spanningen met de landeigenaar de toekomstboer vaak moet vertrekken. Zo hebben toekomstboeren geen zeker bestaan.

In het eerste deel van deze sessie bespreken we ervaringen van (toekomst)boeren met land en wat we kunnen doen om toegang en zekerheid op land te verbeteren. Ook kijken we naar de rol die collectieven van boeren hierin kunnen spelen. In het tweede deel kijken we naar hoe boerencollectieven op het land samen kunnen werken. Om elkaars productiesysteem te versterken en aan te vullen maar ook om samen meer waarde te geven aan natuur en landschap. Verschillende intiatieven doen hun verhaal.

Het BoerenVuur vind plaats op 15 september van 13:00 tot 14:15 in (de buurt van) biologische Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276), tijdens een actiekamp dat er op gericht is aandacht te vragen voor de polder. Samen met vele andere organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het boerenvuur maakt deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en grondverhalen. Kijk voor meer informatie en het programma op www.behoudlutkemeer.nl. Op het kamp BoerenVuur vind tevens nog een BoerenVuur plaats “Land voor toekomstboeren in de Lutkemeerpolder“.

Datum: 15 september, van 13:00 tot 14:15
Locatie: in de buurt van Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276, Amsterdam).

BoerenVuur! Cooperatie Biopolder Lutkemeer

Op 15 september is er een Boerenvuur in de Lutkemeerpolder in Amsterdam. Het thema is: toegang tot land en welke rol een stedelijke overheid daar in kan spelen.

Directe aanleiding is het voornemen van de stad Amsterdam om biologische landbouwgrond te ontruimen ten behoeve van een overbodig bedrijventerrein. Met een aantal mensen hebben we een voorstel (Biopolder) geschreven om de hele polder (43ha) beschikbaar te stellen aan toekomstboeren die daar in cooperatief verband kunnen ondernemen. De grond is in feite (ingewikkeld verhaal) in bezit van de gemeente. Waar een wil is, is een weg betogen wij.

Het boerenvuur vindt plaats in (de buurt van) biologische Boerderij de Boterbloem, tijdens een actiekamp dat er op gericht is aandacht te vragen voor de polder. Samen met vele andere organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het boerenvuur maakt deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en grondverhalen. Op het kamp vind tevens nog een BoerenVuur plaats “Toegang tot land en boeren collectieven”.  Kijk voor meer informatie en het programma op www.behoudlutkemeer.nl

Mensen die interesse hebben om eventueel mee te denken over biopolder kunnen zich melden, laten we samen zien hoe het zich ontwikkelt. Op de 15e organiseren we eveneens een “Biopolder meet en greet“. Wil je meer weten stuur dan en berichtje aan info@behoudlutkemeer.nl

Datum BoerenVuur: 15 september, van 17:30 tot 18:30
Locatie: in de buurt van Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276),