Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

Inspiratie uit Braziliaanse Agroecologie Bijeenkomst

Terwijl in Nederland agroecologie vooral bekend staat als iets van wetenschappers en beleidsmakers, laten de duizenden deelnemers van de IV Nationale Agroecologie Bijeenkomst (ENA) in Brazilië zien hoe agroecologie uit kan groeien tot een breed gedragen, emancipatorische beweging.
DOOR: LEONARDO VAN DEN BERG

De bijeenkomst werd gehouden van 31 mei tot 3 juni. Meer dan 2000 representanten van bewegingen van boeren, landloze arbeiders, inheemse volkeren, afro-Brazilianen, vrouwen en LBTGs sloegen hun handen ineen met CSA, stadslandbouw, permacultuur en andere intiatieven. De bijeenkomst wordt om de vier jaar gehouden, en heeft als doel om onderlinge samenwerking te versterken en strategieën te smeden voor nieuw beleid.

Voorgaande ENA’s hebben geleid tot een nieuwe generatie beleid dat geroemd is door de Verenigde Naties. Door het beleid kunnen nieuwe boeren makkelijker land kopen, werden netwerken opgezet waarin boeren van elkaar leren en samen innoveren en werden lokale markten gebouwd.

Deelnemers van de ENA lieten zien dat agroecologie ook over cultuur gaat. Zo werden gedichten voorgedragen, liederen gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Ook werden gerechten geserveerd variërend van veganistische hamburgers tot traditionele gerechten. Natuurlijk werd ook gesproken over landbouwpraktijken. Met trots presenteerden deelnemers hun boerderij. Hoe ze die hebben aangepast aan het klimaat en de bodem in hun regio. Wat ze hebben gedaan om geen speelbal meer te zijn van de groothandel en wereldmarkt.

Om ervoor te zorgen dat de bijeenkomt democratisch is en de diversiteit van de regio’s en initiatieven die Brazilië rijk is weerspiegelt, werden in verschillende regio’s voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd. Hier werd besproken welke onderwerpen mee te nemen naar de ENA. Ook werden delegaties voor de ENA gevormd: minimal 70% moet boer zijn, 50% vrouw en 30% jongeren.

Aanleg grootste productievoedselbos van Nederland

SCHIJNDEL – Op drie percelen van samen 20 hectare in Schijndel (gemeente Meierijstad) ontstaat in de komende jaren het grootste productievoedselbos van Nederland. Met de aanleg wordt in het najaar gestart. Het agrarische voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbosbouw Nederland en wordt gerealiseerd op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Studenten van HAS Hogeschool gaan onderzoek doen naar de ontwikkeling van het voedselbos. De kennis, die daarbij wordt opgedaan, wordt vervolgens actief gedeeld. Onder meer met ondernemers en organisaties die elders vergelijkbare initiatieven willen realiseren.

“Voedselbossen zijn bij uitstek geschikt om landbouw en natuur samen te brengen, op een manier dat zowel de biodiversiteit wordt verrijkt als dat boeren er een goede boterham aan kunnen verdienen”, zegt Wouter van Eck van de stichting Voedselbosbouw Nederland.

Een agrarisch voedselbos van deze omvang is in Nederland nog niet gerealiseerd. Om die reden is ook HAS Den Bosch een van de partners. Studenten van HAS Den Bosch gaan in de komende jaren nauwlettend in de gaten houden hoe het voedselbos in Schijndel zich ontwikkelt en welke conclusies daar uit kunnen worden getrokken. De resultaten van de pilot worden vervolgens gedeeld met andere belangstellenden.

Binnenkort worden de eerste hagen geplant. De hagen zijn van belang voor de biodiversiteit in het gebied en de beschutting. Eind november gaan de eerste appelbomen, hazelaars en bessenstruiken de grond in. Ook in de twee daaropvolgende winters komen er nog nieuwe bomen en struiken in het gebied. “Het eerste jaar levert de aanplant nog weinig eetbaars op”, tempert Van Eck de verwachtingen. “Pas na een aantal jaren kan er sprake zijn van een reële oogst.”

Zodra het voedselbos vorm begint te krijgen wil Voedselbosbouw Nederland er rondleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Later, als de bomen en planten ook vruchten geven, worden ook proeverijen gehouden. “Maar dat duurt nog wel een jaar of twee, drie”, verwacht Van Eck.

— Dit persbericht werd op 31 mei 2018 naar ons gemaild namens Groen Ontwikkelfonds Brabant, die de grond beschikbaar heeft gesteld  —

Geitenboerderij Hansketien overgedragen aan nieuwe eigenaren!

Om een andere weg te kiezen bij een bedrijfsovername, daar is moed en creativiteit voor nodig! En betrokken spelers in het veld om het bedrijf heen. In hun zoektocht naar financiering voor de overname van Geitenboerderij Hansketien zijn Martijn, Liesbeth en Monique deze betrokken spelers tegen gekomen. Een ‘klassieke’ financiering bleek niet haalbaar te zijn. Toen zijn er andere wegen gezocht, en gevonden! Meerdere partijen hebben de handen ineengeslagen om de overname mogelijk te maken. Een unieke samenwerking met partijen uit de gehele keten! Afgelopen vrijdag is Geitenboerderij Hansketien uit Mantinge overgedragen aan haar nieuwe eigenaren.

Peter Govers en Ina Eleveld hebben lang gezocht naar passende overnamekandidaten voor het bedrijf dat zij in de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Deze zoektocht verliep niet zonder slag of stoot. Hansketien is een biologisch-dynamisch bedrijf. Dat betekent dat de geiten hun horens behouden en op het kruidenrijke weiland zelf een groot deel van hun voer grazen. Daar is grond voor nodig, en die is duur! Zo duur, dat boeren haast gedwongen worden tot schaalvergroting, en bedrijven steeds intensiever worden. En een bedrijfsovername is bijna onmogelijk.

Nu heeft handelspartij UDEA / Ekoplaza 5 hectare grond voorgefinancierd. Na de zomer start een crowdfundingsactie in biologische speciaalzaken in Nederland, om deze grond weer vrij te kopen. UDEA wilde voorkomen dat een mooi biologisch-dynamisch bedrijf als Hansketien, dat een grote biologische meerwaarde aan de sector geeft, een regulier vervolg zou krijgen.

Een eerdere crowdfundingactie in de familie en vriendenkring kreeg een brede, zeer betrokken respons. Ook Sleipnir, een ideële stichting die precies in dit maatschappelijke spanningsveld ruimte wil scheppen, heeft een lening gegeven. Het Nationaal Groenfonds, Financieel verbinder voor veelzijdig groen, heeft verder ruimte geschapen door het bedrijf voor een korte periode te financieren. In deze periode wordt het bedrijf verder uitgebouwd. Daarna kan de financiering door een reguliere bank overgenomen worden.

Een prachtig voorbeeld van een eigentijdse, innovatieve financiering waarbij het gehele maatschappelijke speelveld zich betrokken opstelt: koper en verkoper, financiële instellingen (Nationaal Groenfonds), de groothandel (UDEA / Ekoplaza), de winkels en de consumenten!

Dit prachtige Demeter bedrijf kan zich nu verder ontwikkelen. Het is een bijzonder proces, waarbij het vakmanschap, de ervaringen en de historie van het bedrijf zorgvuldig worden overgedragen. Een bedrijf, ingebed in haar natuurlijke omgeving, met haar kruidenrijke grasland, haar vele faunaranden en haar poel en hagen. Daar vinden naast de geiten ook de vogels, amfibieën en insecten een thuis. Een bedrijf met karakter dat in het verleden op meerdere fronten nieuwe wegen heeft blootgelegd. Hansketien verwerkt alle melk van de geiten tot een heerlijke saladekaas naar Grieks recept: Grie. Het diverse, kruidenrijke voer is hierin te proeven! Daarnaast was het bedrijf een pionier in het tot waarde brengen van de mannelijke dieren. Deze worden afgemest en als 6 tot 7 maanden oude Chevons geslacht. Exclusief kwaliteitsvlees met karakter is het resultaat!

Voor meer informatie:
www.overnamehansketien.nl, www.hansketien.nl

Liesbeth Brands-Hospers 06 44136018, Monique Hospers-Brands 06 45659216 en Martijn Stam, info@overnamehansketien.nl

Peter Govers en Ina Eleveld 0593 552700, hansketien@zonnet.nl

— Dit persbericht werd ons gemaild door de nieuwe eigenaren van Hansketien op zondag 03 juni 2018 —

 

Akkerbouwer gezocht

Op korte termijn gezocht: vooruitstrevende akkerbouwer die mee wil denken en doen aan het plan “grootschalige kleinschaligheid”.
Het idee is om met meerdere zelfstandige boeren min. 15 ha grond te bemachtigen.
Kleinschaligheid staat voor natuur- en landbouwelementen zoals tuinderijen, melkvee, akkerbouw en agroforestry. Grootschaligheid staat voor de integratie van deze elementen in een landschap met veel natuurwaarden, gezond voedsel en een duurzame landbouw.
Ons doel is -in eerste instantie- om een pilot op te zetten met een grote groep boeren van allerlei formaat en soort.

Bij interesse kun je contact opnemen met Maria van Maanen
info@omdetuin.nl

 

foto: Jos Obendorfer, Groenhof Terschelling

LAND Meeting – een terugblik

Op 17 en 18 Januari kwam in Brussel de Europese werkgroep ‘Land’ samen van het ECVC (de Europese tak van La Via Campesina) voor een tweedaagse vergadering. Tijdens de vergadering werd besproken wat de stand van zaken was per vertegenwoordigd Europees land, en wat de mogelijkheden (en onmogelijkheden) op dit moment zijn om toegang tot land te bieden aan bestaande en nieuwe boeren.
DOOR BENTHE VAN WALLENBURG

Voor ons was dit de eerste keer dat Toekomstboeren vertegenwoordigd was bij deze land-werkgroep bijeenkomst. Voor mij was het ook allemaal nieuw. Als leek in het vak vergaderen –zeker op internationaal niveau- vond ik het heel interessant  om te zien hoe op dit niveau,  zo gedreven, de koppen bij elkaar  werden gestoken om ervaringen uit te wisselen met als doel draagvlak te creëren voor de verschillende boeren van Europa, die toch allemaal in een eigen cultuur en situatie zitten. Het streven is om op beleidsniveau (nationaal en internationaal) aanpassingen door te voeren zodat aspecten zoals ‘land-grabbing’ – in dit geval het onderwerp- kunnen worden aangepakt.

Aanwezige landen (met diens vertegenwoordigde verenigingen erachter) waren:

Belgie (MAP)
Italie (ECVC/ARI)
Spanje (ECVC/Soc-SAT)
Frankrijk (Confederation Paysanne)
Georgie (Elkana)
Romania (Ecoruralis)
Oosterijl (OBV)
Turkije (Ciftci-Sen)
Zweden (Nordbruk)
Nederland (Toekomstboeren)

We hebben twee dagen lang gepraat (in drie talen met live-vertalingen) over Landgrabbing, waarvan hieronder de defenitie vanuit ECVC volgt:

EVCV Definition of Landgrabbing

 

1. ECVC Definition on of land grabbing

Link for the detailed definition http://www.eurovia.org/toolkit-on-land-grabbing-and-access-to-land-in-europe/ . ECVC under the impulse of Ecoruralis started building up this definition because there was a need to explain what is land grabbing for us in the EU, as many levels of land grabbing are not taken into account. ECVC came up with 5 criteria that could be used to define land grabbing and that are interlinked.

A. Size : In order to have a size to identify land grabs, people must look at land holdings in their countries and determine what the average and culturally adapted sizes are and the range that most holdings fall into.
B. People : Absolutely anyone can be a land grabber: individuals, groups or companies; public or private; governmental or non-governmental; domestic or foreign. Land grabbing is not limited to certain groups or people.

C. Control : Land grabbing is about overall control. Land grabbers can control areas in several ways including leasing land (sometimes through long-term leases from governments, called concessions), having tenant farmers or sharecroppers, or actually owning the land. Land can also be controlled through quota and supply contracts that force people to use the land in a specific way for the benefit of the land grabber.

 

D. Legality: Land grabbing occurs both legally and illegally within current laws.

E. Usage : Land grabbers use land in harmful ways and for exclusive purposes. They are all linked to mercantilizaton on and commodification of land.

→This definition on of land grabbing is the official position taken by ECVC, and should be used as a tool for the members work on land. It is the only definition done by the farmers affected community.

 We hebben gekeken naar manieren om land-grabbing tegen te gaan, waarbij opvalt dat in zuiderlijke landen vooral ‘resistence’ in de vorm van manifestaties plaatsvindt, terwijl in het noorden (zweden en Nederland) weinig protest bestaat, terwijl land-grabbing ook hier aanwezig is.

Het plan voor komend jaar is om onder 5 pilaren verder te werken. Zijnde:

  1. Inventaris van de situatie rondom land-grabbing in de verschillende Europese landen die lid zijn van ECVC, om zo een beeld te krijgen van de verschillende problemen. Werk hiervoor is al verricht, en gaat komend jaar verder.
  2. ECVC Politiek voorstel: een kleine groep binne ECVC gaat aan de slag met voorstel voor het beleid rondom land, dat ze presenteren op de volgende Assemblé Generale in maart 2019.
  3. Politieke training: de ‘People’s Manuel on the guidelines on Governement of Land, Fisheries and Forests’ implementeren via trainingen en andere tools.
  4. Versterken van locale verzetten tegen land-grabbing en EU-Solidariteit. Zorgen voor meer verbinding tussen de verschillende gevechten via een up to date platform en bijvoorbeeld videomateriaal.
  5. Verbinding maken op Internationaal level, dus niet alleen Europees. Organisaties die nu genoemd werden waren de LVC, IPC, FAO, West Africa.

Ikzelf, als simpele ziel met Warmonderhof diploma op zak en ‘zoekt land’ op m’n voorhoofd getatoeëerd, vond het een hele ontdekking om te merken dat we niet alleen zijn, met ons geploeter hier in Nederland.
Ik ben lid geworden van Toekomstboeren om draagvlak te zien groeien en onderdeel te worden van een groter netwerk. Door deze vergadering werd zichtbaar hoe ver het draagvlak reikt. Als we ons verenigen word de brug tussen de boeren op het land en de politiek ineens zichtbaar en overbrugbaar.

Wil je ook meepraten? Laat je horen en geef aan hoe je zou willen bijdragen.

Notulen van de meeting vind je hier.