Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Events

Interactief weekend over voedselsoevereiniteit en agroecologie

Samen met partners organiseert Toekomstboeren 5-7 juni een training weekend over voedselsoevereiniteit en agro-ecologie. Lees hieronder de officiële uitnodiging (Engels):

A training weekend on food sovereignty, agroecology and the right to food

ILEIA, FIAN, Otherwise, TNI, Toekomstboeren and the Wageningen University Rural Sociology Chairgroup welcome you to participate in the training weekend ‘Activating for Food Sovereignty: from our Daily Lives to Global Change’, an inspiring exchange on alternatives to our current food system.

The training weekend will take place on the organic farm Buitenverwachting near Leiden and is meant for both students, practitioners and (prospective) farmers who are interested in deepening their knowledge of food sovereignty, agroecology and the human right to food.

Through interactive discussions, workshops and practical exercises on the farm, we will reflect on our current food system, traditional roles of producers and consumers and barriers to food sovereignty. Various guest speakers will share their knowledge and experiences.

The training weekend takes place from Friday evening to Sunday afternoon. The price includes food and shared accommodation (you will need to bring your own mat and sleeping bag). You can also bring your own tent. There is space for a limited amount of 35 participants. The selection of participants will be based on your question about food sovereignty which we ask you to formulate on the admission form: http://goo.gl/forms/KiLAOD5eso

 

Training Weekend: ‘Activating for Food Sovereignty: from our Daily Lives to Global Change’
Date: June 5/6/7 – 2015
Location: Boerderij Buitenverwachting, Vlietkade 2, Hoogmade
Costs: € 50 (€ 35 for students/low income participants)

Programme: see website

 

Toekomstboeren op BodemAnders!

De filmavond van Bodem Anders werd mede georganiseerd door Toekomstboeren. Twee van de vijf pannelleden – allemaal jonge boeren – zijn zelf ook “toekomstboeren” en staan met een verhaal op deze website. Hier een impressie van de filmavond:

…Langzaam druppelen de mensen binnen. De filmavond van Bodem Anders is in congrescentrum 1931, in het gedeelte van de Brabanthallen waar vroeger de veehandelaren hun drankje kwamen drinken. De sfeer van toen proef je daar nog, met schilderijen van koeien aan de muur en prachtige glas in lood ramen. Wel is het er nu van alle moderne gemakken voorzien. Een mooie plek voor een filmavond dus!

Vijf pannelleden en moderator Froukje Kooter - foto door Anne Carl

Als de zaal goed gevuld is worden eerst de panelleden voorgesteld: vijf jonge ondernemers van diverse komaf: melkveehouder, twee biologische tuinders, een agrarisch adviseur namens BAJK en een boerin in spé, lid van YFM. Ik ben benieuwd hoe jonge boeren, de film, en bijzondere gast John Liu zich met elkaar gaan verbinden. Zeker als blijkt dat John Liu op de vraag ‘waarom hij hier vanavond’ is een existentieel antwoord zoekt…

De film Bodemboeren geeft de mensen in de zaal een gevoel van eensgezindheid. Mooi om te zien hoe de vijf boeren uit de film praktisch en helder vertellen. Bodemboer Joost van Strien: “Ik heb het niet gestudeerd ofzo, maar ik denk dat als je allemaal verschillende dingen op je composthoop hebt, er ook meer diversiteit in de bodem komt”. Zo logisch als wat, toch? De reacties op de film zijn positief. koe en camera - foto van Fransjan van Bodemboeren
Dan komen de vragen: “Hoe kan een consument makkelijk weten of wat hij koopt goed is voor de bodem?” vraagt Renée van Food Cabinet. Behalve het Demeter keurmerk (waar o.a. potstalmest met stro wordt gebruikt en klaver als groenbemester) is het nog niet eenvoudig om te wete
n waar je op kan letten. “Hoe denken jullie eigenlijk over gewasberschermingsmiddelen, kan het ook zonder?” – vraagt een jonge nieuwe permaculturalist. Rolf Beex (BAJK) legt uit dat we die voorlopig nog wel nodig hebben. Het ongemakkelijke geschuif op de stoelen dat er op volgt wordt door moderator Foukje Kooter vakkundig opgelost “Daarover zijn de meningen dus verdeeld.” Waarop zij doorgaat met het gesprek leiden alsof ze nooit anders heeft gedaan. We hebben het nog even over het al dan niet moeten verstoren van de bodem. Het lijkt erop alsof we het allemaal eens zijn dat landbouw persé het (proberen zo min mogelijk te) beschadigen van de bodem betekent. Kan dat eigenlijk anders? Wouter van Mil experimenteert graag mee in die richting: zo min mogelijk bodembewerking, waar mogelijk de grond bedekt houden en mest en compost die het bodemleven voedt.

Dan komt Liu, wellicht toch ook aangemoedigd door de pesticiden-vraag, op gang. Hij geeft ons een vurig pleidooi over ecologisch evenwicht waarin ziektes en plagen gevolg zijn van verstoring van dat evenwicht. Wij zijn geen consumenten maar mensen en zouden onze verantwoordelijkeid moeten nemen. “We are pushing for productivity but destroying functionality”. Hij pleit ervoor om in de landbouw niet zozeer te streven naar kilo’s maar liever naar een veelheid aan functies. Een kijk die helemaal past bij jonge boeren en nieuwe landbouw. Dan worden de mogelijkheden in de landbouw (agro-ecosystemen) namelijk eindeloos!”

 

Toekomstboeren op de BioBeurs!

Op donderdag 22 januari gaven we een workshop op de biobeurs in Zwolle. Drie innovatieve boeren werden geïnterviewd. Hieronder vind je een samenvatting van hun tips.

Sytse Gerritsma (biologisch-dynamisch melkveehouder): ‘Toekomstboeren zijn creatieve innovatieve mensen en lopen vaak over van ideeën, er is van alles mogelijk en dat kan een valkuil zijn.’ Hij gaf als advies: blijf gefocust op je doel, verspreid vervolgens je droom, dan is er altijd wel een vis die hapt om je doelen te verwezenlijken. Daarnaast is het belangrijk om stappen te zetten. Vooral de eerste stap vraagt het nodige lef en doen is het antwoord. De succesformule? Ga voor je passie en de uitdaging in het leven.

Linda jak en Mies Canestrelli (zelfoogsttuin ‘Tuinderij ’t wild’) benadrukken de belangrijkheid van de basis: ‘Wil niet teveel tegelijk, begin met een basis en brei daarop voort’.

Deze jonge boeren hebben op verschillende manieren hun kennis vergaard. Sander Kerkhoffs (Sandershof, biovarkenshouder) kwam van een familie die varkens hield. Sytse gaf als antwoord: ‘Doe wat bij je past. Boeken zijn ook maar boeken, dat werkt dan wel op het ene bedrijf, maar niet op een andere.’ Mies en Linda gaven als tip om samen te gaan werken. Leren van ervaring is daarnaast ook heel waardevol.

De uitdagingen van een bedrijf; groei, is op verschillende manieren op te vatten. Je kunt steeds weer een punt bereiken waarop er weer balans en rust is. Er ontstaat dan vanzelf weer honger naar nieuwe uitdagingen.

Linda en Mies zagen nog geen duidelijk beeld van zichzelf over twintig jaar: ‘Je bedrijf nu is altijd verbonden met de toekomst en het verleden.’

De boeren zijn stuk voor stuk verrast tijdens hun tocht naar het boerenbestaan: ‘Je komt sowieso veel beren op de weg tegen, maar als je daar allemaal aandacht aan gaat besteden, dan begin je nooit.’.

‘Volg je hart, maak een goed plan en het geld komt wel.’