Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

De Grond kwestie aangepakt vanuit antroposofie

Aankondiging van Stichting Mensen voor de Aarde:

AnchorEen studie- en werkweekend onder leiding van Heidjer Reetz op biologisch-dynamische boerderij ’t Leeuweriksveld bij Emmen. Georganiseerd door stichting Eurosophia (van de Europahuizen en Europavrienden) i.s.m. Wouter en Kathinka Kamphuis van ’t Leeuweriksveld en Noor Bunnik. Voor deze ontmoeting verwachten we deelnemers uit geheel Europa. Voerta(a)l(en): Duits, Engels, Nederlands

“Is onze grond te koop?

De grond waarop we staan, leven en werken?

De aarde zelf, die niet door mensen gemaakt is, maar die ons geschonken is?

Nederlandse landbouwgrond is veel te duur voor een biologische (dynamische) boer terwijl juist kringloopbedrijven de toekomst hebben. De grond is ook te duur voor een modale woningzoekende. Moet grond eigenlijk wel verhandeld worden?”

Deze hoogst actuele problematiek willen wij vanuit de antroposofische sociale wetenschap belichten. Praktijkvoorbeelden laten mogelijkheden zien

Programma:

De bijeenkomst duurt van vrijdag 15 november 18u – zondag 17 november 16u

De inhoudelijke kern van deze bijeenkomst wordt weergegeven door de volgende drie punten:

1. Menskunde vanuit Rudolf Steiners kennistheorie bouwen we een beeld op van het wezen van de mens

2. Sociale driegeleding voortbouwend op ons verworven inzicht in het wezen van de mens bouwen we een beeld op van een eigentijdse sociale structuur waarin wij mensen in deze tijd op menswaardige wijze kunnen samenleven en –werken, zoals het bij ons wezen past

3. Solidariteitsfonds Een praktische uitwerking van 1 en 2: Hoe kunnen we in Nederland een solidariteitsfonds in het leven roepen om grond vrij te maken uit het economisch verkeer d.m.v. schenkingen, renteloze en laagrentende leningen en onderlinge hulp van deelnemende projecten? Wouter Kamphuis vertelt over stichting Mensen voor de aarde, die 3 ha. van ’t Leeuweriksveld in eigendom heeft en deze in het landbouwbedrijf inbrengt. Heidjer Reetz vertelt over Vivenda in Hamburg, een algemeen nut beogende vereniging (“gemeinnütziger Verein”) die op dit moment 5 woonhuizen bezit en zich ten doel stelt door eendrachtige samenwerking de bijbehorende hypotheken steeds sneller af te lossen om weer aankoop van nieuwe huizen mogelijk te maken.

Noor Bunnik, uit Engeland, vertelt over de ‘Gardens of Love’ een concept over hoe mensen in kleine gemeenschappen op het land kunnen leven. Kleinschalige biodynamische landbouw, ecologische inzichten en liefde voor de natuur zijn uitgangspunten voor dit concept waar ze ook een boek over heeft geschreven.

Het studiewerk aan deze drie thema’s wisselen we af met kunstzinnige activiteit:

Noor Bunnik geeft een workshop waarin we levenskracht genererende hangertjes met Celtische vlechtmotieven gaan maken van kunsthars, metaal en edelsteentjes.

Kathinka Kamphuis zal met ons zingen.

Verder kunnen liefhebbers meedoen met praktisch werk op de boerderij (kiezelpreparaat roeren en spuiten, wieden in de kas) en wandelen.

De bijeenkomst verzorgen we met elkaar zelf: het bereiden van maaltijden, afwassen en schoonmaken. Alle benodigde levensmiddelen zijn tegen kostprijs te betrekken uit de boerderijwinkel. Aan het eind van het weekend rekenen we uit wat de kosten zijn en deze delen we met elkaar. Op de boerderij zijn ca. 30 eenvoudige overnachtingsplekken beschikbaar (verdeeld over 2 gemeenschapsruimtes en een gastenkamer). Matrassen en beddengoed zijn beperkt beschikbaar, als je hiervan gebruik wilt maken moet je dit aangeven bij je aanmelding.

Meer informatie en aanmelding bij Wouter en Kathinka Kamphuis 0591-381445 of bij Marianne Veltman 070-3643479

Adres: Biologisch-dynamische boerderij ’t Leeuweriksveld
Zandzoom 72
7814 VJ Emmen (Wilhelmsoord)
0591-381445

Voor een routebeschrijving zie: www.leeuweriksveld.nl/routebeschrijving.html

Voor meer achtergronden m.b.t. de sprekers zie:

www.vivenda-ev.org

www.mensenvoordeaarde.nl

www.thegardensoflove.com

Open brief aan Minister Schouten van Landbouw

 

Geachte Minister van Landbouw, Beste Carola,

We willen u een hart onder de riem steken: we vinden dat u goed bezig bent.

Met uw nieuwe aanpak van kringlooplandbouw begint er beweging te ontstaan in het gesprek over de landbouw en de wijze waarop wij in ons voedsel voorzien. Het advies van de commissie Remkes rondom de aanpak van het stikstofoverschot geeft een extra impuls: er wordt niet gekozen voor de kaasschaafmethode in het terugbrengen van de veestapel maar voor gerichte maatregelen.

In het publieke debat wordt de oplossing nu snel versimpeld tot minder boeren en modernere stallen. Alsof de boer het probleem is en alsof vee zich alleen in een stal zou moeten bevinden. In hemelsnaam niet. Wij staan voor een veehouderij met minder vee per hectare die het natuurlijk gedrag van dieren zoveel mogelijk benadert, en daar hoort een vrije weidegang bij. Met weidegang komt bijna geen stikstof vrij, het is juist het drijfmest stalsysteem dat ammoniak en dus stikstofuitstoot veroorzaakt.

Waar de uitdaging ligt is het meekrijgen van de Nederlandse boeren. Het is tijd om met elkaar in gesprek te gaan: om met de boeren te praten, in plaats van over hen. Om van de boeren zelf te horen wat zij nodig hebben om de omschakeling te maken naar een duurzamer vorm van landbouw. Voor het oplossen van de stikstofproblematiek, maar ook om het verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit een halt toe te roepen, de leegloop van het platteland en het verdwijnen van een divers landschap te keren, om klimaatverandering tegen te gaan én er beter tegen bestand te zijn. En niet in de laatste plaats: voor de boeren. Zij zijn het die er voor zorgen dat we elke dag weer eten op ons bord hebben, vaak ten koste van hun eigen welzijn en gezondheid. Het is nu tijd om naar hen te luisteren, zodat we gezamenlijk vooruit kunnen.

Gelukkig zijn er al veel boeren in Nederland die aan de oplossingen werken. Boeren waarvan we kunnen leren en zien hoe het anders kan. Sommigen van ons boeren al vijftig jaar zo, sommigen zijn nog jong en net begonnen. Wij voelen bij de uitoefening van ons bijzondere beroep, waarbij wij grond inzetten als productiemiddel – grond die ons in feite allen toebehoort – een verantwoordelijkheid om ook goed voor deze bodem te zorgen.

Wij vertegenwoordigen deze boeren, die kiezen voor agro-ecologie en werken in samenhang met de natuur. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, werken vaak met plantaardige meststoffen en zien de vruchtbaarheid van onze bodem en de bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit als voorwaarde voor het bestrijden van ziektes en plagen. We gaan een relatie aan met onze klanten via zelfoogsttuinen, CSA’s en voedselcoöperaties. Deze directe verbinding tussen consument en boer maakt het mogelijk dat wij een eerlijke prijs krijgen, en onze klanten een eerlijk product. Samen werken we zo aan een vorm van landbouw die CO2 opslaat in plaats van uitstoot, die de kringloop sluit en stikstof vasthoudt. Die bijdraagt aan de biodiversiteit en aan de leefbaarheid van het platteland. Landbouw die goed is voor boer en burger, dier en milieu.

Graag denken we mee bij het uitwerken van uw visie op kringlooplandbouw en het wijzigen van beleid dat de landbouw nu te veel de andere kant op drijft. We zullen de boeren die de afgelopen jaren zijn meegezogen in grote schaal en grotere investeringen, en bij wie het water tot aan de lippen staat, moeten helpen om deze omslag te maken. De landbouwsubsidies uit de EU kunnen we inzetten om boeren te ondersteunen in de bijdrage die ze leveren aan het publieke belang in plaats van puur het aantal hectare dat ze onder hun beheer hebben. Wetten en richtlijnen, subsidieprogramma’s en onderzoek moeten ruimte geven aan agro-ecologie en korte keten voedselvoorziening. Het is nodig om de landbouw toegankelijk te maken voor (nieuwe) boeren die deze omslag willen maken, bijvoorbeeld door grond aan te kopen door (pensioen)fondsen en het in beheer te geven aan boeren die volgens deze principes werken. Veel kennis over agro-ecologie is al voor handen en wordt op dit moment verder ontwikkeld door boeren vanuit de dagelijkse praktijk. Die kennis en ervaring moet verder uitgebouwd worden en beter toegankelijk gemaakt voor anderen.

Het is tijd om het anders te doen. Laten we samen, boeren, burgers en beleidsmakers, aan de slag gaan.

Graag gaan we daarover met u in gesprek.

Namens de Federatie van Agro-ecologische Boeren,

Alex Schreiner, Valérie van Dijck – Permacultuur Boeren Nederland

Bregje Hamelynck, Jolke de Moel – CSA Netwerk Nederland

Joep Peteroff – Netwerk Biocyclische Veganlandbouw

Klarien Klingen, Leonardo van de Berg – Toekomstboeren

Luuk Schouten – Bio-tuinders Vereniging

Piet van IJzendoorn – BD Vereniging

www.federatieagroecologischeboeren.nl

info@federatieagroecologischeboeren.nl

Federatie spreekt bij Buitenlandse Zaken over agroecologie

Dit is de bijdrage door de Federatie van agroecologische boeren aan een lezing over agroecologie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gesproken door Jolke de Moel op 16 september 2019

Land, nature and people are increasingly recognised as having a soul and intrinsic value. And not just as an ingredient for profit optimalisation.

In agriculture we work with these living and dynamic elements and that is where agro-ecology comes in. Agro-ecology has proven to fruitfully combine social, ecological and economic values and practices.

I am Jolke de Moel, farmer, board member of the national CSA network and of Toekomstboeren, which are founding partners of the federation of agro-ecological farmers in the Netherlands. Toekomstboeren is also part of La Via Campesia, the global peasant movement.

70% of the worlds food is produced by the kind of farmers that we represent, and 1/3 of the working world population works in this kind of farming.

Also in the Netherlands there is a rapidly growing group of often new entrant farmers like myself, who combine age old knowledge and experience with new and innovative ways to run their businesses.

Autonomy, food sovereignty, diversity, solidarity, resilience and productivity are just some of the key words that characterize this movement, where every farmer works to not only make a fair and honest living but also to keep our soils, environments and communities alive by nurturing them instead of poisoning them.

In this agro-ecological farmers around the world share the same goals: good food in a fair world for all.

Actions of the FAO impact farmers all over the world, including the Netherlands.  To take seed as an example.

Seed is the beginning of all life and every farmer needs good seed for good food and business.

Diversity is pivotal here. As we can clearly see in the banana industry for instance, where all banana growers, big and small, depend on only 1 variety of banana, which is now being wiped out by a disease.

The right to use your own seeds, diverse, culturally fitting and locally adapted,  is not only a basic need of small farmers but a vital ingredient for global food security.

  • Because as i said earlier, we still feed most of the world.

Besides this stands for instance the fact that development and innovation mostly happens on the ground, in the daily practice. Therefore the focus on agro-ecology should be on the ground, with the farmers. Not only as a set of techniques but also as a social innovation, of movement building and knowledge sharing to give people the space, tools and support to develop their own answers to their own needs.

Limiting the options of non industrial farmers to do their work, for instance by limiting the right to use our own seeds, severely hinders the germination ground and opportunities for innovation.

And as we see more and more, the current agricultural system needs change and innovation.

We, as growing federation of agro-ecological farmers  would like to remind you that next to agro-industry there is another way of feeding the world.

Agro-ecology in its true form creates biodiversity, living landscapes and living communities.

Agro-ecology can feed the cities. It  provides jobs, diversity, resilience and the kind of world people like to live in.

This is not only about food security but about life. There is no agro-ecology without food sovereignty.

 

 

Food sovereignty

asserts that the people who produce, distribute, and consume food should control the mechanisms and policies of food production and distribution,

rather than the corporations and market institutions we believe have come to dominate the global food system.

It also encompasses the right, also mentioned in the Declaration of Human Rights, of peoples to healthy and culturally appropriate food and their right to define their own food and agriculture systems. The phrase “culturally appropriate” signifies that the food that is available and accessible for the population should fit with the cultural background of the people consuming it.

De Knoflookboer zoekt opvolging

knoflookboer

De knoflookboer stopt  met biologische knoflook telen van 30 rassen. Door een val van trap en ernstige knieblessure is het voor mij helaas niet mogelijk a.s. oktober het pootgoed weer de grond in te krijgen. Ik zoek iemand die op kleine schaal dit voort wil zetten en mijn pootgoed wil poten.

Er is al één afnemer voor de eerstvolgende oogst  voor ruim 7000 bollen.  Verder heb ik nog op maat gemaakt worteldoek met gaten op afstand, een bedden maker (achter tractor) en handgereedschap. Een stalen gereedschapskeet op wielen en een houten schaftkeet, ook op wielen.

Mijn areaal was 30.000 bollen, ca, 1800m2. Voor 20.000 bollen heb je ca. 1000 m2 nodig. Uiteraard kan je ook minder poten en later opschalen.

Voor informatie: cees druijff 06 5356 1166, www.de-knoflookboer.nl

 

Biologische boerderij gezocht

Hoe zou het zijn om weer traditioneel ouderwets te boeren, Wij zijn op zoek naar een boerderij welke wij voor langere duur kunnen pachten om op traditionele wijze met oud Hollandse rassen een biologisch bedrijf op te starten, met fries Hollandse melkkoeien, bontebentheimer varkens, en leghennen van het barnevelder ras. Verder groenteteelt met vergeten groentes. Dat alles geheel kleinschalig.

Stuur je reactie naar:
t.tichelaar@hetnet. nl