Help overname Bio-Geitenboerderij mogelijk te maken

Hansketien, een prachtige geitenboerderij, liggend naast het landschappelijke, karakteristieke Mantingerveld. Een mooi
product en een mooi stukje aarde!
Er wordt Grie, een Griekse saladekaas (Feta) gemaakt en exclusief Chevon vlees geleverd.

Heerlijke producten die menigeen wel kent of gegeten heeft.

We tekenen binnenkort het voorlopig koopcontract.
We gaan onze verhuizing naar Mantinge voorbereiden en worden de komende maanden ingewerkt in het bedrijf.
Zo wordt voor het vee, de producten en de afnemers een geleidelijke, soepele overgang verzorgd .
Mede door jullie inbreng en ondersteuning hebben we het in 8 weken tijd met vereende krachten voor elkaar
gekregen dat het kwaliteitsbedrijf dat Peter en Ina op deze unieke plek hebben opgebouwd kan voortbestaan en
door ontwikkelen.

Daar werken we aan, met jullie hulp!

Nu gaat het er om de grond, die door een zeer
betrokken medespeler in het biologische veld voor
ons is voorgefinancierd weer vrij te kopen. De
crowdfunding voor onze plannen gaat dan ook
onverminderd door!
Er komt een crowdfundingactie in een groot aantal
biologische winkels in Nederland, van waar uit ook
de consumenten hun steentje kunnen bijdragen. Een
prachtige pilot van een nieuwe financieringsvorm,
waarbij de verschillende partijen uit de keten ieder
hun verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.
Vele kleine beetjes maken een prachtige geitenboerderij.

Doe je mee? Doe een donatie, stel een lening beschikbaar of
koop een adoptiecertificaat,
Vul het formulier in
en mail het naar
liesbeth_brands@hotmail.com

Voor ons bedrijfsplan,  meer informatie en vragen, mail ons op bovenstaand adres.

Stuur dit bericht, en onze crowdfundingsvraag
door aan anderen van wie je weet of vermoedt dat
ze geinteresseerd zijn, zodat we snel een grote groep
mensen kunnen bereiken. Vele kleine beetjes maken
een prachtige geitenboerderij in Drenthe.

Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/OvernameHansketien

Liesbeth Brands-Hospers,
Monique Hospers-Brands,
Martijn Stam