Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

Help overname Bio-Geitenboerderij mogelijk te maken

Hansketien, een prachtige geitenboerderij, liggend naast het landschappelijke, karakteristieke Mantingerveld. Een mooi
product en een mooi stukje aarde!
Er wordt Grie, een Griekse saladekaas (Feta) gemaakt en exclusief Chevon vlees geleverd.

Heerlijke producten die menigeen wel kent of gegeten heeft.

We tekenen binnenkort het voorlopig koopcontract.
We gaan onze verhuizing naar Mantinge voorbereiden en worden de komende maanden ingewerkt in het bedrijf.
Zo wordt voor het vee, de producten en de afnemers een geleidelijke, soepele overgang verzorgd .
Mede door jullie inbreng en ondersteuning hebben we het in 8 weken tijd met vereende krachten voor elkaar
gekregen dat het kwaliteitsbedrijf dat Peter en Ina op deze unieke plek hebben opgebouwd kan voortbestaan en
door ontwikkelen.

Daar werken we aan, met jullie hulp!

Nu gaat het er om de grond, die door een zeer
betrokken medespeler in het biologische veld voor
ons is voorgefinancierd weer vrij te kopen. De
crowdfunding voor onze plannen gaat dan ook
onverminderd door!
Er komt een crowdfundingactie in een groot aantal
biologische winkels in Nederland, van waar uit ook
de consumenten hun steentje kunnen bijdragen. Een
prachtige pilot van een nieuwe financieringsvorm,
waarbij de verschillende partijen uit de keten ieder
hun verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.
Vele kleine beetjes maken een prachtige geitenboerderij.

Doe je mee? Doe een donatie, stel een lening beschikbaar of
koop een adoptiecertificaat,
Vul het formulier in
en mail het naar
liesbeth_brands@hotmail.com

Voor ons bedrijfsplan,  meer informatie en vragen, mail ons op bovenstaand adres.

Stuur dit bericht, en onze crowdfundingsvraag
door aan anderen van wie je weet of vermoedt dat
ze geinteresseerd zijn, zodat we snel een grote groep
mensen kunnen bereiken. Vele kleine beetjes maken
een prachtige geitenboerderij in Drenthe.

Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/OvernameHansketien

Liesbeth Brands-Hospers,
Monique Hospers-Brands,
Martijn Stam

 

 

 

LAND Meeting – een terugblik

Op 17 en 18 Januari kwam in Brussel de Europese werkgroep ‘Land’ samen van het ECVC (de Europese tak van La Via Campesina) voor een tweedaagse vergadering. Tijdens de vergadering werd besproken wat de stand van zaken was per vertegenwoordigd Europees land, en wat de mogelijkheden (en onmogelijkheden) op dit moment zijn om toegang tot land te bieden aan bestaande en nieuwe boeren.
DOOR BENTHE VAN WALLENBURG

Voor ons was dit de eerste keer dat Toekomstboeren vertegenwoordigd was bij deze land-werkgroep bijeenkomst. Voor mij was het ook allemaal nieuw. Als leek in het vak vergaderen –zeker op internationaal niveau- vond ik het heel interessant  om te zien hoe op dit niveau,  zo gedreven, de koppen bij elkaar  werden gestoken om ervaringen uit te wisselen met als doel draagvlak te creëren voor de verschillende boeren van Europa, die toch allemaal in een eigen cultuur en situatie zitten. Het streven is om op beleidsniveau (nationaal en internationaal) aanpassingen door te voeren zodat aspecten zoals ‘land-grabbing’ – in dit geval het onderwerp- kunnen worden aangepakt.

Aanwezige landen (met diens vertegenwoordigde verenigingen erachter) waren:

Belgie (MAP)
Italie (ECVC/ARI)
Spanje (ECVC/Soc-SAT)
Frankrijk (Confederation Paysanne)
Georgie (Elkana)
Romania (Ecoruralis)
Oosterijl (OBV)
Turkije (Ciftci-Sen)
Zweden (Nordbruk)
Nederland (Toekomstboeren)

We hebben twee dagen lang gepraat (in drie talen met live-vertalingen) over Landgrabbing, waarvan hieronder de defenitie vanuit ECVC volgt:

EVCV Definition of Landgrabbing

 

1. ECVC Definition on of land grabbing

Link for the detailed definition http://www.eurovia.org/toolkit-on-land-grabbing-and-access-to-land-in-europe/ . ECVC under the impulse of Ecoruralis started building up this definition because there was a need to explain what is land grabbing for us in the EU, as many levels of land grabbing are not taken into account. ECVC came up with 5 criteria that could be used to define land grabbing and that are interlinked.

A. Size : In order to have a size to identify land grabs, people must look at land holdings in their countries and determine what the average and culturally adapted sizes are and the range that most holdings fall into.
B. People : Absolutely anyone can be a land grabber: individuals, groups or companies; public or private; governmental or non-governmental; domestic or foreign. Land grabbing is not limited to certain groups or people.

C. Control : Land grabbing is about overall control. Land grabbers can control areas in several ways including leasing land (sometimes through long-term leases from governments, called concessions), having tenant farmers or sharecroppers, or actually owning the land. Land can also be controlled through quota and supply contracts that force people to use the land in a specific way for the benefit of the land grabber.

 

D. Legality: Land grabbing occurs both legally and illegally within current laws.

E. Usage : Land grabbers use land in harmful ways and for exclusive purposes. They are all linked to mercantilizaton on and commodification of land.

→This definition on of land grabbing is the official position taken by ECVC, and should be used as a tool for the members work on land. It is the only definition done by the farmers affected community.

 We hebben gekeken naar manieren om land-grabbing tegen te gaan, waarbij opvalt dat in zuiderlijke landen vooral ‘resistence’ in de vorm van manifestaties plaatsvindt, terwijl in het noorden (zweden en Nederland) weinig protest bestaat, terwijl land-grabbing ook hier aanwezig is.

Het plan voor komend jaar is om onder 5 pilaren verder te werken. Zijnde:

  1. Inventaris van de situatie rondom land-grabbing in de verschillende Europese landen die lid zijn van ECVC, om zo een beeld te krijgen van de verschillende problemen. Werk hiervoor is al verricht, en gaat komend jaar verder.
  2. ECVC Politiek voorstel: een kleine groep binne ECVC gaat aan de slag met voorstel voor het beleid rondom land, dat ze presenteren op de volgende Assemblé Generale in maart 2019.
  3. Politieke training: de ‘People’s Manuel on the guidelines on Governement of Land, Fisheries and Forests’ implementeren via trainingen en andere tools.
  4. Versterken van locale verzetten tegen land-grabbing en EU-Solidariteit. Zorgen voor meer verbinding tussen de verschillende gevechten via een up to date platform en bijvoorbeeld videomateriaal.
  5. Verbinding maken op Internationaal level, dus niet alleen Europees. Organisaties die nu genoemd werden waren de LVC, IPC, FAO, West Africa.

Ikzelf, als simpele ziel met Warmonderhof diploma op zak en ‘zoekt land’ op m’n voorhoofd getatoeëerd, vond het een hele ontdekking om te merken dat we niet alleen zijn, met ons geploeter hier in Nederland.
Ik ben lid geworden van Toekomstboeren om draagvlak te zien groeien en onderdeel te worden van een groter netwerk. Door deze vergadering werd zichtbaar hoe ver het draagvlak reikt. Als we ons verenigen word de brug tussen de boeren op het land en de politiek ineens zichtbaar en overbrugbaar.

Wil je ook meepraten? Laat je horen en geef aan hoe je zou willen bijdragen.

Notulen van de meeting vind je hier.

Toekomstboeren draagt in Den Haag bij aan Jonge Boeren regeling

Op vrijdag 23 maart 2018 was Toekomstboeren door het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de Regeling Jonge boeren. Vanuit Toekomstboeren waren afgevaardigd: bestuurslid Eduard Visscher en Max van Tilburg, in 2015 gestarte melkveehouder en lid van toekomstboeren. DOOR EDUARD VISSCHER

We hebben een goed gesprek gehad, en hadden het idee dat de betreffende ambtenaren open stonden voor onze manier van werken. Kern van het betoog vormde dat wij van mening zijn dat er naast de steun die er is voor de reguliere, grootschalige landbouw, er ook steun moet zijn voor toekomstboeren: veelal kleinschalige verbrede landbouw (veehouderij, akkerbouw, groenteteelt) met veelal directe afzet. Dit omdat deze vorm van landbouw een groot aandeel voordelen met zich meebrengt: Verlevendiging van het platteland,  schone lucht, schoon water, geen gesleep met dieren en mineralen over de wereld. Verder is gevraagd de regeling toegankelijk te maken voor alle leeftijden en niet perse 40 jaar. Het gaat niet om de leeftijd, maar het gaat erom wat je doet. Voor ons betoog van 2 A4tjes: lees hier het Betoog Jongeboerenregeling. We kijken terug op een geslaagde ochtend en hopen op een goede samenwerking met het ministerie.

Voedselkaravaan

Voedsel Anders is het unieke Nederlandse platform voor mensen en organisaties die anders denken en praten over voedsel en die het ook anders doen.  In 2014 en 2016 organiseerde Voedsel Anders twee conferenties. Er deden ruim duizend mensen mee. Meer dan 50 organisaties, netwerken en bedrijven hebben daarna het Voedsel Anders-manifest ondertekend.  DOOR HANNY VAN GEEL

In 2018 gaat Voedsel Anders de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan die door vijf streken van Nederland trekt. De Voedselkaravaan verbindt de vele initiatieven die er in Nederland zijn, van regionaal georiënteerde voedselvoorziening op basis van een vitale, natuurinclusieve, agroecologische landbouw en visserij. Daarmee wordt de beweging in Nederland zichtbaar en weten de mensen die actief zijn zich ook verbonden met en gesteund door vele anderen die ook deze beweging maken.

In elke regio haalt de Voedselkaravaan nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. En jij kunt meedoen! 

Deelnemers aan de verschillende activiteiten van de Voedselkaravaan zullen ervaringen uitwisselen rond de voedseltransitie, deze verrijken met nieuwe inzichten en ze plaatsen in een breder kader van beleid, praktijk en onderzoek.

Daarbij zullen ze voortbouwen op de kracht van het netwerk van Voedsel Anders en betrekken ze wederom een divers gezelschap van boeren, burgers en bedrijven die actief zijn in lokale voedselinitiatieven, beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders, verwerkers, koks, bloggers, studenten en kunstenaars. En daar hoor jij ook bij!

Waar en wanneer gaat het gebeuren?
De Karavaan zal plaatsvinden tussen mei en december 2018. De pleisterplaatsen worden momenteel opgezet. Er zijn mensen aan het werk voor mogelijke initiatieven in Friesland, Ede, Amsterdam, Den Haag, Barneveld, Dronten, Wageningen, in Oost Brabant/Noord Limburg, rond Breda/Den Bosch en er kunnen nog nieuwe plekken bij komen.

Hoe ziet het eruit?
Lokale mensen organiseren een Pleisterplaats in overleg met Voedsel Anders op elke pleisterplaats een regionale dialoog rond één of meer maaltijden en activiteiten. Dat kan op vele verschillende manieren, waaronder (fiets)excursies, lunchwandelingen, een marktplaats en een ‘diner pensant’, culturele en artistieke expressie.

We zoomen in op de vier centrale thema’s van Voedsel Anders: agroecologie, korte ketens, rechtvaardige handel en toegang tot grond. Download hier een uitgebreide presentatie van de Voedselkaravaan

Hoe kun je meedoen?
Wil je als Toekomstboer bijdragen aan een Pleisterplaats bij jou in de buurt? Wil je producten leveren voor de maaltijd, mensen ontvangen op je bedrijf, of een pitch of presentatie doen? Of wil je eerst nog wat meer weten? Neem dan contact op met info@voedselanders.nl

 

ALV 2018 Verslag

Op zaterdagmiddag 10 februari werd de Algemene Ledenvergadering van Toekomstboeren gehouden. Dit was op het melkveebedrijf van de familie Pelleboer te Zwolle, waar ook Madeleen Gruting haar eigen Groenteteelt CSA heeft opgezet, net als Arjen Huese die er een zelfpluk bloementuin heeft.
DOOR EDUARD VISSCHER

Om 14.00 werd afgetrapt met een rondleiding verzorgd door dhr. Pelleboer, aansluitend opende algemeen bestuurslid Jeannette Oppedijk van Veen de vergadering. Ze vatte de beginjaren van de vereniging samen en wist onder andere te melden dat we inmiddels de grens met 250 leden zijn gepasseerd. Kort werd aangestipt de jaarlijkse terugkerende evenementen als de landmarkt op de Biobeurs in Zwolle (het in verbinding brengen van startende boeren zonder land met mensen die land hebben), De Boerenvuren (verdieping van een actueel onderwerp) en de netwerkactiviteiten van Toekomstboeren.  Daarna werd gestart met de workshops. Al naar gelang het stadium waarin iemand zich bevond (1 droomfase, 2 startend, 3 al wat langer draaiend, 4 een crowdfunding organiseren) kon men bij een workshop aansluiten.

Workshop starten in de landbouw: de droomfase. Hoe ziet jouw ideale bedrijf eruit? In tweetallen begon men een brainstormsessie over het ideale bedrijf. Vervolgens werd voor een ieder bekeken welke concrete stappen er al genomen waren. Wat moest er nog gebeuren-> aansluitend werd een planning gemaakt. Taken zoals ‘stage lopen bij een soortgelijk bedrijf’,  ‘logo ontwerpen’ en ‘inschrijven bij de KvK’ kwamen op de tijdsladder te staan. Uit de groep kwam naar voren dat er behoefte was aan een sparringsclub binnen Toekomstboeren voor mensen die willen starten.

Workshop starten op een locatie van iemand anders: voordelen uit samenwerking? Marleen Gruting van de Warmoezerij en Jolke de Moel van de Eemstadboerderij delen hun ervaringen met andere boeren. Daaruit blijkt dat samenwerken tot wederzijds voordeel leidt, maar verder is het belangrijk zelfstandig te zijn en met regelmaat dient te worden overlegd om ergernissen te voorkomen. Samenwerking blijkt in alle besproken voorbeelden te staan of vallen met de persoonlijke verhouding tussen de verschillende partijen. Ook in dit opzicht is de boerenpraktijk er een van gaan, vallen, opstaan en weer doorgaan. Een intervisie/sparringsgroep voor reeds praktiserende tuinders bleek gevraagd richting Toekomstboeren.

Workshop Nieuwe markten aanboren. Joke Wierenga van tuinderij de Spoolderberg zette uiteen hoe zij haar bedrijf laat groeien in omzet, en dan niet door de productie van een bepaald gewas te vergroten. Ze kijkt wat bij haar past en wat gevraagd is in de omgeving. Joke is naast tuinder ook docent en ze kan nu bijvoorbeeld op de tuinderij gaan lesgeven. Dat vergt wel een lange adem bij diverse instanties. Nee is misschien, misschien is ja en ja is ja is het credo. Belangrijkste is, doe iets wat bij jou past, en als je iets niet kunt realiseren, zoek dan de samenwerking met iemand die dat we kan. Kijk wat jij kunt aanvullen bij een ander, of waar jij een ander kunt gebruiken. Aan Toekomstboeren kwam de vraag excursies te organiseren naar bedrijven die sterk in marketing zijn.

Workshop Crowdfunden. Wat is handig om te doen en wat niet? Siem Ottenheim van Eet Meerbosch deelde zijn ervaring. Siem ging voor een schenking en niet voor een lening. Om de kosten van crowdfundplatforms te omzeilen heeft Siem zelf een website gebouwd en via social media reclame gemaakt. De werkwijze van Siem werd bediscussieerd. Uiteindelijk kwam naar voren dat het belangrijk is een duidelijk doel met deadline te stellen, en dat in geval van donatie beter gewerkt kan worden met tastbare, blijvende zaken als een boom/gebouw inplaats van roerende zaken als gereedschap. De wens kwam verder uit de groep een keer een boerenvuur te organiseren naar een succesvolle crowdfunder.

Hierna werden de statuten uitgebreid besproken, mooi om zoveel betrokken en kundige leden te hebben! Na afloop van de discussies werden de statuten door de ALV aangenomen. Vervolgens werden de financiën van afgelopen jaar en komend jaar besproken en werd aan het oude bestuur decharge verleend over het gevoerde financiële beleid. De aftredende bestuursleden Mali Boomkens, Anne Carl, Henk Eshuis, Jildou Friso, Fogelina Cuperus en Elske Hageraats werden vervolgens bedankt voor hun bewezen diensten. Daarna werd gestemd over het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur heeft zich kort voorgesteld. Leonardo van den Berg, Klarien Klingen, Esther Hofkamp, Hanny van Geel, Jeannette Oppedijk van Veen, Benthe van Wallenburg, Jolke de Moel en Eduard Visscher zullen het nieuwe bestuur gaan vormen. Zij werden unaniem aangenomen, waarna iedereen gezellig samen soep kon eten.