Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

Landbouwgrond Huren

Ik wil een landbouwgrond huren voor het verbouwen van tarwe, maïs en aardappelen, met of zonder agrarische bedrijfsgebouwen maakt het er nit uit.

Perceeloppervlakte: 0-2 ha

Locatie: liefst binnen 50 kilometer afstand van Rotterdam.  Als het niet kan, in andere steden kan ook.

Heb je een aanbod? Neem dan gerust contact met Anndy Lee op.

E-mail: 123anndy@gmail.com

De Waarden van Kleinschaligheid

De workshop begon met een ronde waarin deelnemers deelden wat kleinschaligheid voor hen betekent. “Meer ruimte voor diversiteit” werd genoemd en “kleinschaligheid is het enige gebied waarop ik me als boer niet serieus genomen voel”. Maar ook “Kleinschaligheid maakt starten als nieuwe boer mogelijk, ik zie het als een instapmodel” of “kleinschaligheid is dat wat je in je eentje kunt doen zonder enorm veel kapitaal”.

Er werd gesproken over betrokkenheid, biodiversiteit, focus op de omgeving, zo min mogelijk machines, behapbaar. Kleinschaligheid maakt het mogelijk om landbouw in te passen in een stedelijk gebied. Kleinschaligheid levert ook problemen op, er werd gezegd dat kleinschaligheid “alles wat het niet is” is volgens wet- en regelgeving. “Alle bureaucratie is gevolg van de excessen en problemen die de grootschalige landbouw heeft voortgebracht.”

Maria presenteert een plan, grootschalige kleinschaligheid, waarin ze met meerdere ondernemers samen een landschap vorm wil geven. Ze is hier al een tijdje over aan het nadenken en van gedachten wisselen met mensen. Ook is er vanuit dit idee een ontwerp gemaakt, dat ‘Neoruralisatie‘ werd genoemd. “Het hangt ervan af met wie je praat hoe je iets moet noemen om begrepen te worden” zegt Maria. Haar idee kan je ook zien als clusteren, als visie op het buitengebied, als herbevolking van het land, of wie weet zelfs als bedrijventerrein.

De kunst is om wel op gebiedsniveau te denken, zonder alles (voor een ander) te willen invullen. Individuele vrijheid en autonomie voor de verschillende boeren in dit plan is cruciaal. Maria: “Veel mensen hebben megalomane neigingen, willen oplossingen voor de hele wereld bedenken.” Zij probeert dat niet te doen, maar wil tegelijkertijd wel serieus genomen worden en gezien worden als gebied. “Ik wil niet langer op een klein stukje land in mn eentje werken tussen buren die landbouwgif gebruiken. Ik wil goede buren hebben, die met elkaar een biodivers landschap verzorgen.”

 

Dit is een verslag van de workshop ‘de Waarde van Kleinschaligheid’ tijdens de Toekomstboeren Ledendag 2020

Land op Voedsel Anders

Voesel Anders is uitgesteld.
Meer informatie? Klik hier

In een landschap van verdwijnende boeren en nieuwe boeren is LAND cruciaal. Zonder goede voorwaarden rondom land is duurzame landbouw onmogelijk. Dat geldt voor gevestigde boeren, voor wie het vaak financieel zeer aantrekkelijk wordt gemaakt zo snel mogelijk zoveel mogelijk rendement uit de grond te trekken, met alle gevolgen van dien. Dat geldt voor nieuwe boeren, die investeren in relaties met burgers, in bomen en struiken, en die willen investeren in bodemvruchtbaarheid maar dat alleen kunnen doen als ze op een plek een tijdje kunnen blijven. Toekomstboeren werkt hieraan. Als onderdeel van dat proces organiseren we drie land workshops tijdens de grote (duizend mensen verwacht( Voedsel Anders conferentie in Wageningen op 3 en 4 april. Heb je te maken met land? Kom naar onze workshops! Jouw input is waardevol

Naar Basisprincipes voor de nieuwe pachtwet
Kortlopende pachtcontracten en hoge pachtprijzen vormen een probleem voor boeren en CSA’s die willen werken aan bodemherstel, biodiversiteit, korte ketens en bomen op hun land. De overheid gaat de huidige pachtwet herzien. De Federatie van Agro-ecologische Boeren is gevraagd input te leveren voor die herziening. Doe mee aan deze interactieve workshop waarin het onderhandelingsproces tussen belanghebbenden (boer, consument, land eigenaar en financier) wordt gesimuleerd om enkele basisprincipes voor de nieuwe pachtwet te formuleren. Vrijdag 3 april om 14:45uur. Geef je hier op.

 

Samen naar betere pachtcontract onderhandelingen
De meeste nieuwe pachtcontracten in de landbouw zijn voor korte termijn. Grondeigenaren voelen zich hiertoe genoodzaakt door financiële druk. Dergelijke pachtcontracten leiden tot onduurzaam grondgebruik. Om dit te doorbreken zullen zowel pachters en verpachters zich anders moeten opstellen.  Tijdens deze workshop leven we ons in in andermans rol en leren we onderhandelingsvaardighedenMet: Anneke Rooth (beleidsmedewerker LNV bij de Tweede Kamerfractie van Groenlinks en was onderhandelingstrainer op het gebied van duurzame ontwikkeling bij Instituut Clingendael) Vrijdag 3 april om 13uur. Geef je hier op.

Commons, doe je mee?
Wil je mede-eigenaar of aandeelhouder van een boerderij worden? Dan kan je er hier van alles over leren. In deze workshop presenteren vier toekomstboeren hun dromen en plannen voor een commons initiatief die ze willen initiëren. Ieder van hen heeft een leermeester uitgenodigd om hun prangende vragen en-plain-publiek aan te stellen. Naast het bijwonen van deze gesprekken, is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Wellicht heb je zelf ook prangende vragen, dromen en verwachtingen bij ‘de commons’. Vrijdag 3 april om 13uur. Geef je hier op.

Op zaterdag is er vanuit Toekomstboeren een workshop over bewegingsopbouw

Voesel Anders is uitgesteld.
Meer informatie? Klik hier

verslag financieel sterk workshop

Johan Smits van de stadsbomerij werkte vroeger bij een behoorlijk grootschalig glastuinbouw bedrijf. Nu heeft hij een kleinschalige boomkwekerij in Almere. Hij vindt dat het niet klopt dat biologische producten duurder zijn dan gangbare producten.

Voor de gangbare bomen die hij verkoopt vraagt hij dan ook meer dan voor de biologische bomen. “En? Hoe reageren klanten?” vroegen wij. “Het lijkt ze niets uit te maken” was zijn verassende antwoord. Dit zijn particulieren in Almere. Interessant verschijnsel en zeker de moeite waard om verder uit te testen op andere plekken en voor andere producten lijkt ons.

Moniek van de Vrije Akker heeft jarenlang keihard gewerkt op haar zelfoogst CSA tuinderij. Ze had al wel eens nagedacht en uitgerekend wat ze eigenlijk zou moeten vragen voor een groente abonnement, maar durfde dat nooit te doen omdat ze bang was dat dat niet goed zou vallen. Om meer deelnemers aan te trekken – “ik zit bij Venlo, dat is echt een taai gebied”- probeerde ze de prijs omlaag te doen, dat veranderde niet veel, na een herstart startte ze met een iets hogere prijs, dat leverde eenzelfde hoeveelheid deelnemers op. Ze experimenteerde met ‘porties’, dat mensen zes porties mochten uitkiezen en Moniek bij alle groente bordjes moest zetten met hoeveelheden “Dat leek leuk en flexibel, maar mensen gingen proberen op de kleinst mogelijke hoeveelheid per gezin toch nog mee te doen”. Toen kwam haar moment van inzicht: “Ik had er genoeg van om te moeten onderhandelen. Het is een economische gedachte om zoveel mogelijk willen kunnen oogsten voor zo min mogelijk geld. Dat was ik zat.” Moniek vond dat het tijd was om een goede prijs te vragen. “Na tien jaar kan ik echt wel zeggen: ‘ik ben een goede tuinder en ik weet wat ik doe’. Als ik nu geen goede prijs durf te vragen, dan komt dat voort uit angst.” Moniek besloot die angst los te laten. “Als het dan niet lukt dan weet je dat ook.” Ze rekende uit wat een oogstaandeel kost, gebaseerd op 60 deelnemers, 24 uur werk per gemiddeld, €8 netto per uur, met €7.000 aan jaarlijkse vaste kosten. Dat komt uit op €325 per persoon. (dat is in België een heel normale prijs voor een CSA aandeel) Bovendien gaf ze aan dat het hele gezin lid moet worden.

Tijdens de jaarvergadering waar ze dit aangaf was er begrip. Maar de mensen die naar de jaarvergadering komen zijn de mensen die je toch al steunen. Andere mensen vonden het lastiger. “Hoe ga je om met mensen die het niet eens zijn met die prijs?” vroegen we haar. “Het is lastig maar de moeite waard om bij je principes te blijven. Dit is het bedrag dat ik nodig heb voor een leefbaar loon.”

We delen ideeën in de groep over goede prijsstelling:

  • Hoe mensen betrekken (die niet komen)?
  • Bidding system (boeren geven aan wat ze nodig hebben, deelnemers leggen bedrag in, alles wordt opgeteld en gekeken of het genoeg is) praktisch haalbaar maken (voor als niet iedereen aanwezig kan zijn tijdens jaarvergadering)
  • Een voorbeeld wordt genoemd van een (ander soortige) vereniging waar mensen een dag in de week komen helpen. Dat zorgt voor verbinding en begrip.
  • De waarde van een kleinschalig biologisch initiatief kan je het beste communiceren aan mensen die ter plekke zijn – organiseer dat dat gebeurt
  • Het Belgische CSA netwerk zegt dat je beter niet kan spreken van prijs verhoging, maar van prijs correctie
  • Het ‘ledengebeuren’ uitbesteden: niet alleen voor werklast verdeling maar omdat verbinding/saamhorigheid/gezamenlijke verantwoordelijkheid veel (begrip) oplevert
  • REKO: in scandinavische landen bestaat een model waar mensen online inschrijven op producten en producenten en consumenten op een afgesproken plek samenkomen
  • Een voedselcollectief op (laten) richten
  • Streekboer: wordt afhaalpunt
  • Angst loslaten en daarmee kiezen voor lange termijn gezondheid

Dit is een verslag van de worshop ‘financieel sterk’ tijdens de Toekomstboeren ledendag 2020