Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

BoerenVuur over samenwerken in de landbouw

BoerenVuur bij Tuinderij De Voedselketen: meewerkdag en uitwisseling over samenwerking

In tijden waarin traditionele landbouw organisaties uitgegroeid zijn tot ondoorgrondelijke economische machten, rijzen kleinere boerenorganisaties en netwerken die het boerenleven en de boerenlandbouw weer centraal stellen. Om gemeenschappelijke doelen te bereiken hebben we als kleinere initiatieven en organisaties elkaar nodig. En dan rijst de vraag: hoe ziet samenwerken er anno 2018 uit?

Hoe kunnen we samenwerken om beter te bepleiten voor onze politieke belangen. Om de economische positie van kleinschalige boeren te versterken. En om uitwisseling en innovatie op basis van onze eigen idealen te bevorderen. Wat zijn de mogelijkheden van een eventuele Nederlandse federatie van organisaties van kleinschalige boeren om dit soort doelen te bereiken?

In dit Boeren Vuur maken we kennis met een aantal boerenorganisaties en verkennen we mogelijkheden van samenwerking.

Hanny van Geel, bestuurslid van Toekomstboeren en van de Europese Coordinatie van La Via Campesina vertelt over ’s werelds grootste internationale boerenfederatie: La Via Campesina. Tuinder Alex van tuinderij de Voedselketen vertelt over haar ervaring als deelnemer van een Europees uitwisselingsproject over coöperaties en samenwerkingsverbanden in de landbouw.

Vanaf 14 uur klussen we gezamenlijk in de tuinderij, dé manier om een beeld te krijgen van deze bijzondere plek, en gerichte vragen op te laten borrelen. Om 17 uur gaat het vuur- en het gesprek aan.  Aansluitend eten we een samengestelde maaltijd (potluck) en is er natuurlijk ruimte voor meer uitwisseling.

Zaterdag 17 november vanaf 14 uur op tuinderij de Voedselketen, Pallande 1, 5688 NH Oirschot

 

 

Meer zelforganisatie, experimenteren en landrechten: uitkomsten BoerenVuur Driebergen

Producenten coöperaties, lokaal gerichte bijeenkomsten en meer aandacht voor het recht op land. Dit zijn initiatieven die ons als toekomstboeren mogelijk kunnen versterken. Ze werden bedacht door de ruim 80 boeren die bijeen kwamen op het BoerenVuur op zondag 14 oktober op het landgoed van de Kraaybekerhof in Driebergen.

De boeren kwamen uit het Zuiden, Oosten, Westen en Noorden van het land (inclusief Schiermonnikoog!). Het merendeel runt een eigen tuinderij. Maar veehouders, landzoekenden en boeren in opleiding maakten ook deel uit het gezelschap. Samen verkenden we uitdagingen waar aan gewerkt moet worden om de positie van de toekomstboer te versterken.

Zo was er aandacht voor bodembewerking, onkruidmanagement en het verbeteren van kringlopen op de boerderij. Ook werd gesproken over een eerlijk inkomen, zekerheid op land en hoe je zorgt dat je je als boer niet kapot werkt. Een deel van de mogelijke oplossingen vonden we in het organiseren van onszelf. Het vormen van teams die voor je kunnen invallen als je ziek bent of bij moet komen, het samen aankopen van pootgoed, en het organiseren van lokaal gerichte bijeenkomsten waar boeren elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Een ander deel in cursussen en experimenten om bijvoorbeeld de juiste houding aan te nemen bij gebruik van gereedschap, verschillende rassen en agroecologische praktijken uit te proberen en te kijken hoe ze het in andere Europese landen doen. En weer een ander deel van de oplossingen lag in bepleiten van onze rechten als boer. Zo werd gezegd dat de vereniging Toekomstboeren zijn werk op het gebied van land moet versterken. Zo hebben boeren in veel andere Europese landen rechten of steun bij het aankoop van land. In Nederland niet.

Onderdeel van het boerenvuur waren ook demonstraties van verschillende machines die kunnen helpen met grondbewerking, zaaien, onkruid wieden en oogsten op kleinschalige boerderijen. Deze werden gegeven op de tuinderij van Dave en Jasper die op het landgoed Kraaybekerhof een tuinderij met groenten, fruit en bloemen runnen. Het is een zelfoogsttuin, maar Dave en Jasper verkopen ook verstekte plantjes en leveren aan de winkel en het restaurant op het landgoed. Inspiratie voor de tuin haalden ze uit het boek “The market gardener” van Martin Fortier die rendabel is door het slim combineren van teelten, markten en inzet van machines. Taco IJzerman, die het boek naar het Nederlands vertaalde, hield een reflectie over het boek. De gedreven toon en creativiteit werd geprezen. Wel werd gewaarschuwd dat leven van alleen groenten die je verkoopt op de anonieme markt heel moeilijk is. Om weerbaarder te zijn kun je je beter (ook) richten op markten waarin meerwaarde wordt gezien en waar daarvoor betaald wordt.

Vanuit Toekomstboeren kunnen we verder met een groepje dat kleinschalige intieme tuindersuitwisseling verder wil organiseren. We hebben geleerd dat je lichaam het beste apparaat is dat je hebt en dat je dat dus ook moet ‘onderhouden’, bijvoorbeeld door het via yoga sterker te maken, of je te verdiepen in ‘bewegingsketenanalyse’. Het samen inkopen van plantgoed, compost, en andere materialen is een terugkomend idee, dat we wellicht samen met de CSA vereniging en/of de Vereniging Biotuinders kunnen oppakken. Met het verder professionaliseren van tuinderijen zouden we misschien ook het aloude machine uitwisselen weer nieuw leven in kunnen blazen? Bij de zaaimachines leerden we dat het ene mens zweert bij de lichte goedkope Earthway en het andere mens zegt dat de sjiekere Yang voor jou het werk doet en dus weten zijn geld waard is 🙂 En ook dat het nodig is om een winterse middag te besteden aan het uitvogelen van je zaaimachine. Dat doe je door op een oude handdoek te zaaien in de kamer en heel precies te kijken en op te schrijven wat er gebeurd (welke zaaiafstand bij welke schijf/rol). De BCS tweewielige trekker is hét apparaat voor kleinschalig gemechaniseerde tuinderijen. Ga langs bij mensen die ‘m hebben om er alles over te horen voordat je zelf je keuzes maakt. De quick-cut greens harvester oogst mezclun, bladsla, snijbiet, mosterd. Echt in no-time. Als je je bed super vlak hebt en je wiedt super precies voordat je oogst dan is dat echt best wel een bijzonder goed ding. Maar dan moet je natuurlijk wel afzet en koeling hebben voor die bladgewassen. De rolschoffels die werden gedemonstreerd kunnen je helpen je tuin brandschoon te houden. Al rennend ga je door je tuin, juist ook als het onkruid nog bijna niet te zien is. En je kan ermee aanaarden, dus prei en boontjes hoef je bijna niet meer te wieden.

Het was een prachtige dag, iedereen heel erg bedankt voor jullie inzet!

 

BoerenVuur! Kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren

Slimme apparaten maken je tuinders leven makkelijker. Maar hoe dit te doen zonder afhankelijk te worden van grote bedrijven en het vermogen je bedrijf zelf creatief vorm te kunnen blijven geven te behouden? Demo en ervarings uitwisseling over kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren.

Het boek ‘the Market Gardener’ van Jean Martin Fortier inspireerde reeds velen en is nu naar het Nederlands vertaald: Zo krijg je een rendabele, kleine tuinderij. De vertaling vormde aanleiding voor Vereniging Toekomstboeren voor dit uitwisselings event.

Om 12 uur is er de aankomst, met optioneel een broodje en een rondje langs een paar mooie kraampjes: Toekomstboeren, Heleen van uitgeverij Jan van Arkel zal er zijn, en twee mooie kramen met handige gereedschappen: Ecoagri (importeur van onder andere Terrateck) en Gerhard Janninck (met heel mooi handgereedschap waaronder een speciale schoffel)

Om 12:30 beginnen we centraal met Taco Ijzerman de vertaler van het boek die een inleiding geeft en een aantal vragen voor ons heeft.

Daarna is er ruim gelegenheid voor demo en ervaringsuitwisseling over:

  • GRONDBEWERKING: met oa eenassige trekker, door Jasper Sinoo of Dave Hardy (beiden Zelfoogsttuin Kraaybekerhof) / Mathijs Kuiper (De Wijkse Moestuin)
  • ZAAIEN: met de Jang seeder, de Thilot, (de Earthway?) Door Taco Ijzerman (o.a. Sevenaar) / Michel Smits (Tuinderij Amelis’ Hof)
  • ONKRUIDBESTRIJDING: met o.a. wielschoffel (en Terrateck ecoschijf?), door Pieter Lammerts (de Nieuwe Ronde) / …
  • OOGSTEN: met oa Quick-cut Greens Harvester door Kasper Boers (o.a. Eemstadboerderij)/ Michel Kegels (Groenhartig)

We sluiten dit BoerenVuur plenair af met uitwisseling in een kring en daarna is er borrel. We verheugen ons!

Zondag 14 oktober van 12 tot 17 uur op de tuinderij van Kraaybekerhof in Driebergen. Kinderen welkom 🙂

We vragen een bijdrage van €5 voor leden en €10 voor niet-leden voor vereniging Toekomstboeren voor deze dag. Koffie, thee, en broodjes worden voor een zachte prijs door Kraaybekerhof verzorgd.

Aanmelden hoeft niet. Wie wil kan zich eventueel aanmelden voor het facebook event, dat helpt ons met inschatten.

Deze dag is georganiseerd door vereniging Toekomstboeren.

Geen toegang tot land voor duurzame landbouw door gebrek aan beleid

Half september vond een BoerenVuur plaats bij de ecologische zorgboerderij de Boterbloem in Amsterdam.

De bijeenkomst was een onderdeel van een actiekamp om de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de locatie van de boerderij de Boterbloem te stoppen. Een levendige discussie volgde onder de aanwezigen bij het BoerenVuur. Uit de discussie blijkt, dat toegang tot land voor duurzame landbouw een probleem is.

Ecologische boerderijen zoals de Boterbloem worden in hun voortbestaan bedreigd doordat landbouwgrond wordt omgezet in bouwgrond. Voor ‘jongeren’ die geen boerderij van hun ouders kunnen overnemen en die willen beginnen met biologische boeren is de prijs van landbouwgrond veel te hoog. Ze krijgen de financiering bij banken niet rond. Daarbij komt dat vrijkomende grond van boeren, die failliet zijn gegaan, onderhands wordt doorverkocht aan bekende grotere boeren in de buurt. Hierdoor krijgen nieuwe boeren geen kans.

Een ander probleem wat jonge boeren aankaarten zijn de huidige pachtcontracten. Hoe kan je duurzaam boeren met bomen, een natuurlijk evenwicht herstellen als je maar tijdelijke contracten krijgt.

Er is een gebrek aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid om land veilig te stellen voor agroecologie. Hetzelfde geldt voor andere partijen met veel land in Nederland zoals de pensioenfondsen, verzekeraars en kerken. Deze partijen speculeren met grond en hebben over het algemeen geen richtlijnen over duurzaam gebruik van hun grond.  

Zaterdag 27 oktober wordt de discussie over toegang tot land voort gezet als de voedselkaravaan Ede aan doet.

Door: Margriet Goris

De zelfvoorzienende stad: Voedselkaravaan Ede

Op 27 oktober is het Störrig Festival in Ede de pleisterplaats van de voedselkaravaan. Het festival is een culinaire ode aan de wilde Veluwe. En dat beleef je met alle zintuigen tijdens demo’s van chefs, wildmarkt, muziek en theater. 
Ook aan het inhoudelijke ontbreekt het niet. Tijdens “de zelfvoorzienende stad” gaan we in op transitie naar duurzame en lokale voedselsysteem. Hoewel hier steeds meer aandacht voor is, is de daadwerkelijke productie en voorziening van lokaal en duurzaam voedsel in veel steden beperkt. In deze workshop verkennen we hoe we initiatieven die lokaal voedsel produceren kunnen bevorderen. We kijken naar de gemeente Ede.
Met o.a. Leon Meijer (wethouder Food), Sandra van Kampen (auteur van het boek Voer! over voedseltransitie), Marit Rietveld (projectleider stadslandbouw en verkorte voedselketen), Susan Drion (Waardenscheppers) en Vereniging Toekomstboeren (initiatiefnemers ontwerp ‘neoruralisatie’). Het gesprek vindt plaats op zaterdag 27 oktober vanaf 11:30 in de Food Floor tent op het Störrig festival. Organisatie: Toekomstboeren, Voedsel Team gemeente Ede, Eetbaar Ede, Herenboeren Ede, VoedselAnders.


Datum:
zaterdag 27 oktober van 11:30 tot 13:30
Locatie:  de stormbaan van de Mauritskazerne aan de Nieuwe Kazernelaan 2 in Ede. Dat terrein is op die dag festivalterrein van Storrig, hier praktische info. Ons gesprek vindt plaats in de circustent. Toegang is gratis maar zitplaatsen beperkt, kom dus op tijd