Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Nieuws

Grondeigendom

“Ik heb verteld over een heel nieuwe beweging die op een natuurlijke manier met landbouw bezig is, met weinig kapitaal en grond maar met veel liefde, visie en lef voor het nieuwe boeren”

Ik ging voor Toekomstboeren op pad en trof een groep mensen die weliswaar vindt dat er wat moet veranderen maar nog niet ziet dat dat al aan het gebeuren is. Werk aan de winkel dus voor ons toekomstboeren!

Een verslag door Jeannette Oppedijk van Veen

Op woensdag 4 oktober organiseerde het Kadaster in samenwerking met Bewust Bodemgebruik de werkconferentie “Eigentijds Eigendom van Grond”. Via Bewust Bodemgebruik waren we uitgenodigd hieraan deel te nemen. Voor Toekomstboeren natuurlijk heel interessant als we hiermee richting kunnen geven aan een nieuwe manier van omgaan met grondeigenaarschap en -beheer. Vooral als het gaat om het beschikbaar krijgen van land als je als toekomstboer ergens wilt starten. Maar ook voor het behouden en doorgeven van de door jou zorgvuldig opgebouwde bodem als je weer stopt. Ik was heel benieuwd hoe de grotere gebiedspartijen hier mee om willen gaan, daarom de uitnodiging met beide handen aangegrepen.

Want veel toekomstboeren hebben geen eigen grond of kapitaal en beginnen hun bedrijf op een gedeelte van de grond van een collega of starten op basis van tijdelijke beheer op gronden van gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties. Beide zijn goede mogelijkheden om te starten en vaak ook een bewuste keuze.

Deze manier van landbouw bedrijven vraagt echter ook een andere manier van omgaan met ‘zekerheid’. Want je wilt wel kunnen investeren in materiaal, klantenkring en een goede bodem en niet al na een of twee jaar van je land af moeten.

Dit is een spanningsveld waar andere partijen, die zich met grond en gebiedsontwikkeling bezig houden, zich bewust van mogen worden.

Ik was dus nieuwsgierig hoe grotere organisaties zoals het kadaster hier mee om zouden willen gaan. Daarnaast was ik benieuwd hoe er gedacht werd over het beheer van de ‘herstelde gronden’ bij vertrek van toekomstboeren, dwz het beschikbaar houden van deze gronden voor biologische landbouw.

De workshop ‘Bewustwording, wat is er aan de hand?’ waar ik aan heb deelgenomen, was gericht op bewustwording van de huidige situatie grond-geld-maatschappij met als aandachtspunt de sociale en emotionele waarde van grond. Twee vragen die tijdens deze workshop naar voren kwamen, waren: “Hoe kunnen we de grondmarkt zo omvormen dat grond weer betaalbaar wordt?” en “Hoe kunnen we weer toe naar een systeem van gemeenschapsgronden?” Eigenlijk had ik gehoopt dat deze vragen het uitgangspunt voor de conferentie zouden vormen en dat we daar deze dag mee aan de slag zouden gaan, maar zover was het nog niet. Wel werd er ingezoomd op de huidige situatie in de landbouw, bezien vanuit de sociaal-culturele hoek.

De deelnemers brachten voornamelijk de prangende situatie van de gangbare landbouw in beeld, waar men vrij somber maar ook gelaten onder was; het was duidelijk dat de gangbare landbouw op een dood spoor zit maar dat men nog steeds wacht op het punt waarop het maatschappelijk blijkbaar genoeg is …. (!)

Hoe kan dit?! Ik was verbaast over deze gelatenheid, die leidt tot niets doen en zich vasthoud aan het uitzichtloze. Alsof er helemaal geen veranderingen plaats vinden, alsof er geen groeiende agro-ecologie beweging is en er geen toekomstboeren zijn met goede alternatieven.

Ik heb het woord genomen en verteld over een heel nieuwe beweging die op een natuurlijke manier met landbouw bezig is, met weinig kapitaal en grond maar met veel liefde, visie en lef voor het nieuwe boeren. Die maatschappelijk betrokken is en nieuwe sporen uitzet, dat de verandering van binnenuit komt en allang gaande is. En dat ook grote partijen hier een voorbeeld aan mogen nemen en mogen zorgen dat er goede grond beschikbaar komt én blijft voor een gezonde en natuurlijke landbouw.

Omdat er wél een alternatief is, een alternatief dat gezien mag worden.

BoerenVuur in Drenthe 21 oktober

BoerenVuur bij over te nemen fruit- en boomkwekerij in Drenthe. Met rondleiding over de kwekerij en informeel gesprek over instappen/overnemen van een boerenbedrijf.

Afgelopen zaterdag 21 oktober hadden we een mooi BoerenVuur met een groep van ongeveer twintig Toekomstboeren. Binnenkort hoor je iets meer over hoe het was.

ZATERDAG 21 OKTOBER |  14 – 17 UUR

Je bent welkom bij Kwekerij De Vrolijke Noot, een Drents Paradijs waar vruchtbomen en blauwe bessen worden geteeld. Harrie van Noort en Lucie Verstappen willen hun biodynamisch bedrijf gaan overdragen en zijn op zoek naar toekomstboeren die zich willen verbinden met het land en een deel van het bedrijf. Daar is vuur voor nodig.

We starten met koffie/thee en heerlijke blauwe bessencake. Harrie en Lucie geven een rondleiding over het bedrijf. Bij het kampvuur kijken we waar het enthousiasme van de vlammen ons naar toe bewegen. Kunnen we onze krachten bundelen? Is er toekomst voor Toekomstboeren op de Vrolijke Noot? Verschillende toekomstboeren delen hun ervaringen met instappen/overnemen van een boerderij. Met o.a. Ties Betjes, zelfoogsttuin Ten Boer en Gea Klompenburg, De Grote Wiede

We hopen dat het voor iedereen die komt een inspirerend BoerenVuur mag zijn.

We sluiten af met soep en brood. Nemen jullie ook een kleinigheid te eten mee om met elkaar te delen bij het vuur?

BoerenVuur: zaterdag 21 oktober 14 – 17 uur
adres: Oosterbutenweg 2, 8351 GH Wapserveen
opgeven: Hoe eerder je doorgeeft aan info@toekomstboeren.nl of je denkt te komen, hoe beter we carpool kunnen regelen. Als je met een auto komt dus ook graag even laten weten :).

 

Toekomstboeren sluit zich aan bij de mondiale boerenstrijd!

Verslag van Leonardo van der Berg en Mali Boomkens over het bijwonen van de VIIe Internationale Conferentie van Via Campesina in Baskenland, 16-22 juli.

Hoera! Toekomstboeren is afgelopen woensdag 19 juli officieel erkend als deel van de mondiale boerenbeweging La Via Campesina!

Van de Europese tak waren we al lid, maar nu was het moment daar om samen met zo’n 10 andere organisaties van over heel de wereld welkom geheten te worden voor een enorm publiek. Groots galmde een mooi welkomstlied speciaal voor de nieuwe leden door de voormalige kerk in het Seminarium te Derio, Baskenland. Hier vond van 16 tot 22 juli de internationale conferentie van La Via Campesina plaats die wij – Leonardo en Mali – als afgevaardigden van Toekomstboeren hebben bijgewoond. Een conferentie die eens in de vier jaar plaatsvindt. En zo bleek al gauw – niet zomaar een conferentie. Met dit verslag willen we jullie graag meenemen in een terugblik op onze ervaringen en reflecties…

De conferentie
Je zag het eigenlijk gelijk al aan de grote verscheidenheid in hoeden en petjes en traditionele kledij die mensen droegen – we waren omringd door een gezelschap van zo’n 500 afgevaardigden van boerenorganisaties afkomstig uit wel 72 landen van over de hele wereld! Deze boerenorganisaties verenigen zich in La Via Campesina (LVC) die opkomt voor de positie van de boer en zijn/haar manier van leven.

We werden aan het begin van elke dag wakkergeschud met een zogenaamde ‘mystica’, die elke keer door een ander continent werd gespeeld. Zonder woorden en puur in de vorm van theater, zang en dans beeldde ieder continent de “strijd” waar zij als boeren mee te maken hadden uit. Juist deze vorm van communicatie raakte bij velen de juiste gevoelige snaar. Het werd ineens ook duidelijk hoe belangrijk het bestaan van deze beweging voor iedereen is. Ieder kan op zijn of haar manier een heleboel kracht putten uit de verbinding met en solidariteit voor elkaar omdat we allemaal in mindere en meerdere mate vergelijkbare “struggles” delen.

Boerenstrijd
De gezamenlijke “struggles” vormden dan ook de rode draad van de conferentie. Hiertoe behoorde ook strijdpunten die uniek zijn voor vrouwen en jongeren en waarvoor speciale bijeenkomsten georganiseerd waren.

Een van de strijdpunten was land. Hier was veel te leren van de Braziliaanse organisatie Movimento Sem Terra (MST). De MST ondersteunt stedelingen en landloze boeren met het bezetten van land. Eenmaal bezet, begint een bureaucratische strijd om eigendomsrechten te verkrijgen over dit land. Dichter bij huis was de Land Worker’s Alliance in de UK.

In ontmoeting met de enthousiaste Dee, Lynn en Tasha maakten we ook wat beter kennis met deze vereniging die veel op Toekomstboeren lijkt. Zij bestaan net een paar jaar langer en zijn in korte tijd flink gegroeid tot een belangrijk platform voor het verenigen en ondersteunen van ‘land workers’. Net zoals Toekomstboeren bestaat een deel van hun leden uit nieuwe boeren voor wie het verkrijgen van land niet altijd makkelijk is.

Een ander was de strijd voor een duurzaam en autonoom boerenbestaan. Agroecologie werd gezien als een belangrijke manier om dit te bereiken. Een van de bijeenkomsten was dan ook gericht op het (verder) ontwikkelen van agro-ecologie trainingen. Zo’n training bestaat ook in België. In de Franse Ardennen, runt Isabel samen met haar vriend een agroecologie school op hun eigen kleine tuinderij. Naast verkoop van groentepakketten breidt de familie zich elke week, voor zeven maanden lang, op de maandag en dinsdag uit met zo’n 12 man. De lessen zijn dynamisch en vooral praktijkgericht. Isabelle spreekt lovend over deze manier van agroecologisch leven en leren. Als lid van de Mouvement d’Action Paysanne (MAP), ontvangen ze steun in o.a. fondsenwerving om hun schooltje draaiende te kunnen houden.  Naast agroecologie werd ook het opzetten van markten waar boer en burger dichter bij elkaar staan, gezien als een manier om tot meer duurzaamheid en autonomie te komen.

Maar er waren niet alleen boerenorganisaties aanwezig op de conferentie. De afgelopen jaren is ook steeds meer toenadering gezocht naar andere groepen zoals vissers en herders. Ze kampen met soortgelijke problemen. Net zoals in de landbouw wordt de afname, verwerking en verkoop van vis gedomineerd door een paar partijen. En is het voor grootschalige, industriële vissersschepen makkelijker om aan visquota te komen. Maar er wordt ook aan alternatieven gewerkt. Zo heeft een Amerikaanse vereniging voor kleinschalige vissers een community supported visnetwerk opgezet.

Samen
Op de conferentie werd duidelijk hoe belangrijk het is dat we als (toekomstige) boeren op verschillende niveaus de moeilijkheden en mogelijkheden die we delen goed kunnen verwoorden. Alleen dan kunnen we onze eigen uitdagingen aangaan. Alleen dan kunnen we op een betekenisvolle manier samenwerken met andere boeren en partijen. En alleen dan kunnen we mensen en overheden overtuigen over het belang van de “peasant” of de toekomstboer. Tijdens de bijeenkomsten werd daarom ook gewerkt aan het opstellen van declaraties.

Het is misschien ook iets waar we in Nederland meer van zouden kunnen leren, waar de partijen die zich betrokken zouden voelen bij de agroecologie beweging versnipperd zijn. Samen zouden we een grote kracht voor verandering kunnen zijn. Lerend van andere leden, zouden wij als (toekomstige) boeren ook best wat trotser mogen zijn op onze manier van boeren. We produceren niet alleen maar duurzaam en gezond voedsel. We produceren ook vruchtbare bodems, schoon water, biodiversiteit en een plek waar de burger zich weer kan verbinden met de natuur. Wie kan dat nog meer zeggen?

Niet voor niets was de slogan van de conferentie:

“We feed our peoples and build the movement to change the world!”

 

Lees meer

Access to Land in Europe, Conferentie & Symposium in Brussel (verslag)

Verslag door Toekomstboerin Suzanne

Van 19 t/m 21 juni 2017 werd in Brussel een seminar en conferentie door het Europese Access to Land netwerk georganiseerd: Access to land in Europe: Learning from the field. Hierbij waren ca. 150 deelnemers uit 16 landen aanwezig om onderling ervaringen te delen en gezamenlijk te reflecteren op dit grote onderwerp.

Tijdens het tweedaagse seminar was er volop gelegenheid om verhalen uit Europa te horen, uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk (waar door Brexit ineens niets meer zeker lijkt), Catalonië, België, Italië, Frankrijk en Roemenië.

Namens Toekomstboeren waren Rowena van Doorn en ik aanwezig. In de nieuwsbrief van juli heb je hier al over kunnen lezen. In dit stukje zal ik wat meer over dit netwerk vertellen en specifiek over een aantal onderwerpen die de revue passeerden tijdens de plenaire sessies en de workshops waarbij ik aanwezig was.

Access to Land netwerk
Het Access to Land netwerk (waarvan Toekomstboeren aspirant-lid is) werd opgericht in 2012 en brengt diverse organisaties bijeen die zich met dit thema bezighouden. Naast het uitwisselen van ervaringen, ideeën en praktische tools, etc., beoogt het netwerk ook om het publiek bewust te maken van de issues die rondom toegang tot landbouwgrond in Europa spelen. Op de website kun je o.a. de film The land for our Food en een aantal alarmerende infographics bekijken, alsmede een aantal inspirerende publicaties1.

Landbouwgrond verkrijgen én behouden voor (lokale) agro-ecologische voedselproductie is een enorm probleem binnen Europa. Het Europese landbouwareaal verkleint gestaag, door de zich almaar uitbreidende steden en infrastructuur (urban sprawl). Daarbij is er sprake van landconcentratie, land grabbing en daalt het aantal kleine (familie) boeren in een angstaanjagend tempo. Hierdoor verdwijnen er veel banen, staat onze voedselveiligheid op het spel en ‘sterven’ de plattelandsgebieden2.

Toegang tot land is hét grootste obstakel voor de ontwikkeling van de (veelal kleinschalige) agro-ecologische landbouw in Europa. Het is daarom van groot belang om op Europees, nationaal en lokaal niveau te werken aan het behoud van, en toegang tot, onze landbouwgronden, de kleine boeren op het land te houden en opvolging te bevorderen.

Toegang tot land voor nieuwkomers
Om toegang tot land voor nieuwe boeren te ondersteunen zijn er voorbeelden voorbij gekomen waarbij (burger)organisaties als Terre de Liens en lokale overheden3 een cruciale rol spelen als schakel in het bijeen brengen van (nieuwe) boeren en land.

Niet alleen de toegangswegen naar land, maar ook de nieuwe boeren zelf zijn zeer divers. Om passende politiek en tools te formuleren voor deze groeiende groep van kleine, diverse boeren is het noodzakelijk dat er middels onderzoek een beter beeld ontstaat van de nieuwkomers in de landbouw.

In Frankrijk zijn er de zgn. incubators, waarbij er een veilige opvolgings- en leerfase wordt gecreëerd door middel van de tussenkomst van meerdere organisaties (Terre de liens en CIAP in dit geval). De boerderij kan zo al lerende worden overgenomen door de beoogde opvolger, zonder dat hij/zij direct verantwoordelijk is voor, en vastzit aan, contracten en de bedrijfsvoering. De organisaties betrekken ook de omwonenden erbij, met het doel geld bijeen te brengen voor de aankoop van het land. De presentatie met uitleg vind je hier.

Vanuit Lleída, Catalonië, kwam de boodschap dat er voor lokale overheden een groot areaal aan instrumenten beschikbaar is om invloed uit te oefenen, maar dat deze vaak niet of te weinig worden gebruikt. Lokale overheden hebben nl. een grote invloed op de stadsplanning, belastingen en regelgeving.

De XCT (Xarxa de Custòdia del Territori, een netwerk bestaande meer dan 150 organisaties) werkt hier samen met de lokale overheid aan duurzaam landschapsbeheer. Zij doen dit bijvoorbeeld door middel van vrijwillige contracten voor landgebruikers en als schakel tussen nieuwkomers of opvolgers en boeren die hun land niet meer bewerken. Dergelijke constructie zorgt voor synergie: het is niet alleen goed voor de boer en opvolger, maar ook voor de lokale overheid (die vanwege de crisis minder buget beschikbaar hebben voor hun werkzaamheden).

In Engeland bestaat het fenomeen van de zgn. County Farm. Cambridgeshire County Farms Estate stelt overheidsland beschikbaar aan nieuwkomers, mits zij vóóraf op papier kunnen aantonen dat ze een winstgevende onderneming kunnen opzetten. De nadruk wordt hier gelegd op de ondernemerskwaliteiten van de boer in spe , met het idee dat zodoende de rurale economie levend blijft, zonder afhankelijk te zijn van subsidie.

Momenteel vormt Brexit echter een grote factor van onzekerheid voor de landbouwsector in het Verenigd Koninkrijk. In Engeland wordt bijvoorbeeld het merendeel van de oogsten waarvoor handen nodig zijn (zoals fruit) door EU-burgers gedaan.

Europees landbestuur hervormen en hervinden van de ‘commons’
Land tegenwoordig veelal niet meer beschouwd als een meent, een gemeenschapsgoed (commons), maar veelal als een investering, een speculatief goed (commodity). Land is echter niet op één hoop te gooien met andere ‘economische goederen’ en zou weer als een commons moeten worden beschouwd.

Sylvia Kay van het Transnational Institute geeft aan dat hun onderzoeksrapport4 dat is ingediend bij de Europese Commissie er in ieder geval voor heeft ervoor gezorgd dat men op Europees niveau heeft erkend dat er wel degelijk sprake is van farmland grabbing. Landconcentratie en land grabbing vormen een bedreiging voor onze voedselveiligheid, de werkgelegenheid, bodemkwaliteit, het milieu en de rurale ontwikkeling. Zij pleiten ervoor om het Europese landbeheer van een marktgerichte naar mensenrechtelijke bestuursmodel te verschuiven en het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; CAP) te hervormen. Zij doen daarbij een aantal concrete aanbevelingen, zoals het inrichten van een European Observatory t.a.v. het eigenaarschap en gebruik van land, en het opleggen van bepaalde beperkingen bijv. t.a.v. de hoeveelheid land die een rechtspersoon mag bezitten, alsmede het opstellen van voorrangsrechten & verplichtingen voor pachters.

Astrid Osterreicher, assistent van Europarlementariër Maria Heubuch (European Green Party) geeft aan dat de bij het DG AGRI ingediende resolutie met aanbevelingen is mogelijk gemaakt door burgers. Ze roept ons op vooral in contact te treden met onze nationale overheden: de Europese Groene Partij heeft op Europees niveau maar 7% van de zetels en veel van de aanbevelingen uit het rapport moeten naar de nationale overheden worden gebracht. Het is nu nog wachten op opvolging van de aanbevelingen uit het rapport, en dit zou nog wel enige tijd kunnen duren (de eerste reactie was, dat men nog bij de juridische dienst aan het checken is of men wel verantwoordelijk is).

Een mooi voorbeeld van landbouw op gemeenschapsgrond kwam uit Bologna, Italië. Hier is op grond van de gemeente in een park nabij de stad in 2013 een CSA opgezet genaamd Arvaia. Er is 35ha beschikbaar om te bebouwen. Daarnaast zijn er in het park paden e.d. die de CSA ook onderhoudt. De CSA heeft 350 leden, waarvan er 170 deelnemer zijn.

Conclusie
Om toegang tot land te bevorderen zijn er dus diverse inspirerende voorbeelden uit Europa. De belangrijke boodschap bij al dit werk ten behoeve van de agro-ecologie in Europa, die door diverse sprekers, Europarlementariërs incluis, werd benadrukt, is dat het initiatief bij ons – de ‘burgers’ – ligt.

Maarten Roels van Terre-en-vue besluit de seminardagen, buiten onder een boom, af met een visualisatie-oefening: wat is ons wensbeeld van Europa in 2030, wat zien we als we van bovenaf kijken? Welke richting willen wij dat de landbouw en plattelandsontwikkeling in Europa opgaat? Welke waarden stellen we centraal? Wat willen wij van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?

Vanuit die beweging van burgers kunnen organisaties als Access to Land, ECVC, Terre-en-vue, Tierre de liens (en Toekomstboeren natuurlijk!) ontstaan en gevoed worden.Sjoerd Wartena van Terre de liens roept ons om coalities te (blijven) maken. Véronique Roufiol moedigt ons aan om ook ná deze seminardagen online in contact met elkaar te blijven, via het Access to Land netwerk. Ontzettend belangrijk voor het behoud en ontwikkeling van de agro-ecologie en het ‘platteland’ in Europa, zo weet ik nu.

#accesstoland

Verwijzingen
Petitie Red de bodem. People4Soil, www.people4soil.eu/nl
Hands on the Land for Food Sovereignty. handsontheland.net
Infographics: Access to Land in Europe
European Access to Land network
June Seminar & Conference Acess to land network
Speakers’ presentations – June Seminar; Posters of Access to land initiatives; Seminar report
Access to Land and Community Supported Agriculture. Stories from Europe (juni 2017), European Access to Land network & Urgenci, www.accesstoland.eu/Access-to-land-and-Community-Supported-Agriculture
Local authorities supporting access to land for farmers: stories from Europe (juni 2017), European Access to Land network

 

2 Kay, Sylvia. (2016, december). Land grabbing and land concentration in Europe. Transnational Institute. Beschikbaar: www.tni.org/en/publication/land-grabbing-and-land-concentration-in-europe

3 Het Access to Land netwerk heeft een publicatie uitgebracht met inspirerende voorbeelden uit Europa over hoe lokale overheden een positieve rol kunnen spelen in deze kwestie. Deze kun je hier vinden.

4 ww.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf

 

Bio fruitbedrijf in maatschap over te nemen (Frankrijk)

Vanwege gezondheidsklachten zoeken we iemand die mee wil uitbreiden en specialiseren in ons fruitbedrijf van hazelnoten en speciaal kleinfruit, of iemand die het geleidelijk wil overnemen.

Er is 28 hectare boomgaard en 32 hectare voor uitbreiding in eigendom.
Eigen likeur en jeneverstokerij aanwezig. Alles heeft het bio-certificaat.

Het bedrijf is in frankrijk.
Financiele overheidssteun voor jonge boer(in) is daar enorm!

Neem contact op met Wim Bouwens via: wjmbouwens8@gmail.com