Nieuwe publicatie: Land voor agroecologie en nieuwe boeren

Land wordt niet toegewezen aan landbouw die waarden zoals schoon drinkwater, biodiversiteit, een mooi landschap en gezond voedsel produceren, maar aan vormen van landbouw die het meeste geld uit het land kunnen halen. Dat gaat zelden samen met duurzaam landgebruik.

Dit dossier laat zien dat dit land- en landbouwsysteem niet is voorgekomen uit onontkoombare ontwikkelingen, maar door actief beleid van schaalvergroting, intensivering en liberalisering. Ook kijkt het naar agroecologische en nieuwe boeren die desondanks hun opkomst maken. Deze initiatieven werken met landbouwpraktijken die mens en natuur samen brengen, ze ontwikkelen alternatieve vormen van eigendom en maken directe verbindingen tussen boeren en burgers. Het dossier beargumenteert dat hierdoor andere waardes dan alleen winst een rol kunnen spelen in het vormgeven van de productie, verwerking en distributie van ons voedsel. Conclusie is dat deze initiatieven mogelijke bouwstenen vormen om toe te werken naar een duurzaam en eerlijk landbouwsysteem.

Lees het volledige rapport hier.