Herenboeren-boer(in) gezocht!

Voor ons Herenboereninitiatief in Apeldoorn Noord zijn we op zoek naar een agrarisch bedrijfsleider voor een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf. Op het kleinschalige bedrijf worden o.a. groenten, fruit en vlees geproduceerd voor de Herenboeren, zijnde 200 huishoudens die in deze boerderij investeren en als coöperatie gezamenlijk eigenaar zijn van hun kleinschalige Herenboerderij.

Op onze locatie in Apeldoorn Noord hebben we de intentie om samen te werken met de zorgboerderij Wenum Hoeve. Beide bedrijven zullen los van elkaar functioneren maar samenwerken behoort tot de mogelijkheden/wensen.

Belangrijke taken zijn:
• Het telen van de gewenste groenten en fruit en het waarborgen van een goed verloop van de teelt;
• Het verzorgen van de runderen, varkens en kippen en het waarborgen van hun gezondheid tot aan de slacht;
• Het plannen c.q. uitvoeren van de benodigde werkzaamheden rondom het bewerken van de grond, zaaien, oogsten, bewaring/opslag en uitlevering/ distributie. Daar waar nodig of gewenst kan de hulp ingeroepen worden van de community of externen;
• De Herenboerderij beheren als sfeervolle plek met beleving; • Het bijhouden van een deugdelijke administratie en andere wettelijk verplichte zaken;
• Onderhouden van een goede relatie met het bestuur van de coöperatie en de community;
• Meedenken in het organiseren van activiteiten ten behoeve van community building;
• Als ambassadeur optreden van het Herenboeren-concept;
• Kennis uitwisselen met andere Herenboerderijen;
• Blijven studeren, gemiddeld één dag per maand.

Informatie en sollicitatie:
Tot slot, heeft u vragen met betrekking tot deze functie, neem dan contact op met René Bonekamp, secretaris Herenboeren Apeldoorn Noord via apeldoornnoord@herenboeren.nl of 06 – 55394788.

Sollicitaties kunt u per mail richten aan apeldoornnoord@herenboeren.nl

Nadere informatie over Herenboeren Apeldoorn Noord staat ook op: www.apeldoornnoord.herenboeren.nl.

Complete vacature: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651767461320380416