Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Portretten

Boomkroon

Boer op Afstand

Femke Batterink en Douwe Kappers rijden één keer in de week vanuit hun woonplaats Rotterdam naar Landgoed Zuylestein in Leersum, waar ze op 0,3 ha een paar duizend jonge fruitboompjes hebben staan. Nu nog als deeltijdonderneming naast ander werk, maar in de toekomst hopelijk als fulltime boomkwekerij.
DOOR: KLARIEN KLINGEN FOTO: JORIS VAN DER KAMP

Zien jullie jezelf als boer?
Douwe: “Ja, ik zie mezelf steeds meer als boer. Omdat we nu een fysiek stuk land hebben en wij ons verantwoordelijk voelen voor de bomen die er groeien. We zijn eigenlijk ‘boer op afstand’.” Femke: “Als ik aan iemand vertel wat ik doe, zeg ik nog steeds dat ik energieadviseur ben. Dat doe ik vier dagen in de week. Het boer zijn is een aanvulling op ons andere werk. En dat vind ik prettig.”

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om bomen te gaan kweken?
Douwe: “We hebben allebei best een dynamisch leven en hebben gezocht wat daarbij past. Fruit spreekt ons erg aan. Bovendien ben ik opgeleid om bomen te beheren. Zo kwamen we tot de keuze om fruitbomen te telen.” De ambitie is om uiteindelijk fulltime met boomkweken aan de gang te gaan. Douwe: “Ik zou de kwekerij ‘natuurlijk’ willen laten groeien. Als de vraag toeneemt, kunnen we meer tijd investeren in de kwekerij, omdat er dan ook meer inkomsten uit komen.” Deze parttime situatie is een eerste stap. Het is daarmee, ook nu, zeker geen hobby. Femke: “Hier zitten verplichtingen aan vast. Als ik een keer geen zin heb, moet ik toch gaan. Ze groeien door hè. Er zit gewoon een hoeveelheid werk in en dat werk moet je wel verzetten.”

Hoe zit het met het reizen?
Femke: “Ik vind het maar niks, die afstand. Je kan niet even een uurtje langsgaan. Laatst waaide het heel hard en was Douwe bang dat de deur van het composttoilet eraf zou waaien. Je rijdt dan niet even naar Leersum om te kijken of de deur nog goed zit.” Douwe: “Je kan op zoek gaan naar grond en een huis, maar dat blijkt enorm lastig. Ondertussen sta je te popelen om te beginnen, dus die energie moet je wel vasthouden. Dan maar gewoon starten en even een offer brengen qua reizen. En hopen dat we op termijn in de buurt kunnen gaan wonen.”

Hoe zijn jullie aan dit land gekomen?
Douwe: “We hadden een plan en daar hebben we met heel veel mensen over gesproken. Zo is er op een gegeven moment een tip gekomen over deze plek.” Femke en Douwe hebben met het landgoed een pachtovereenkomst voor ‘geliberaliseerde pacht’. “Dat houdt in dat het niet onder de Pachtwet valt. Ze kunnen in feite vragen wat ze ervoor willen. Dus als er een rijke paardenfamilie is die er tienduizend euro voor wil geven, kunnen ze het die mensen gunnen.” Femke: “We willen heel graag op Zuylestein blijven. Maar we houden een slag om de arm, omdat we geen zekerheid hebben.” De relatie met het landgoed is goed. Voor het landgoed zijn Femke en Douwe jonge inspirerende mensen. Douwe: “Eigenlijk vinden ze alles wat we doen hartstikke leuk.” Maar dat wil niet zeggen dat het landgoed hen land kan toezeggen. Femke: “Ik ben dus nog wat terughoudend. Als er uiteindelijk helemaal geen land meer te verpachten is of ze vragen de hoofdprijs, moeten we ook ergens anders verder kunnen gaan.” Douwe: “We voelen ons in die zin wel vrij. Stel dat Femke een baan krijgt in Zwolle en we besluiten daar naartoe te verhuizen. Dan kunnen we gewoon in die regio op zoek naar land en de kwekerij daar voortzetten. Maar als je kijkt naar de zorg voor de grond, dan zou ik graag een vaste plek willen waar we een rotatie kunnen opzetten met bomen. Dan kan je investeren in de bodem, dat is wat ik het liefste wil.”

Op boomkroon.nl vind je alle informatie over de kwekerij.

Dit portret werd eerder gepubliceerd in de publicatie LAND: ruimte voor nieuwe boeren

UPDATE: Femke en Douwe wonen inmiddels in het dorp waar hun bomen groeien. Ben jij ook zo benieuwd hoe het verder met ze gaat? Schrijf jij een nieuw portret voor Toekomstboeren?

Ús Hôf

Een leven in balans met de omgeving

Permacultuur verbinden met een verdienmodel? Op zelfoogsttuin Ús Hôf in het Friese Sibrandabuorren werken pioniers Bregje en Michel hiernaartoe.  DOOR: ANNE CARL | FOTO: JANCO HEIDA

Bij hun woonboerderij hoort een weiland van 2 hectare en het idee om er iets mee te gaan doen hangt al langer in de lucht. In 2013 is het zover. Bregje en Michel starten hun zelfoogsttuin Ús Hôf (‘Ons Hof’). “Het is een uit de hand gelopen hobby, maar wel vanuit een zekere overtuiging,” aldus Michel. Zij vrezen dat de afgelopen crisis niet de laatste zal zijn en willen daarom de veerkracht van hun gezin vergroten, en van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. “Duurzaamheid is voor mij een leven in balans met de omgeving”, aldus Michel. De CSA-aanpak en permacultuur zijn een manier om daar vorm aan te geven.

Hoe werkt het? Voorafgaand aan het seizoen betalen leden hun oogstaandeel. Vervolgens mogen ze van april tot december komen oogsten. Het streven is om in de toekomst jaarrond groenten en fruit aan te bieden. Hiervoor zijn Michel en Bregje op zoek naar meer soorten kolen en andere geschikte planten.

Begonnen ze met eenjarige gewassen, nu experimenteren ze ook met bomen uit warmere klimaatzones, zoals abrikozen. Door slim gebruik te maken van de koelende en verwarmende functie van water, afhankelijk van het seizoen, hopen ze de bloei uit te stellen en zo (nacht)vorstschade te kunnen voorkomen. De bomen staan daarom ook wat hoger in de wind, op zogenaamde ekers. Hoogteverschillen en poelen waren er vroeger al op deze plek. Ze gaven het weiland de bijnaam ‘Lyts Zwitserland’ (‘Klein Zwitserland’). Twee boeren voor hen hadden het stuk grond helemaal vlak getrokken. Maar Bregje en Michel hebben de ekers nu dus in ere hersteld.

Helaas blijk je op agrarische grond niet zomaar poelen aan te mogen leggen. Ús Hôf kreeg te maken met de ontgrondingswet, vergunningen en onverwachte kosten. En dat terwijl met deze maatregelen de biodiversiteit juist wordt verhoogd. Het laat zien waar boeren en tuinders die vernieuwend bezig zijn nogal eens tegenaan lopen: regelgeving die gebaseerd is op de ‘gangbare’ en grootschalige landbouw, waarin natuur en landbouw strikt gescheiden zijn. Bregje en Michel laten zich echter niet ontmoedigen. Het project gaat gewoon door.

Kom langs voor een kennismaking bij Ús Hôf. Adres: Aesgewei 21, Sibrandabuorren.  www.ushof.nl

Dit portret werd eerder gepubliceerd in “Permacultuur en Voedselbossen”, de eerste Toekomstboeren publicatie.

BoerenVuur! op de Vrolijke Noot

Het is een zonnige dag in oktober. Perfect voor het boerenvuur op de Vrolijke Noot. Lucie en Harrie verwelkomen ons met koffie, thee en heerlijke blauwe bessen cake. We zitten met 17 toekomstboeren om de tafel; bijna allemaal werken we op een biologisch bedrijf. Altijd leuk om nieuwe toekomstboeren te leren kennen. Gedurende de dag haken er steeds meer mensen aan.
DOOR: ESTHER HOFKAMP

De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.  Martien is oud-veehouder in Oldemarkt. Waar eerst koeien graasden, teelt hij nu de groenten voor zijn zelfoogst klanten. Helena, Leon en René willen met stichting Plukken een stuk land vinden (4 ha) vlakbij Groningen waar ze onder andere fruit willen aanbieden. Op de Vrolijke Noot kweken ze alvast hun bomen op. Stefan is een “Mobiele Boer” en produceert voedsel op meerdere stukken ongebruikt land. Fogelina heeft overwogen om De Vrolijke Noot over te nemen, maar heeft daar uiteindelijk toch vanaf gezien. Een lijst van de aanwezigen, met verwijzing naar bedrijf, vind je onderaan.

Harrie en Lucie geven een introductie over het bedrijf en leiden ons rond. De Vrolijke Noot is een divers bedrijf, met voornamelijk teelt van blauwe bessen en een fruitboomkwekerij. Harrie is hier al in 1979 begonnen. Toen plantte hij de eerste blauwe bessen struiken, waarvan er veel nog productief zijn.

We lopen op het gras tussen de rijen met blauwe bessen. Het is herfstig, een enkel subtiel bloemetje laat zien hoe mooi het kan zijn in het voorjaar, als alles in bloei staat. Een struik kan meerdere generaties meegaan, maar om de markt bij te houden planten ze af en toe nieuwe rassen aan. Houtsnippers van snoeiafval leggen ze zoveel mogelijk onder de planten om het schoon te houden. Maar dit is vooral bij de jonge aanplant van belang. Onder de oudere struiken maaien ze eens per jaar. Het plukken van de bessen in de zomer is het meeste werk. Hiervoor nemen ze scholieren of andere plukkers in dienst. De meeste blauwe bessen gaan vervolgens naar de groothandel, want de productie is nogal wat hoger dan je aan huis kan verkopen.

In het perceel blauwe bessen ligt een onbeplant vierkant stuk. Daar zou een gebouw mogen komen. Met koelcel, opslag, schuur, theehuisje.. En daarachter bij de blauwe bessen zou je een huis mogen bouwen. Voor iemand die het wil overnemen is dat ideaal. Dan kun je zelf nog bedenken hoe het eruit komt te zien. We lopen langs de ingang, door naar de demonstratiestruiken. Ik zie een druif, kiwi, en bessen.. Dit is om te laten zien hoe je het teelt, aanbindt en snoeit. Een stagiaire onderhoudt het. hier tegenover staat een perceeltje met bladrammenas. Daar zou je groentes kunnen telen.

Langs de poel en door een haag, komen we bij de frambozen en bramen. Het zijn nog maar een paar rijtjes, want het is heel wat extra werk. Na die enorme blauwe bessen oogst is er niet meer zoveel zin om ze te blijven plukken. Maar zelfs nu nog hangen er herfstframbozen. Jammie.

Dan is er nog een heel stuk met de opkweek van bomen. Van klein tot groot, van appel tot noot. Harrie heeft dit jaar geprobeerd een groenbemester onder de boompjes te zaaien. dat ging aardig. Dan houden die plantjes de bodem verder onkruidvrij. Tegen de reeën is er tot metershoog schrikdraad opgehangen. Anders knabbelen die al het groen tot een meter hoogte op. Als ik al die boompjes en struiken zo zie wil ik graag van de winter eens terugkomen om die wat aandachtiger te bekijken. Er staat me daar een variëteit, daar is meer tijd voor nodig. En dan kan ik meteen fruitbomen uitzoeken als cadeau voor m’n schoonmoeder.

Als we de anti-reeën kooi weer uit zijn, zien we dat het hele achterste strookje wat nog binnen de besloten houtwal valt, weiland is. Dat is een stukje voor eventuele uitbreiding van het bedrijf. Er staan nu pinken van een BD veehouder op. Ze geven een fijne energie aan de plek, met hun nieuwsgierigheid en levendigheid.

Bij het vuur hebben we het over loslaten, liefde voor de plek, zorgen en hoop. Harrie en Lucie willen de plek heel graag overdragen. Het liefst willen ze dat de fruitboomkwekerij en blauwe bessenteelt voortgezet wordt. Lucie verwoordt het zo:

“Iemand moet zich kunnen verbinden met het land.”

Iemand hoeft geen boomkweker te zijn of blauwe bessenteler, maar affiniteit daarmee is wel een pré. Verbinding aangaan met de biodynamische landbouw is wel een voorwaarde. De grond is in erfpacht bij Stichting Grondbeheer BD-Landbouw.

Wie wil hier nou niet een bedrijf starten? Iemand die elke dag graag even de stad in fietst zal hier niet op z’n plek zijn. Zwolle, de dichtstbijzijnde grote stad, is toch zo’n vijftig kilometer verderop. Maar mogelijkheden zijn er genoeg. Er ligt 4,2 ha grond klaar voor een nieuw begin. Het is mogelijk om door te gaan met de boomkwekerij en blauwe bessenteelt, of om iets heel anders te beginnen. Ook met een groep mensen of coöperatie kan je het bedrijf overnemen. Door de diverse indeling van het perceel is het goed mogelijk om ieder z’n eigen wens te laten vervullen. Het bedrijf heeft al een goede naam opgebouwd, dus klanten komen al vanzelf.

Wonen op je land is hier mogelijk!  

Maar tot nu toe is het nog niet gelukt om het bedrijf over te dragen. Al zijn ze al wat jaren op zoek. Wat zijn de belemmeringen?
Biologisch fruitboomkweker is een zeldzaam beroep. Als iemand deze tak van het bedrijf wil overnemen, zal er waarschijnlijk een aanzienlijke kennis overdrachtsperiode nodig zijn. Ook de locatie, net naast het dorp Wapserveen, lijkt mensen af te schrikken. Toch is er in Wapserveen heel wat gaande wat betreft duurzame landbouw en eco-projecten. Het Biodynamische zorgbedrijf “Plus boerderij” is nog geen 3 km fietsen en eco-leefgemeenschap De Hobbitstee 6 km. Prima te doen om er even langs te wippen. Op de Hobbitstee zijn er ook pas nieuwe mensen komen wonen en bedrijfjes gestart. Er is vast een samenwerking mogelijk.
Blauwe bessen zijn aan huis te koop of zelf te plukken vanaf half juli. Van maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. Eind augustus zijn er ook frambozen en bramen te koop.

Foto: Sake Elzinga

Voor het kopen van fruitbomen kun je op het bedrijf terecht van november t/m april, op vrijdag en zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Ben je geïnteresseerd geraakt in het bedrijf, of denk je zelfs aan overname?
Neem contact op, ga een keer langs.

www.devrolijkenoot.nl
info@devrolijkenoot.nl
00 31 (0)521 – 321580
Oosterbutenweg 2, Wapserveen

Deelnemers aan dit Boerenvuur:
Harrie en Lucie – zijn eigenaren van De Vrolijke Noot 
Ties Betjes – heeft zelfoogsttuin Ten Boer en is net een ecologische gemeenschap gestart
Gea – is in de maatschap van zorgboerderij De Grote Wiede
Jorinde – loopt stage bij De Vrolijke Noot
Fogelina – heeft vorig jaar stage gelopen bij De Vrolijke Noot om te verkennen of ze het wilde overnemen met haar vriend Andrew. Nu heeft ze een baan bij de universiteit Wageningen.
Jeannine – werkzaam op tuin Salland in Zwolle
Martien Spitzen – ex-veehouder en heeft nu zelfoogsttuin “Heerlijkheid de Hare” in Oldemarkt
Lavinda – doet de Warmonderhof deeltijdopleiding en werkt op dit moment nog als onderzoeker.
Helena, Leon en René – zijn van Stichting Plukken en zoeken een stuk grond van ongeveer 4 ha. rond de stad Groningen.
Stefan Hanstede – heeft samen met Els Hegger “De Mobiele Boer” opgericht. Bij mensen die niet weten wat ze met hun land moeten, houden ze varkens en verbouwen ze eten.
Aafke – werkt bij Bellemarie in Ruinerwold (kruiden en vee) 
Rose – werkt bij een stadstuin in Amsterdam
Mirjam – heeft interesse in permacultuur en voedselbossen en heeft ervaring in haar eigen grote tuin van meerdere hectares.
Gijs Nauta – heeft zelfoogsttuin het proefveld in Haren
Johan – werkt op zorgboerderij De Grote Wiede
Esther – doet deeltijdopleiding op de Warmonderhof en loopt stage bij historische moestuin De Ommuurde Tuin, bij geitenboerderij De Groote stroe en runt met Linde het zelfoogsttuin(tje) De Groentehof 

Gosse de microfarmer

“Iedereen die dat wil kan op deze manier een tuinbouwbedrijfje starten”

Na vier jaar hard werken als sociaal tuinder gooit Gosse Haarsma het over een andere boeg: microfarming. Geïnspireerd door het boek ‘The Market Gardener’ start hij deze herfst met een intensieve kas en tuin, waarmee hij wil laten zien dat het mogelijk is een boterham te verdienen in de kleinschalige tuinbouw. Zonder bijverdiensten uit zorg of educatie.
DOOR: KLARIEN KLINGEN & ANNE CARL | FOTO’S: GOSSE HAARSMA

In 2013 begon toekomstboer Gosse aan de rand van een nieuwbouwwijk van Leeuwarden zijn tuin Âsum (zeg “awesome”). Hij wilde de mensen uit de wijk laten zien hoe duurzaam voedsel groeit en werkte daarom met het zelfoogstsysteem. Het stuk land kwam van de gemeente. Hoe hij dat regelde? “Ik stelde me bij de gemeente voor als stadsboer. Ik werkte twee jaar bij Doarpstún Snakkerbuorren om ervaring op te doen. Ik verdiende er niets mee, het was vrijwilligerswerk, maar ik was fulltime bezig met het vak. Misschien kwam dat betrouwbaarder over dan ‘een idee’. Er zijn zoveel ideeën. Ik zei, ik ben zelfstandig ondernemer, het is mijn risico, je hoeft verder niets te doen. Ik hoef geen geld, ik wil alleen een plekje, dan red ik me wel.” Aan het eind van het eerste jaar had de tuin 70 leden. Het jaar daarop waren dat er 100.

© Hoge Noorden / Jacob van Essen
foto dd 26-09-2013
Volkstuin in Techum
met oa Gosse Haarsma de tuinman
Gemeente Leeuwarden

Er waren flink wat opzeggingen aan het eind van het tweede jaar. “Achteraf hoorde ik van andere tuinen dat een verloop van 20 of 30 procent vrij normaal is. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik dacht: Oh jee, wat erg, hier moet wat veranderen!” Hij deed zijn prijs omlaag: 200 euro per persoon per jaar veranderde hij naar een systeem met ‘oogstaandelen’, waarin je voor 175 euro per persoon vijf dagen in de week ervan kon eten, of met zijn tweeën twee dagen. Gosse: “Op zich was dit systeem wel eerlijker. Probleem was alleen dat de oorspronkelijke leden nu ineens zeiden ‘oh maar dan kopen we samen ook één oogstaandeel, want we eten er toch niet elke week van’.” Dat werden dus minder inkomsten, bovendien bleek de prijsverlaging niet te helpen om de mensen uit de naastgelegen nieuwbouwwijk over de streep te trekken. “Toen ben ik ook aan restaurants gaan leveren.” Dat werkte goed, er was vraag naar. Alleen was het soms wel lastig. “Dan had ik bijvoorbeeld veertig kroppen sla, die ik allemaal wel aan een restaurant kwijt kon. Maar ik vroeg me af: komen er ook nog zelfoogstklanten? Dan liet ik tien kroppen staan. Maar als het dan een beetje regenachtig was kwam er niemand en stonden die kroppen sla, die ik had kunnen verkopen, door te schieten!” Vanaf het vierde jaar leverde Gosse daarom alleen nog maar aan restaurants. Om dat goed te kunnen blijven doen had hij echter ruimte nodig om te koelen en te wassen. Dat was daar niet te realiseren, dus zocht hij een nieuwe locatie. “Deze herfst begin ik op het land van een moeder en twee broers van mijn leeftijd. Het is een klompenmakersfamilie. Ze breiden het klompenmuseum dat ze hebben nu uit met en een fierljepmuseum en een fierljep-polder. Een groentetuin past daar mooi bij.”

Hij heeft het land al zwart laten maken, een kas besteld en verschillende apparaten, zoals een zaaimachine, een wielschoffel en een handgeduwde onkruidbrander en ook een Coolbot waarmee hij zelf een koelcel kan bouwen. Ook kocht hij bijzondere machines speciaal voor de kleinschalige tuinbouw zoals de quick greens harvester, een tilther (een minifrees) en een  paperpot transplanter. Die laatste is “Een uitvinding die nog maar net op de markt is.”

Een deel van het geld om deze investeringen te kunnen doen heeft hij geleend, een deel komt van oude kas op de vorige tuin, die hij aan de gemeente heeft kunnen verkopen. Op zoek naar manieren om efficiënter te kunnen oogsten en bezorgen, stuitte hij op het boek The Market Gardener. Daarin wordt een Canadees bedrijf beschreven dat met drie fulltime en twee seizoenskrachten een omzet heeft van 150.000 Canadese dollars, op één hectare. “Het mooie van microfarming is dat het veel toegankelijker is dan grootschalige monocultuur landbouw. Iedereen die dat wil kan op deze manier een tuinbouwbedrijfje starten.” Dat leerde hij ook van de YouTube-filmpjes van Curtis Stone, die een tuinderij begon in zijn achtertuin midden in de stad. “Niet met gewone broccoli en bloemkool maar met producten die een hele hoge opbrengst hebben. Hij gebruikt precies dezelfde technieken, alleen kleinschaliger. Dat vind ik zo inspirerend. In Amerika heeft microfarming zich echt al bewezen, het is daar een hele beweging aan het worden: mijn vriendin volgt op Instagram wel dertig van dat soort bedrijven! Zou het niet prachtig zijn als dat in Nederland ook zou kunnen?”

Zijn idealen zijn na vier jaar ervaring als stadstuinder onveranderd: hij wil nog steeds graag aan mensen laten zien waar hun voedsel vandaan komt. De manier waarop hij dat wil bereiken is wel anders: “We hebben nu een kindje. Als ik zestig uur in de week van huis ben, dan wil ik in die tijd wel graag een eerlijke boterham verdienen.” Het educatieve aspect hoeft volgens Gosse niet perse via zelfoogst of stadslandbouw te zijn. “Ik wil graag filmpjes gaan maken over mijn nieuwe werkwijze en op die manier educatief bezig zijn. Als ik een mooi lokaal zakje bladsla produceer en dat staat bij een familie ergens in de stad op de tafel en ze zeggen ‘wat heerlijk, en het is een kwartiertje buiten de stad geproduceerd!’, dan heeft dat voor mij dezelfde sociale en educatieve waarde als dat mensen uit het raam naar een stadstuin kijken.”

Op een bijeenkomst voor ondernemers in de stadslandbouw, waar hij aan deelnam, was de heersende consensus dat er geen geld verdiend kan worden in de stadslandbouw zonder aanvullende inkomsten uit zorg, workshops, educatie enz. “Dat wil ik dus niet, want dan kan ik net zo goed gewoon in de zorg gaan werken! Ik wil groenteproducent zijn, maar wel kleinschalig. Dat moet toch kunnen?”

Dit Toekomstboeren artikel verscheen in de september uitgave Ekoland

 

Eko-boerderij De Eerste

‘Het enige wat wij doen is een open houding aannemen.’

De vorige keer dat ik op EKO-boerderij De Eerste (Marknesse, Noordoostpolder) kwam, probeerde ik alles te snappen. Wie doet wat? Welke tak van het bedrijf neemt welke plek in? Dit keer heb ik dat helemaal losgelaten. Er werken hier te veel mensen in te veel verschillende disciplines om het überhaupt te kúnnen begrijpen als je slechts op bezoek komt. DOOR: KLARIEN KLINGEN

Als ik ’s ochtends aankom staan er al negen auto’s op het erf. Ons gesprek gaat vooral over de mensen die hier werken en werkten. Gerrit Marsman (59): “Met de groenten zijn we eigenlijk begonnen door een buurvrouw. Zij had worteltjes gerooid bij de buurman, een andere buurman, en vond dat leuk. Toen we met elkaar aan de koffie zaten en ze uitsprak dat ze eigenlijk wel wat met groente wilde, zei ik: ‘Nou, dan pak je een stuk grond en dan begin je. Dat kunnen wij in de winkel proberen te verkopen’. Annemieke is dat. Ze is inmiddels in de zestig, maar regelt nog altijd onze groentehoek in de winkel. Al verbouwt ze zelf nauwelijks groente meer, ze is overgestapt op bloemetjes en planten, dat vindt ze leuker”.

Kazen worden gedraaid op Eko-boerderij De Eerste. Foto: Dick Boschloo

Zo lopen er flink wat mensen rond op De Eerste. Velen werken parttime, naast andere activiteiten. Over iedereen vertelt Gerrit levendige verhalen. Waar ze vandaan komen en wat ze nog meer doen. Over Retmer bijvoorbeeld: ”Retmer werkt de andere drie dagen bij mijn schoonzoon waar hij tuinbouw gaat doen. Mijn schoonzoon is net een jaar aan het melken in Heino”. Of over Erik Lukas (“dat is zijn achternaam, Lukas”) en Paola, die parttime op De Eerste werken. “Die hebben samen een bunder grond, die ze zelfstandig bewerken. Maar ze liften met ons mee voor de afzet.” Een van Gerrits pareltjes, waar hij met glunderende ogen over vertelt, is de Roemeense Nelu Marincas, die net als vele andere Roemenen als seizoenswerker ervaring opdeed op De Eerste. Hij heeft daarna vanuit het niets als boer-loonwerker kunnen starten en kan nu zijn gezin al jaren prima onderhouden.

De mensen rondom Gerrit lijken allemaal ondernemende types. Niet voor niets, denk ik. Gerrit: “Ik vind het mooi als iemand initiatief neemt, iets wil opstarten, zelfstandig worden. Dat is de basis. Het enige wat wij doen is een open houding aannemen en ruimte creëren om mensen kansen te geven en een tijdje mee te lopen.” Soms leent hij hen starters geld. Soms huren of pachten ze land bij hem of beginnen ze hun bedrijfje bij hem in de schuur. Voor Gerrit zit het plezier ‘m vooral in het meedenken. “Als iemand met een plan komt en daarover wil sparren, dat vind ik machtig mooi.”

Gerrit Marsman Eko-boerderij De Eerste Marknesse
Gerrit Marsman. Foto: Dick Boschloo

De ultieme vorm van samenwerken is voor Gerrit dat je de opbrengst met elkaar deelt gebaseerd op de uren die je maakt. “De resultaten delen, zowel positieve als negatieve. Dat is de gedachte.” In de praktijk zijn het op De Eerste vooral zelfstandige kleinschalige ondernemingen, die heel goed met elkaar samenwerken. Toch zijn er ook nog twee mensen met wie Gerrit in maatschap is, waar wel een financiële verdeling naar uren wordt gehanteerd. Hoe dat bevalt? “Je moet wat van elkaar kunnen accepteren. Je moet nooit van een ander verwachten wat je zelf doet. Iedereen heeft andere kwaliteiten.” Als voorbeeld noemt hij iemand die anderhalf keer langer over een bezorgroute doet dan een ander. “Maar dan blijkt dat hij onderweg met iedereen aan het kletsen is en dat die mensen dan op zaterdag bij ons langskomen en een mooie middag hebben. Dat is goud waard.”

Jongvee op Eko-boerderij De Eerste eet versgemaaid grasklaver. Foto: Dick Boschloo
Jongvee op Eko-boerderij De Eerste eet versgemaaid grasklaver. Foto: Dick Boschloo

 

 

 

Dit verhaal is eerder verschenen in onze publicatie Land: ruimte voor nieuwe boeren.  Je kunt hem hier bestellen.