Hieronder vind je alle artikelen in de categorie: Via Campesina

LAND Meeting – een terugblik

Op 17 en 18 Januari kwam in Brussel de Europese werkgroep ‘Land’ samen van het ECVC (de Europese tak van La Via Campesina) voor een tweedaagse vergadering. Tijdens de vergadering werd besproken wat de stand van zaken was per vertegenwoordigd Europees land, en wat de mogelijkheden (en onmogelijkheden) op dit moment zijn om toegang tot land te bieden aan bestaande en nieuwe boeren.
DOOR BENTHE VAN WALLENBURG

Voor ons was dit de eerste keer dat Toekomstboeren vertegenwoordigd was bij deze land-werkgroep bijeenkomst. Voor mij was het ook allemaal nieuw. Als leek in het vak vergaderen –zeker op internationaal niveau- vond ik het heel interessant  om te zien hoe op dit niveau,  zo gedreven, de koppen bij elkaar  werden gestoken om ervaringen uit te wisselen met als doel draagvlak te creëren voor de verschillende boeren van Europa, die toch allemaal in een eigen cultuur en situatie zitten. Het streven is om op beleidsniveau (nationaal en internationaal) aanpassingen door te voeren zodat aspecten zoals ‘land-grabbing’ – in dit geval het onderwerp- kunnen worden aangepakt.

Aanwezige landen (met diens vertegenwoordigde verenigingen erachter) waren:

Belgie (MAP)
Italie (ECVC/ARI)
Spanje (ECVC/Soc-SAT)
Frankrijk (Confederation Paysanne)
Georgie (Elkana)
Romania (Ecoruralis)
Oosterijl (OBV)
Turkije (Ciftci-Sen)
Zweden (Nordbruk)
Nederland (Toekomstboeren)

We hebben twee dagen lang gepraat (in drie talen met live-vertalingen) over Landgrabbing, waarvan hieronder de defenitie vanuit ECVC volgt:

EVCV Definition of Landgrabbing

 

1. ECVC Definition on of land grabbing

Link for the detailed definition http://www.eurovia.org/toolkit-on-land-grabbing-and-access-to-land-in-europe/ . ECVC under the impulse of Ecoruralis started building up this definition because there was a need to explain what is land grabbing for us in the EU, as many levels of land grabbing are not taken into account. ECVC came up with 5 criteria that could be used to define land grabbing and that are interlinked.

A. Size : In order to have a size to identify land grabs, people must look at land holdings in their countries and determine what the average and culturally adapted sizes are and the range that most holdings fall into.
B. People : Absolutely anyone can be a land grabber: individuals, groups or companies; public or private; governmental or non-governmental; domestic or foreign. Land grabbing is not limited to certain groups or people.

C. Control : Land grabbing is about overall control. Land grabbers can control areas in several ways including leasing land (sometimes through long-term leases from governments, called concessions), having tenant farmers or sharecroppers, or actually owning the land. Land can also be controlled through quota and supply contracts that force people to use the land in a specific way for the benefit of the land grabber.

 

D. Legality: Land grabbing occurs both legally and illegally within current laws.

E. Usage : Land grabbers use land in harmful ways and for exclusive purposes. They are all linked to mercantilizaton on and commodification of land.

→This definition on of land grabbing is the official position taken by ECVC, and should be used as a tool for the members work on land. It is the only definition done by the farmers affected community.

 We hebben gekeken naar manieren om land-grabbing tegen te gaan, waarbij opvalt dat in zuiderlijke landen vooral ‘resistence’ in de vorm van manifestaties plaatsvindt, terwijl in het noorden (zweden en Nederland) weinig protest bestaat, terwijl land-grabbing ook hier aanwezig is.

Het plan voor komend jaar is om onder 5 pilaren verder te werken. Zijnde:

  1. Inventaris van de situatie rondom land-grabbing in de verschillende Europese landen die lid zijn van ECVC, om zo een beeld te krijgen van de verschillende problemen. Werk hiervoor is al verricht, en gaat komend jaar verder.
  2. ECVC Politiek voorstel: een kleine groep binne ECVC gaat aan de slag met voorstel voor het beleid rondom land, dat ze presenteren op de volgende Assemblé Generale in maart 2019.
  3. Politieke training: de ‘People’s Manuel on the guidelines on Governement of Land, Fisheries and Forests’ implementeren via trainingen en andere tools.
  4. Versterken van locale verzetten tegen land-grabbing en EU-Solidariteit. Zorgen voor meer verbinding tussen de verschillende gevechten via een up to date platform en bijvoorbeeld videomateriaal.
  5. Verbinding maken op Internationaal level, dus niet alleen Europees. Organisaties die nu genoemd werden waren de LVC, IPC, FAO, West Africa.

Ikzelf, als simpele ziel met Warmonderhof diploma op zak en ‘zoekt land’ op m’n voorhoofd getatoeëerd, vond het een hele ontdekking om te merken dat we niet alleen zijn, met ons geploeter hier in Nederland.
Ik ben lid geworden van Toekomstboeren om draagvlak te zien groeien en onderdeel te worden van een groter netwerk. Door deze vergadering werd zichtbaar hoe ver het draagvlak reikt. Als we ons verenigen word de brug tussen de boeren op het land en de politiek ineens zichtbaar en overbrugbaar.

Wil je ook meepraten? Laat je horen en geef aan hoe je zou willen bijdragen.

Notulen van de meeting vind je hier.

Politieke agroecologie: echt eten en samen aan tafel

“Landbouw bedrijven en eten zijn politieke daden.” Dat is de boodschap waarmee Jolke de Moel, tuinder op  de Eemstadboerderij in Amersfoort en  actief voor Toekomstboeren mee terug kwam na een training over politieke agroecologie door internationale boerenorganisatie La Via Campesina in Rome. In dit stuk deelt Jolke wat van de gevoelens en gedachtes die de gesprekken met andere boeren in Europa op de training bij haar hebben losgemaakt. Dit is deel I. DOOR: JOLKE DE MOEL

“Boerenbedrijven worden steeds groter. In 2016 telde Nederland bijna 56 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Sinds 2000 is dat aantal met 43 procent afgenomen. De oppervlakte landbouwgrond is in die jaren met slechts 9 procent afgenomen. De boerenbedrijven zijn dus steeds groter geworden. In 2016 had bijna 22 procent van de boerenbedrijven meer dan 50 hectare landbouwgrond, terwijl dat in 2000 nog maar 9 procent was. In 2016 was er op 5 procent van de boerenbedrijven zelfs meer dan 100 hectare landbouwgrond. Dit was in 2000 nog 1 procent.”

Zo opent de CBS pagina  ‘landbouw in vogelvlucht‘.

De boerenbedrijven worden steeds groter maar het aantal arbeidsplaatsen is niet groter geworden, dat is zelfs kleiner geworden. Op de www.landbouweninkomen.nl is het volgende te lezen:

“Voor Nederland is landbouw erg belangrijk. Vijf jaar geleden was meer dan de helft van het totale landoppervlak in gebruik voor landbouw. Er is 2,3 miljoen hectare van ons land in gebruik. Op wereldniveau worden we gezien als belangrijke exporteur van agrarische producten. Hoe vreemd is het dan om te bedenken dat slechts 3 procent van de Nederlanders in deze sector werkt en dat het maar 2,2 procent van het bruto binnenlands product oplevert?”

Uit cijfers van de FAO blijkt dat zo’n 70% van de wereldvoedselproductie komt van kleinschalige landbouw, en dat 1/3 van de werkzame wereldbevolking werkzaam is in deze kleinschalige landbouw.

Bovenstaande geeft aan dat onze Nederlandse voedselproductie en ook onze voedselcultuur vrijwel volledig geïndustrialiseerd is.

De meeste mensen kopen vrijwel al hun voedsel in een supermarkt, in enige mate voor verwerkt, van gewassen en gesneden tot kant en klare maaltijd, en vrijwel altijd afkomstig van grootschalige, industriële productie. De voedingsmiddelenindustrie is de grootste industrie van Nederland, goed voor een miljarden omzet.

Ondertussen leren we zelden nog koken. Warenkennis, voedselbewustzijn en het samen aan tafel eten worden steeds minder. We raken steeds verder verwijderd van ons voedsel en de bron van ons voedsel; de aarde en de boeren. Eten lijkt vooral zo goedkoop en gemakkelijk mogelijk te moeten zijn, en we denken nog zelden na over de gevolgen die deze houding heeft voor onze gezondheid, onze cultuur en onze natuur en landbouw.

Zo verdwijnen er steeds meer boeren uit het landschap, en met die kleinere boerenbedrijven verdwijnt er veel van ons onder andere door Natuurmonumenten geroemde cultuurlandschap.

Voedselproductie verschuift van de gemeenschap naar het industriële domein en zo verarmt niet alleen ons landschap, maar ook onze cultuur, en verdwijnt er meer dan alleen een stuk werkgelegenheid.

Gemeenschappen verdwijnen, we eten vaker alleen, vaker fabriekseten, op de bank voor de tv en voelen ons vaak minder gezond en gelukkig.

Hoe is het gekomen dat ons voedsel van goed en gezond naar goedkoop en gemakkelijk is verschoven?

Hoeveel van ons zouden niet liever met anderen aan tafel eten om een echte maaltijd en gezelschap te delen? Hoeveel van ons hebben nog goede herinneringen aan uren in de keuken terwijl er echt eten werd bereid? En is dat waarom we nu zo massaal naar kook shows op tv kijken?

Veel van deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de dominante toon van de voedingsmiddelenindustrie die vooral veel geld wil verdienen, en weinig tot geen interesse heeft in echte, goede en gezonde voeding. Die ons vertellen dat we niet hoeven te koken, dat we die tijd toch beter aan andere dingen kunnen besteden en dat je echt niet meer over je voeding of de herkomst ervan hoeft na te denken.

En die hierin ook nog eens flink gesteund worden door regeringsbeleid en bijvoorbeeld de gevolgen van wereldhandelsafspraken die de grootschalige productie, verwerking en handel van grondstoffen (ons eten dus) stimuleren.

Het recht op winstbejag is internationaal bij wet beschermd. Maar hoe staat het met ons recht op echt voedsel, passend bij onze cultuur en eigen keuze? Dit recht staat genoemd in de internationale verklaring van de rechten van de mens, maar dit recht delft maar al te vaak het onderspit tegenover de rechten op winstbejag. Monsanto wil het recht op eigen zaad zoveel mogelijk beperken, en binnenlandse voedselproductie voor binnenlandse consumptie moet verplicht de concurrentie aangaan met grootschalige agro-industrie.

Hoe wijs en wenselijk is dit?

We hebben de kennis en controle over onze dagelijkse voeding vrijwel volledig uit handen gegeven, en we hebben daarmee dus ook onze voedsel autonomie uit handen gegeven.

Ik wil graag weten wat ik eet en waar het vandaan komt. Ik wil graag dat mijn voedsel verantwoord is. Niet alleen voor mijn gezondheid, maar ook voor de aarde, zodat we ook in de toekomst kunnen eten en leven. Voedsel dat echt en eerlijk is voor iedereen, en dus ook een eerlijke prijs geeft aan de boeren, zodat ook wij een eerlijk bestaan kunnen hebben.

In het huidige industriële voedingssysteem voel ik mij even uitgebuit voor korte termijn winstbejag als de aarde. Dat is waarom ik kies voor een agro-ecologische aanpak en voor het vergroten van voedselsoevereiniteit.

Jolke de Moel, actief voor Toekomstboeren en tuinder op  de Eemstadboerderij in Amersfoort, nam deel aan de International Training Course on Peasant Agroecology and Global Governance van de ‘Schola Campesina‘ van internationale boerenorganisatie La Via Campesina

Toekomstboeren sluit zich aan bij de mondiale boerenstrijd!

Verslag van Leonardo van der Berg en Mali Boomkens over het bijwonen van de VIIe Internationale Conferentie van Via Campesina in Baskenland, 16-22 juli.

Hoera! Toekomstboeren is afgelopen woensdag 19 juli officieel erkend als deel van de mondiale boerenbeweging La Via Campesina!

Van de Europese tak waren we al lid, maar nu was het moment daar om samen met zo’n 10 andere organisaties van over heel de wereld welkom geheten te worden voor een enorm publiek. Groots galmde een mooi welkomstlied speciaal voor de nieuwe leden door de voormalige kerk in het Seminarium te Derio, Baskenland. Hier vond van 16 tot 22 juli de internationale conferentie van La Via Campesina plaats die wij – Leonardo en Mali – als afgevaardigden van Toekomstboeren hebben bijgewoond. Een conferentie die eens in de vier jaar plaatsvindt. En zo bleek al gauw – niet zomaar een conferentie. Met dit verslag willen we jullie graag meenemen in een terugblik op onze ervaringen en reflecties…

De conferentie
Je zag het eigenlijk gelijk al aan de grote verscheidenheid in hoeden en petjes en traditionele kledij die mensen droegen – we waren omringd door een gezelschap van zo’n 500 afgevaardigden van boerenorganisaties afkomstig uit wel 72 landen van over de hele wereld! Deze boerenorganisaties verenigen zich in La Via Campesina (LVC) die opkomt voor de positie van de boer en zijn/haar manier van leven.

We werden aan het begin van elke dag wakkergeschud met een zogenaamde ‘mystica’, die elke keer door een ander continent werd gespeeld. Zonder woorden en puur in de vorm van theater, zang en dans beeldde ieder continent de “strijd” waar zij als boeren mee te maken hadden uit. Juist deze vorm van communicatie raakte bij velen de juiste gevoelige snaar. Het werd ineens ook duidelijk hoe belangrijk het bestaan van deze beweging voor iedereen is. Ieder kan op zijn of haar manier een heleboel kracht putten uit de verbinding met en solidariteit voor elkaar omdat we allemaal in mindere en meerdere mate vergelijkbare “struggles” delen.

Boerenstrijd
De gezamenlijke “struggles” vormden dan ook de rode draad van de conferentie. Hiertoe behoorde ook strijdpunten die uniek zijn voor vrouwen en jongeren en waarvoor speciale bijeenkomsten georganiseerd waren.

Een van de strijdpunten was land. Hier was veel te leren van de Braziliaanse organisatie Movimento Sem Terra (MST). De MST ondersteunt stedelingen en landloze boeren met het bezetten van land. Eenmaal bezet, begint een bureaucratische strijd om eigendomsrechten te verkrijgen over dit land. Dichter bij huis was de Land Worker’s Alliance in de UK.

In ontmoeting met de enthousiaste Dee, Lynn en Tasha maakten we ook wat beter kennis met deze vereniging die veel op Toekomstboeren lijkt. Zij bestaan net een paar jaar langer en zijn in korte tijd flink gegroeid tot een belangrijk platform voor het verenigen en ondersteunen van ‘land workers’. Net zoals Toekomstboeren bestaat een deel van hun leden uit nieuwe boeren voor wie het verkrijgen van land niet altijd makkelijk is.

Een ander was de strijd voor een duurzaam en autonoom boerenbestaan. Agroecologie werd gezien als een belangrijke manier om dit te bereiken. Een van de bijeenkomsten was dan ook gericht op het (verder) ontwikkelen van agro-ecologie trainingen. Zo’n training bestaat ook in België. In de Franse Ardennen, runt Isabel samen met haar vriend een agroecologie school op hun eigen kleine tuinderij. Naast verkoop van groentepakketten breidt de familie zich elke week, voor zeven maanden lang, op de maandag en dinsdag uit met zo’n 12 man. De lessen zijn dynamisch en vooral praktijkgericht. Isabelle spreekt lovend over deze manier van agroecologisch leven en leren. Als lid van de Mouvement d’Action Paysanne (MAP), ontvangen ze steun in o.a. fondsenwerving om hun schooltje draaiende te kunnen houden.  Naast agroecologie werd ook het opzetten van markten waar boer en burger dichter bij elkaar staan, gezien als een manier om tot meer duurzaamheid en autonomie te komen.

Maar er waren niet alleen boerenorganisaties aanwezig op de conferentie. De afgelopen jaren is ook steeds meer toenadering gezocht naar andere groepen zoals vissers en herders. Ze kampen met soortgelijke problemen. Net zoals in de landbouw wordt de afname, verwerking en verkoop van vis gedomineerd door een paar partijen. En is het voor grootschalige, industriële vissersschepen makkelijker om aan visquota te komen. Maar er wordt ook aan alternatieven gewerkt. Zo heeft een Amerikaanse vereniging voor kleinschalige vissers een community supported visnetwerk opgezet.

Samen
Op de conferentie werd duidelijk hoe belangrijk het is dat we als (toekomstige) boeren op verschillende niveaus de moeilijkheden en mogelijkheden die we delen goed kunnen verwoorden. Alleen dan kunnen we onze eigen uitdagingen aangaan. Alleen dan kunnen we op een betekenisvolle manier samenwerken met andere boeren en partijen. En alleen dan kunnen we mensen en overheden overtuigen over het belang van de “peasant” of de toekomstboer. Tijdens de bijeenkomsten werd daarom ook gewerkt aan het opstellen van declaraties.

Het is misschien ook iets waar we in Nederland meer van zouden kunnen leren, waar de partijen die zich betrokken zouden voelen bij de agroecologie beweging versnipperd zijn. Samen zouden we een grote kracht voor verandering kunnen zijn. Lerend van andere leden, zouden wij als (toekomstige) boeren ook best wat trotser mogen zijn op onze manier van boeren. We produceren niet alleen maar duurzaam en gezond voedsel. We produceren ook vruchtbare bodems, schoon water, biodiversiteit en een plek waar de burger zich weer kan verbinden met de natuur. Wie kan dat nog meer zeggen?

Niet voor niets was de slogan van de conferentie:

“We feed our peoples and build the movement to change the world!”

 

Lees meer

Toekomstboeren lid van La Via Campesina!

Van 22 tot 25 maart was weer de jaarlijkse General Assembly van de Europese Coordinatie van La Via Campesina (ECVC) deze keer gehouden in Rome. Hier is Toekomstboeren volwaardig lid geworden van La Via Campesina die met ledenorganisaties uit 73 landen, die samen die in totaal zo’n 200 miljoen kleinschalige boeren vertegenwoordigen, de grootste (boeren)beweging van de wereld is.  

In Europa is La Via Campesina georganiseerd in ECVC. waar Toekomstboeren vorig jaar al aspirantlid van was.  In Rome zijn we volwaardig lid geworden. ECVC speelt een belangrijke rol in het trekken van Europese voedselnetwerken en bewegingen. Voorbeelden hiervan zijn de Nyeleni conferentie in Roemenie en de CSA conferentie in Tsjechie, waar honderden organisaties, waaronder Toekomstboeren, bijeen kwamen om gezamenlijke strategieen uit te werken. Dit is belangrijk nu dat steeds meer beleid in Brussel word gevormd.

ECVC richt zich ook op de boerenpraktijk. Zo organiseerd ze uitwissellingen tussen boeren in Europa over bijvoorbeeld agroecologie en jonge boeren.

General Assembly
Ook op de General Assembly kwam het onderwerp jonge boeren (<35 jaar) ruim aan bod. Naast de conferentie gedeelte waar strategie, statuten, financien en standpunten werden behandeld werd ook een speciale jongeren conferentie georganiseerd. Hier werd vooral gesproken over toegang tot land en toegang tot de markt.

De bijeenkomst beperkte zich niet tot binnen zitten. Op zaterdag 25 maart was het precies 60 jaar geleden dat het verdrag van Rome getekend is. Voor ECVC en tal van andere organisaties een goede reden om de straat op te gaan. Met alle deelnemers van de meeting zijn we ook de straat op gegaan om te demonstreren voor een beter landbouwbeleid in Europa!

Meer weten?
Wil je meer weten over La Via Campesina en/of lijkt het je leuk om hier meer betrokken bij te zijn? Er zijn per jaar verschillende activiteiten in Europa waar Toekomstboeren (vaak deels vergoed) leden heen kan sturen. Ben je geinteresseerd stuur een mailtje naar henk@toekomstboeren.nl

Zie ook

 

Toekomstboeren is kandidaat lid La Via Campesina

Van 12 tot 16 maart is er een delegatie van Toekomstboeren naar Parijs geweest om deel te nemen aan de General Assembly van de Europese Coordinatie van Via Campesina (ECVC). Met ledenorganisaties uit 73 landen, die samen die in totaal zo’n 200 miljoen kleinschalige boeren vertegenwoordigen, is La Via Campesina de grootste beweging van “peasant farmers”  van de wereld.

Tot voor kort was de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) het enige Nederlandse lid van de 28 leden tellende ECVC. In maart was de eer aan Toekomstboeren  om voor het eerst deel te nemen aan de General Assembly en als kandidaat lid toe te treden aan de beweging. Hieraan vooraf namen we deel aan de Youth Seminar die gehost werd door de Confédération paysanne , de grootste organisatie voor peasant farmers in Frankrijk.

Youth Seminar

Tijdens de Youth Seminar gingen we eerst op excursie naar een plek net buiten Parijs, “Les champs des possibles”, waar jonge boeren de kans krijgen om hun ideëen uit te proberen en vooral om te leren van hun fouten.

De tweede dag van de Youth Seminar stond in het teken van workshops met verschillende thema’s die} in het teken staan van startende boeren. De onderwerpen waren agroecologie, landbouwpolitiek, toegang tot markten en toegang tot algemene goederen. Heel leuk om hierover wat mee te krijgen en te zien dat in veel verschillende landen jonge boeren met vergelijkbare problemen zitten.

Na deze workshops was het tijd voor de Youth General Assembly. Hier werd er gepraat over de jeugd vertegenwoordiging bij de verschillende werkgroepen en committees van Via Campesina. Eigenlijk maar sinds kort dat er echt vertegenwoordiging is van de “jeugd”. Verder werd er gewerkt aan een strategie voor de komende jaren.

GetAttachment.aspx

General Assembly ECVC
Hierna was het tijd voor de 2,5 dag durende General Assembly van de ECVC. In totaal kwamen er zo’n 80 mensen van bijna alle 28 organisaties bij elkaar. Er werd teruggeblikt op de activiteiten van ECVC bij bijvoorbeeld de COP21 in Parijs en de voortgang van de declaratie van rechten voor peasant farmers. Daarnaast kon iedereen zijn eigen activiteiten op een grote kalender zetten en er kort iets over vertellen. De oprichting van Toekomstboeren en de succesvolle eerste ALV kon daarbij natuurlijk niet ontbreken!

Ook bestaat de ECVC dit jaar 30 jaar, nog voordat de wereldwijde Via Campesina beweging werd opgericht. Voor de komende 5 jaar is er een strategie opgezet, die tijdens deze vergadering werd toegelicht en waar nodig werd aangepast. In de strategie zijn er 5 speerpunten opgenomen; landbouwbeleid, agroecologie, peasant rights en interne en externe ontwikkeling. Die zijn weer onderverdeeld in verschillende werkgroepen.

Aan het einde van de vergadering waren er een paar stemrondes, o.a. over de financieën en de toetreding van een nieuw lid, Alkana uit Georgië. Toekomstboeren kreeg ook de gelegenheid zich voor te stellen en iedereen stemde voor om ons als kandidaatlid aan te nemen!

Toekomstboeren als kandidaat-lid
Voor Toekomstboeren betekend dit dat we onderdeel worden van een groter geheel. We kunnen leren van soortgelijke organisaties. We kunnen gezamenlijk strijden voor voedselsovereiniteit in Europa; voor een landbouw en voedselsysteem dat bepaald wordt door boeren en burgers ipv de agribusiness.

In de praktijk betekend dit dat we actief meedoen aan werkgroepen over agroecologie, toegang tot markten en toegang tot land, migranten, TTIP en meer. Ook zullen we aanwezig zijn bij activiteiten zoals bijvoorbeeld een zadenkaravaan begin juni van door Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, youth seminars, en de grote General Assembly van La Via Campesina in maart volgend jaar.

 

Meedoen?
Mocht je meer willen weten of graag mee willen doen, laat het ons weten via info@toekomstboeren.nl! Verslagen van activiteiten en nieuwtjes zullen we op onze website en facebook plaatsen.