Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

Vacature tuinbaas/tuinder Moestuin de Haar

Aan de rand van het dorp Haarzuilens en grenzend aan het park van Kasteel de Haar komt in 2020 de grote moestuin terug op biologische grondslag.
Net als vroeger moet deze plek ruimte bieden aan verwondering, productie, efficiëntie en recreatie. Met een divers assortiment aan groenten, bloemen en kruiden voor de directe omgeving.
Stichting Moestuin de Haar is op zoek naar een professionele tuinbaas, tevens tuinder, die samen met vrijwilligers vorm en inhoud geeft aan deze ambitie.
Het wordt een plek waar mensen hun groenten komen afhalen, waar bezoekers (jong en oud) ervaren en zien hoe groenteteelt in zijn werk gaat.

Positie en verantwoordelijkheid
Op basis van een aannemingsovereenkomst met Stichting Moestuin de Haar is de tuinbaas/tuinder voor eigen rekening en risico resultaat verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud en voor de kostendekkende exploitatie van de tuin.
De overeenkomst biedt ruimte voor een flexibele invulling van de werkzaamheden, bijvoorbeeld als parttimer, als duo of via maatschap.
De stichting zorgt ervoor dat bij de start van de tuin sprake is van een teeltrijpe tuin met de nodige basisvoorzieningen.

Informatie
Het Schetsadvies met teeltplan is te lezen op onze website
www.moestuindehaar.nl

Op aanvraag per mail (info@moestuindehaar.nl) worden de taakomschrijving en het kandidatenprofiel toegezonden.

Nadere informatie wordt verstrekt door de voorzitter van Stichting Moestuin de Haar, Henk Klein Gunnewiek, telefoon 06 33670397.

Sollicitaties
Tot 1 juli 2019 kunnen belangstellenden hun sollicitatie met curriculum vitae richten aan: info@moestuindehaar.nl

Food Autonomy Festival 2019

Van 31 mei t/m 2 juni vind het ‘Food Autonomy’ festival plaats op boerderij de Boterbloem in Amsterdam. Het festival ondersteund de boerderij dat wordt bedreigt door de uitbreiding van het  mega bedrijventerrein Schiphol. Ook Toekomstboeren staat achter de Boterbloem en zal op het festival een bijdrage leveren aan het rijke programma vol praktische workshops, lezingen, excursies en meer.

Thema van het festival is het bewegen van een landbouw dat afhankelijk is van grote corporaties, fossiele brandstoffen en chemische middellen  naar agroecologische, autonome voedselsystemen.

Meer informatie en het programma vind je hier.

Nieuwe publicatie: Land voor agroecologie en nieuwe boeren

In een agrarisch landschap dat in de afgelopen 50 jaar homogener, sterieler en leger is geworden, ontpoppen zich steeds meer initiatieven van boeren en burgers. Ze willen meer dan wordt aangedragen door overheden. Ze willen een landbouw die minder schadelijk is voor het milieu en die gezonder voedsel voortbrengt. Een landbouw die de natuur en het leven van boeren en burgers kan verrijken. Deze initiatieven zijn divers. Het zijn tuinders die burgers zelf laten oogsten, melkveehouders die bomen en kruiden in de wei planten, akkerbouwers die direct aan lokale bakkers leveren, boerderijen waarin burgers aandeelhouders worden en meer.

Helaas is het voor veel van deze initiatieven niet makkelijk om aan land te komen of om land te behouden. Land wordt niet toegewezen aan landbouw die waarden zoals schoon drinkwater, biodiversiteit, een mooi landschap en gezond voedsel produceren, maar aan vormen van landbouw die het meeste geld uit het land kunnen halen. Dat gaat zelden samen met duurzaam landgebruik.

Deze co-publicatie van Toekomstboeren en TNI laat zien dat ons land- en landbouwsysteem niet is voorgekomen uit onontkoombare ontwikkelingen, maar door actief beleid van schaalvergroting, intensivering en liberalisering. Ook kijkt het naar agroecologische en nieuwe boeren die desondanks hun opkomst maken. Deze initiatieven werken met landbouwpraktijken die mens en natuur samen brengen, ze ontwikkelen alternatieve vormen van eigendom en maken directe verbindingen tussen boeren en burgers. Het dossier beargumenteert dat hierdoor andere waardes dan alleen winst een rol kunnen spelen in het vormgeven van de productie, verwerking en distributie van ons voedsel. Conclusie is dat deze initiatieven mogelijke bouwstenen vormen om toe te werken naar een duurzaam en eerlijk landbouwsysteem.

Meer
De volledige publicatie ‘Grond van Bestaan’.
De Engelse ‘long read’ van de publicatie
Het verslag van de Boerenlandbouw conferentie

18 april | Refreshing Ideas: International Peasant Struggles

.

Transnational Institute researchers give you a some insights into their work with a Q&A session all while enjoying craft beers by Walhalla Craft Brewery.

Thursday April 18th 7pm

Sylvia Kay of TNI and Leonardo van den Berg of the Dutch farmers organisation ‘Toekomstboeren’ presenting: “International peasant struggles”

What is the role of peasants and small scale food producers in the 21st century?

One day after the international day of peasant struggles – April 17th – different stories are shared on how to build alliances between rural and urban people for the emergence of an emancipatory politics.

Entry 7.50 euros (this includes a delicious Walhalla craft beer on arrival)

For questions contact Jess – j.graham@tni.org.
More information: https://www.tni.org/en/event/refreshing-ideas-international-peasant-struggles

Zie ook op
Indymedia 
Radar.squat.net
Facebook

 

 

Boerenlandbouwconferentie verslag

23 maart 2019, Eemlandhoeve. Boeren, tuinders, mensen die boer willen worden, netwerk bouwers, en anderen kwamen samen om ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Om netwerken te bouwen voor een sterkere beweging voor een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. ‘Boerenlandbouw’  staat voor menswaardige landbouw, met de focus niet op productie en export, maar op een vruchtbaar en waardig bestaan voor de boer, op communities rondom de landbouw, en op het laten bloeien van ecosystemen.  DOOR: KATIE SANDWELL FOTO’S: DANIEL GOMEZ

In acht workshops werden praktijkervaringen gedeeld over plantaardige bemesting, korte keten en meerproduct csa’s, over bodem en biodoversiteit, over grond en commons.

Beleid steunt nog steeds grootschalige, export georienteerde, input intensieve landbouw, met innovatieve duurzame oplossingen als niche. Echter: wij zijn met steeds meer, en de verschillende achtergronden van de aanwezigen tijdens de conferentie laten zien dat we kunnen groeien naar een grotere en sterkere beweging die boeren, burgers en ecosystemen centraal stelt. Hier lees je het hele verslag boerenlandbouwconferentie.

De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ en TNI. Daarom is er ook een engelstalig verslag: Boerenlandbouw-Peasant Farming in the Netherlands – Conference Report (FINAL)