1 juli: Online Conferentie over Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Graag wijzen wij jullie op de komende conferentie over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Die is op 1 juli online te volgen, van 14.00 – 16.15 uur.

De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 start, worden steeds concreter. Eind 2021 vindt nationale besluitvorming plaats. Waar gaat het over? Het gaat om heel veel geld! Een deel ervan gaat als basisinkomen naar boeren en er worden allerlei subsidieregelingen mee bekostigd. Nieuw is dat de bijdrage aan het basisinkomen waarschijnlijk flink zal dalen, boeren kunnen dat dan via ‘ecoregelingen’ weer aanvullen, maar daar moeten ze groene maatregelen voor treffen.

De conferentie vindt online plaats en bestaat uit een plenair deel en verschillende verdiepende sessies.

Aan het plenaire deel doen mee: demissionair minister Schouten, gedeputeerde Staghouwer namens de provincies, en diverse agrariërs, vertegenwoordigers van natuurorganisaties en anderen.

Praat dus s.v.p. mee over de omslag in de landbouw, het ambitieniveau en het tempo. Na het plenaire deel zijn er drie webinars die voor iedereen toegankelijk zijn:

1.         ‘Het GLB in breder perspectief’
2.         ‘Basisbetaling en eco-activiteiten, de praktijk’ 
3.         ‘Nieuw perspectief, nieuwe kennis’ 

Alle webinars zijn later terug te kijken op een Youtube-kanaal. Tijdens de uitzending kunt u meedoen door te reageren op vragen of vragen te stellen via een chatfunctie.

Alle informatie over de conferentie vindt u op www.toekomstglb.nl

Aanmelden kan via deze link.