Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Events

Eerste Boeren-Agroecologie conferentie: sterke boeren voor een duurzame landbouw

Zet in je agenda: zaterdag 23 maart

Eerste Boeren-Agroecologie conferentie: sterke boeren voor een duurzame landbouw

Er is een federatie van boerenorganisaties en -initiatieven in opkomst. In het najaar op tuinderij de Voedselketen zijn representanten van Toekomstboeren, de CSA vereninging, BioTuinders, Vereniging van permacultuurboeren en Biovegan op dat idee gekomen. Omdat we samen met veel meer boeren zijn. En zo meer van elkaar kunnen leren, elkaar meer kunnen inspireren en ondersteunen. Ook staan we dan sterker richting beleid en overheid. De federatie is van iedereen daarom willen we het met iedereen vieren en vormgeven. Dit doen we met een conferentie met een rijk workshopprogramma.

De conferentie gaat over het versterken van de positie van de boer. Hoe kunnen we onszelf als boeren versterken in een maatschappij die naarstig naar duurzaamheid verlangt en dit tegelijkertijd tegenwerkt? Verschillende initiatieven uit de kringlooplandbouw, bio(dynamische) landbouw, permacultuur, community supported agriculture (CSA), puregraze, veganistische landbouw, voedselbossen en natuurinclusieve landbouw laten zien dat het kan.

Samen vormen deze stromingen de beweging voor agroecologie. Agroecologie staat voor manieren van landbouw bedrijven die vooruitgang zoeken in de versterking van eigen, lokale hulpbronnen, markten en kennis en door verbindingen aan te gaan met de natuur en met burgers. Dit staat in contrast tot andere vormen van landbouw, die vooruitgang zoeken in externe (chemische) hulpbronnen, voorgeschreven kennis en globale markten. Agroecologie sluit dit niet uit maar legt het accent niet alleen op de productie van voedsel. Maar ook op andere waardes zoals smaak, kwaliteit, biodiversiteit, een mooi landschap en het creëren van ontmoetingsplekken tussen mens en natuur.

Op de conferentie brengen we deze agroecologische stromingen bij elkaar.  Met o.a. workshops over maaimeststoffen en plantaardige bemesting, voedselcollectieven, crowdfunding voor land, de commons, de strijd voor een betere pacht, bomen op de boerderij, het opzetten van regionale praktijkuitwissellingen en het sluiten van verkoop-, verwerking- en nutrientenkingkringlopen.

De conferentie is op 23 maart overdag in het midden van het land.

Natuurinclusief? We hebben toch al bio?

Toekomstboeren is onderdeel van het Netwerk Natuurinclusieve landbouw. Vanuit dat netwerk organiseren we deze erg mooie workshop op de Biobeurs. Met:

Annette Harberink (natuurderij Keizersrande)
Jaring Brunia  (Boerbrunia)

Het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw is ontstaan als impuls vanuit een breed spelersveld in de voedseltransitie. We mikken op diepgaande re-integratie van natuur en landbouw en soevereiniteit van mensen over hun voedsel, en zoekt steeds de (scherpe) randen van vernieuwing op.

Als netwerk willen we in gesprek. Met jou – als je je afvraagt: natuurinclusief, wat betekent dat voor mij? En met iedereen die ook verder vooruit wil. Want er is werk aan de winkel!

Workshop tijdens de Biobeurs. Donderdag 24 januari 13uur, IJsselhallen, Zwolle.

 

Deze foto is van natuurinclusieve boer Jacob Beeker: “Klaver, korenbloem en klaproos doorgezaaid als mengteelt in zomergerst. Weg met de akkerrand, leve de mengteelten!”

Boer zoekt Boer: geef ruimte aan een starter

Met trots presenteren we voor de vierde keer Boer zoekt Boer op de Biobeurs. Samen met NAJK en Landgilde organiseren we een ‘landmarkt’  waar je mensen kan ontmoeten die land hebben of land zoeken.

Eerst leun je lekker achterover en luister je naar inspirerende verhalen. Daarna kan je je eigen vraag stellen en kijken hoe die valt bij anderen tijdens de speeddate-borrel.

Met:
IJsbrand Snoeij – Zorgboerderij ’t Paradijs
Nieske Neimeijer – Varkenshouderij Neimeijer
Ria Duiven-Spijkerman – Maatschap Spijkerman
Bart van der Hoog – Kleaster Bethlehem, biologische geitenhouderij
Door:
NAJK, Landgilde, Toekomstboeren
Vanuit de organisatie is een beperkt aantal vrijkaarten beschikbaar, waarmee je de donderdag gratis de Biobeurs in kan. Meld je aan via info@toekomstboeren.nl om een vrijkaartje te bestellen.
Dit kan tot uiterlijk 23 januari 18 uur.
Donderdag 24 januari van 14:30 tot 17 uur. Grote zaal. Biobeurs, Ijsselhallen Zwolle.

BoerenVuur Agroforestry 15 december

 

BoerenVuur op boerderij van jonge BD boer René Bor in Noordeloos op zaterdag 15 december:

Toekomstboeren en BD-jong duiken in agroforestry

De landbouw van de toekomst heeft bomen in zich. Welke boeren wagen zich er al aan? Hoe gaat dat in de praktijk?

Maria en Kees van Gaalen van Kaasboerderij Noorderlicht plantten struiken en bomen aan, in eerste instantie voor het vee, en later voor de mens. Hun fytotherapeute heeft geadviseerd welke bomen en struiken goed zouden zijn voor de koeien: de koeien kiezen straks zelf hun medicijn uit de voederhaag.

Melkveehouder Jo van Balkom van biologische boerderij de Kerkhoeve heeft goede ervaring met agroforestry: tijdens een veldonderzoek bij hen op de boerderij ontdekte ze dat de koeien de wilgen uit hun voederhaag echt als medicijn gebruiken. Hij deelt zijn ervaring met ons.

 

BD jong is de jongeren-afdeling van de Vereniging voor iologisch dynamische Landbouw en Voeding. Toekomstboeren is de vereniging voor nieuwe boeren.

We zijn te gast bij René Bor, van Hoeve Catherine Elisabeth, Tiendweg 2, 4225 PN Noordeloos.

Zaterdag 15 december

Vanaf 12:00 uur inloop.

12:30 rondleiding over de boerderij.

13:00 uur gezamenlijk gesprek over Agroforestry.

We sluiten rond 15:30 af met een borrel.

Gratis* voor leden van BD jong of van vereniging Toekomstboeren, €10 voor anderen
*Vrijwillige bijdrage voor drankjes is welkom

Aanmelden kan door te e-mailen naar bdjong@bdvereniging.nl.

BoerenVuur over samenwerken in de landbouw

BoerenVuur bij Tuinderij De Voedselketen: meewerkdag en uitwisseling over samenwerking

In tijden waarin traditionele landbouw organisaties uitgegroeid zijn tot ondoorgrondelijke economische machten, rijzen kleinere boerenorganisaties en netwerken die het boerenleven en de boerenlandbouw weer centraal stellen. Om gemeenschappelijke doelen te bereiken hebben we als kleinere initiatieven en organisaties elkaar nodig. En dan rijst de vraag: hoe ziet samenwerken er anno 2018 uit?

Hoe kunnen we samenwerken om beter te bepleiten voor onze politieke belangen. Om de economische positie van kleinschalige boeren te versterken. En om uitwisseling en innovatie op basis van onze eigen idealen te bevorderen. Wat zijn de mogelijkheden van een eventuele Nederlandse federatie van organisaties van kleinschalige boeren om dit soort doelen te bereiken?

In dit Boeren Vuur maken we kennis met een aantal boerenorganisaties en verkennen we mogelijkheden van samenwerking.

Hanny van Geel, bestuurslid van Toekomstboeren en van de Europese Coordinatie van La Via Campesina vertelt over ’s werelds grootste internationale boerenfederatie: La Via Campesina. Tuinder Alex van tuinderij de Voedselketen vertelt over haar ervaring als deelnemer van een Europees uitwisselingsproject over coöperaties en samenwerkingsverbanden in de landbouw.

Vanaf 14 uur klussen we gezamenlijk in de tuinderij, dé manier om een beeld te krijgen van deze bijzondere plek, en gerichte vragen op te laten borrelen. Om 17 uur gaat het vuur- en het gesprek aan.  Aansluitend eten we een samengestelde maaltijd (potluck) en is er natuurlijk ruimte voor meer uitwisseling.

Zaterdag 17 november vanaf 14 uur op tuinderij de Voedselketen, Pallande 1, 5688 NH Oirschot