Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

BoerenVuur! Toegang tot land en boerencollectieven

Hoge land- en pachtprijzen maken het vaak onmogelijk voor (toekomstige) boeren om aan land te komen. In de afgelopen jaren zijn veel alternatieve constructies opgekomen die het voor nieuwe boeren mogelijk maken om te beginnen. Deze varierend van het inbreien in een bestaand bedrijf tot het gebruiken van natuur of gemeentegrond. Hoewel dit nieuwe mogelijkheden brengt, blijkt dat boeren vaak weinig rechten hebben binnen deze constructies. De ervaring leert bijvoorbeeld dat bij spanningen met de landeigenaar de toekomstboer vaak moet vertrekken. Zo hebben toekomstboeren geen zeker bestaan.

In het eerste deel van deze sessie bespreken we ervaringen van (toekomst)boeren met land en wat we kunnen doen om toegang en zekerheid op land te verbeteren. Ook kijken we naar de rol die collectieven van boeren hierin kunnen spelen. In het tweede deel kijken we naar hoe boerencollectieven op het land samen kunnen werken. Om elkaars productiesysteem te versterken en aan te vullen maar ook om samen meer waarde te geven aan natuur en landschap. Verschillende intiatieven doen hun verhaal.

Het BoerenVuur vind plaats op 15 september van 13:00 tot 14:15 in (de buurt van) biologische Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276), tijdens een actiekamp dat er op gericht is aandacht te vragen voor de polder. Samen met vele andere organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het boerenvuur maakt deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en grondverhalen. Kijk voor meer informatie en het programma op www.behoudlutkemeer.nl. Op het kamp BoerenVuur vind tevens nog een BoerenVuur plaats “Land voor toekomstboeren in de Lutkemeerpolder“.

Datum: 15 september, van 13:00 tot 14:15
Locatie: in de buurt van Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276, Amsterdam).

BoerenVuur! Kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren

Slimme apparaten maken je tuinders leven makkelijker. Maar hoe dit te doen zonder afhankelijk te worden van grote bedrijven en het vermogen je bedrijf zelf creatief vorm te kunnen blijven geven te behouden? Demo en ervarings uitwisseling over kleinschalige mechanisatie voor toekomstboeren.

Het boek ‘the Market Gardener’ van Jean Martin Fortier inspireerde reeds velen en is nu naar het Nederlands vertaald: Zo krijg je een rendabele, kleine tuinderij. Taco de vertaler neemt ons mee in zijn enthousiasme over het ‘Fortier’ tuinderschap en vraagt zich een paar dingen af.

Jasper Sinoo, Dave Hardy (beiden Zelfoogsttuin Kraaybekerhof), Kasper Boers (o.a. Eemstadboerderij), Taco Ijzerman (o.a. Sevenaar), Michel Smits (Tuinderij Amelis’ Hof), Stijn Costermans (De Groentenakker), Mathijs Kuiper (De Wijkse Moestuin), Michel Kegels (Groenhartig) (bevestigd), Pieter, Esther, (to be confirmed), hebben allen ervaring met kleinschalig slim georganiseerd tuinderschap. Ze komen laten zien en vertellen welke aparaten zij hebben en hoe die hen bevallen.

Zondag 14 oktober van 12:30* tot 17 uur op de tuinderij van Kraaybekerhof in Driebergen. Kinderen welkom 🙂

We vragen een bijdrage van €5 voor leden en €10 voor niet leden voor vereniging Toekomstboeren voor deze dag.

* vanaf 12 uur zijn er broodjes en koffie en thee te verkrijgen vanuit Kraaybekerhof
Deze dag is georganiseerd door vereniging Toekomstboeren.

BoerenVuur! Cooperatie Biopolder Lutkemeer

Op 15 september is er een Boerenvuur in de Lutkemeerpolder in Amsterdam. Het thema is: toegang tot land en welke rol een stedelijke overheid daar in kan spelen.

Directe aanleiding is het voornemen van de stad Amsterdam om biologische landbouwgrond te ontruimen ten behoeve van een overbodig bedrijventerrein. Met een aantal mensen hebben we een voorstel (Biopolder) geschreven om de hele polder (43ha) beschikbaar te stellen aan toekomstboeren die daar in cooperatief verband kunnen ondernemen. De grond is in feite (ingewikkeld verhaal) in bezit van de gemeente. Waar een wil is, is een weg betogen wij.

Het boerenvuur vindt plaats in (de buurt van) biologische Boerderij de Boterbloem, tijdens een actiekamp dat er op gericht is aandacht te vragen voor de polder. Samen met vele andere organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het boerenvuur maakt deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en grondverhalen. Op het kamp vind tevens nog een BoerenVuur plaats “Toegang tot land en boeren collectieven”.  Kijk voor meer informatie en het programma op www.behoudlutkemeer.nl

Mensen die interesse hebben om eventueel mee te denken over biopolder kunnen zich melden, laten we samen zien hoe het zich ontwikkelt. Op de 15e organiseren we eveneens een “Biopolder meet en greet“. Wil je meer weten stuur dan en berichtje aan info@behoudlutkemeer.nl

Datum BoerenVuur: 15 september, van 17:30 tot 18:30
Locatie: in de buurt van Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276),

Inspiratie uit Braziliaanse Agroecologie Bijeenkomst

Terwijl in Nederland agroecologie vooral bekend staat als iets van wetenschappers en beleidsmakers, laten de duizenden deelnemers van de IV Nationale Agroecologie Bijeenkomst (ENA) in Brazilië zien hoe agroecologie uit kan groeien tot een breed gedragen, emancipatorische beweging.
DOOR: LEONARDO VAN DEN BERG

De bijeenkomst werd gehouden van 31 mei tot 3 juni. Meer dan 2000 representanten van bewegingen van boeren, landloze arbeiders, inheemse volkeren, afro-Brazilianen, vrouwen en LBTGs sloegen hun handen ineen met CSA, stadslandbouw, permacultuur en andere intiatieven. De bijeenkomst wordt om de vier jaar gehouden, en heeft als doel om onderlinge samenwerking te versterken en strategieën te smeden voor nieuw beleid.

Voorgaande ENA’s hebben geleid tot een nieuwe generatie beleid dat geroemd is door de Verenigde Naties. Door het beleid kunnen nieuwe boeren makkelijker land kopen, werden netwerken opgezet waarin boeren van elkaar leren en samen innoveren en werden lokale markten gebouwd.

Deelnemers van de ENA lieten zien dat agroecologie ook over cultuur gaat. Zo werden gedichten voorgedragen, liederen gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Ook werden gerechten geserveerd variërend van veganistische hamburgers tot traditionele gerechten. Natuurlijk werd ook gesproken over landbouwpraktijken. Met trots presenteerden deelnemers hun boerderij. Hoe ze die hebben aangepast aan het klimaat en de bodem in hun regio. Wat ze hebben gedaan om geen speelbal meer te zijn van de groothandel en wereldmarkt.

Om ervoor te zorgen dat de bijeenkomt democratisch is en de diversiteit van de regio’s en initiatieven die Brazilië rijk is weerspiegelt, werden in verschillende regio’s voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd. Hier werd besproken welke onderwerpen mee te nemen naar de ENA. Ook werden delegaties voor de ENA gevormd: minimal 70% moet boer zijn, 50% vrouw en 30% jongeren.

Aanleg grootste productievoedselbos van Nederland

SCHIJNDEL – Op drie percelen van samen 20 hectare in Schijndel (gemeente Meierijstad) ontstaat in de komende jaren het grootste productievoedselbos van Nederland. Met de aanleg wordt in het najaar gestart. Het agrarische voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbosbouw Nederland en wordt gerealiseerd op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Studenten van HAS Hogeschool gaan onderzoek doen naar de ontwikkeling van het voedselbos. De kennis, die daarbij wordt opgedaan, wordt vervolgens actief gedeeld. Onder meer met ondernemers en organisaties die elders vergelijkbare initiatieven willen realiseren.

“Voedselbossen zijn bij uitstek geschikt om landbouw en natuur samen te brengen, op een manier dat zowel de biodiversiteit wordt verrijkt als dat boeren er een goede boterham aan kunnen verdienen”, zegt Wouter van Eck van de stichting Voedselbosbouw Nederland.

Een agrarisch voedselbos van deze omvang is in Nederland nog niet gerealiseerd. Om die reden is ook HAS Den Bosch een van de partners. Studenten van HAS Den Bosch gaan in de komende jaren nauwlettend in de gaten houden hoe het voedselbos in Schijndel zich ontwikkelt en welke conclusies daar uit kunnen worden getrokken. De resultaten van de pilot worden vervolgens gedeeld met andere belangstellenden.

Binnenkort worden de eerste hagen geplant. De hagen zijn van belang voor de biodiversiteit in het gebied en de beschutting. Eind november gaan de eerste appelbomen, hazelaars en bessenstruiken de grond in. Ook in de twee daaropvolgende winters komen er nog nieuwe bomen en struiken in het gebied. “Het eerste jaar levert de aanplant nog weinig eetbaars op”, tempert Van Eck de verwachtingen. “Pas na een aantal jaren kan er sprake zijn van een reële oogst.”

Zodra het voedselbos vorm begint te krijgen wil Voedselbosbouw Nederland er rondleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Later, als de bomen en planten ook vruchten geven, worden ook proeverijen gehouden. “Maar dat duurt nog wel een jaar of twee, drie”, verwacht Van Eck.

— Dit persbericht werd op 31 mei 2018 naar ons gemaild namens Groen Ontwikkelfonds Brabant, die de grond beschikbaar heeft gesteld  —