Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

#BeterUitDeCrisis: Een alternatief steunpakket om beter uit de crisis te komen

Het kabinet is met een fonds gekomen om uit de coronacrisis te komen, maar het kabinet heeft alleen oog voor de economie en welvaart van grote bedrijven. Het fonds zou juist een kans kunnen zijn om echt beter uit de crisis te komen, door klimaatrechtvaardigheid, antiracisme, een sterke democratie, solidariteit en een eerlijke economie als hoofddoelen te stellen.

Het is tijd om het leven van mensen centraal te stellen, in plaats van de markt, multinationals en hun winsten. Het is tijd om armoede, racisme en klimaatverandering te bestrijden en de democratie te verbeteren.

Donderdag wordt door een brede linkse beweging het Alternatief Steunpakket gelanceerd! Met een groep van meer dan 50 linkse groepen is hier hard aan gewerkt. Samen heten wij Beter uit de Crisis, omdat wij allemaal #BeteruitdeCrisis moeten komen.🔥De Nederlandse overheid komt nu met steunpakketten die zogenaamd zijn om alle inwoners in het land te helpen. Maar in werkelijkheid helpt het vooral de rijksten en grote bedrijven, die het dan weer gebruiken om zichzelf bonussen te geven. Steunpakketten zijn bedoeld om de groepen te steunen die het ook echt nódig hebben en die het verdienen! Daarom presenteren wij het #AlternatiefSteunpakket, dat wél de “bonussen” toekent aan hun rechtmatige eigenaars.

Samen laten we zien hoe het wél kan, en hoe een eerlijk & rechtvaardig Nederland straks eruit zal zien!

Voor meer info check de facebook-event
Het hele statement kan je via deze link lezen
De petitie kun je hier tekenen

Duurzaam pachtcontract?

Wat heb jij voor pachtcontract? Hoeveel jaar kan jij blijven op de plek waar je zit?

Veel toekomstboeren zijn zo blij als ze eindelijk een stukje land vinden om hun droom op te verwezenlijken, dat ze snel ‘ja’ zeggen op de voorwaarden van de grondeigenaar. Hoe is dat bij jou gegaan?

Vanuit het Toekomstboeren project ‘Nieuwe Landarrangementen voor een duurzame landbouw’ kijken we hiernaar: wat voor afspraken kunnen worden gemaakt waar verpachter én pachter blij van worden?

Verpachters snappen ook wel dat jij in de bodem wilt investeren, en dat het een paar jaar duurt voordat je je klantenkring goed hebt kunnen opbouwen. Is struiken planten een optie? Bomen zelfs wellicht? Voor verpachters is het een risico om lange termijn contracten aan te bieden, zaken kunnen immers gauw veranderen. Binnen liberale pacht worden contracten vaak tot maximaal zes jaar aangeboden. Dit hoeft niet! Je kan wel degelijk binnen de liberale pacht voor langer afspreken! Verpachters zijn vaak bang dat een pachter teveel rechten krijgt, en willen het zekere voor het onzekere nemen door kort af te spreken. Dit komt echter de bedrijfsvoering van de toekomstboer niet ten goede, en heeft daarmee ook weer een mogelijk negatief effect op de plek of de verpachter.

Hugo Vernhout, rentmeester van landgoed Vilsteren, heeft samen met boeren en experts een alternatief pachtcontract bedacht, en dit laten goedkeuren door de grondkamer. Er staat in dat de boer aan duurzaamheid moet werken. Hugo: “We weten niet hoe we in de toekomst denken over duurzaamheid. Wat nu belangrijk is kan er straks weer heel anders uitzien. Daarom staat er in het contract dat pachter en verpachter ieder jaar met elkaar opnieuw de duurzaamheidscriterea kunnen bepalen.” Het contract is voor langer dan zes jaar. Als de boer aan de duurzaamheidscriterea voldoet, dan wordt het contract verlengd me dezelfde periode.

Boerin Esther Kuiler teelt groente op een landgoed, al twintig jaar. Steeds was het spannend hoe het nieuwe (steeds korte termijn) pachtcontract eruit zou zien. Voor het landgoed is het belangrijk dat de landgoed onderdelen inkomsten opleveren. Tegelijkertijd is de tuinderij een zeer mooie toevoeging aan het landgoed. Samen met een bevriende expert is er nu een contract ontwikkeld dat tot tevredenheid van het landgoed én de tuinder is. Esther: “Omdat het voor mij extreem belangrijk is, mijn hele beroep hangt er van af, was het onderhandelen soms best spannend. Het hielp mij enorm een derde persoon in te schakelen, omdat zij er verstand van heeft, maar ook omdat zij neutraler de onderhandelingen in kon gaan. Ik ben erg blij met het contract zoals het er nu ligt.”

Ben je lid van vereniging Toekomstboeren? Wij bieden jou inzage in beide genoemde contracten. Via info@toekomstboeren.nl kan je een pdf opvragen.

Heb je zelf ervaring, positief, of negatief, met pachtcontracten? Wij leren het liefst van elkaar, als je je verhaal wil delen: heel graag! De vorm is aan jou, we kunnen je bellen voor een kort interview, bijvoorbeeld, of vragen stellen per mail, wat jij het makkelijkst vindt. We houden het uiteraard anoniem als dat je wens is.

Landbouwgrond Huren

Ik wil een landbouwgrond huren voor het verbouwen van tarwe, maïs en aardappelen, met of zonder agrarische bedrijfsgebouwen maakt het er nit uit.

Perceeloppervlakte: 0-2 ha

Locatie: liefst binnen 50 kilometer afstand van Rotterdam.  Als het niet kan, in andere steden kan ook.

Heb je een aanbod? Neem dan gerust contact met Anndy Lee op.

E-mail: 123anndy@gmail.com

De Waarden van Kleinschaligheid

De workshop begon met een ronde waarin deelnemers deelden wat kleinschaligheid voor hen betekent. “Meer ruimte voor diversiteit” werd genoemd en “kleinschaligheid is het enige gebied waarop ik me als boer niet serieus genomen voel”. Maar ook “Kleinschaligheid maakt starten als nieuwe boer mogelijk, ik zie het als een instapmodel” of “kleinschaligheid is dat wat je in je eentje kunt doen zonder enorm veel kapitaal”.

Er werd gesproken over betrokkenheid, biodiversiteit, focus op de omgeving, zo min mogelijk machines, behapbaar. Kleinschaligheid maakt het mogelijk om landbouw in te passen in een stedelijk gebied. Kleinschaligheid levert ook problemen op, er werd gezegd dat kleinschaligheid “alles wat het niet is” is volgens wet- en regelgeving. “Alle bureaucratie is gevolg van de excessen en problemen die de grootschalige landbouw heeft voortgebracht.”

Maria presenteert een plan, grootschalige kleinschaligheid, waarin ze met meerdere ondernemers samen een landschap vorm wil geven. Ze is hier al een tijdje over aan het nadenken en van gedachten wisselen met mensen. Ook is er vanuit dit idee een ontwerp gemaakt, dat ‘Neoruralisatie‘ werd genoemd. “Het hangt ervan af met wie je praat hoe je iets moet noemen om begrepen te worden” zegt Maria. Haar idee kan je ook zien als clusteren, als visie op het buitengebied, als herbevolking van het land, of wie weet zelfs als bedrijventerrein.

De kunst is om wel op gebiedsniveau te denken, zonder alles (voor een ander) te willen invullen. Individuele vrijheid en autonomie voor de verschillende boeren in dit plan is cruciaal. Maria: “Veel mensen hebben megalomane neigingen, willen oplossingen voor de hele wereld bedenken.” Zij probeert dat niet te doen, maar wil tegelijkertijd wel serieus genomen worden en gezien worden als gebied. “Ik wil niet langer op een klein stukje land in mn eentje werken tussen buren die landbouwgif gebruiken. Ik wil goede buren hebben, die met elkaar een biodivers landschap verzorgen.”

 

Dit is een verslag van de workshop ‘de Waarde van Kleinschaligheid’ tijdens de Toekomstboeren Ledendag 2020