15 april manifestatie dag van de boerenstrijd

17 april is voor boerenforum een symbolische en belangrijke datum die verwijst naar de Internationale Dag van de Boerenstrijd. In België wordt dit evenement sinds 2014 georganiseerd door het Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP) in Wallonie en Boerenforum (samen met Climaxi, Fian en Wervel) in Vlaanderen, om de strijd voor boerenlandbouw en voedselsoevereiniteit – zowel in het Noorden als in het Zuiden – op de politieke en media-agenda te zetten. Sinds 2014 hebben we het idee geopperd om bij elke actie aardappelen te planten in naam van onze gemeenschappelijke voedseltoekomst, om te laten zien dat we opkomen voor onze voedselsoevereiniteit.

Dit jaar, 2022 hebben we ervoor gekozen om te mobiliseren rond de aankoop van grond door Colruyt in België. In 2020 werd hun strategie aangekondigd en is in de afgelopen twee jaar werkelijkheid geworden. Vakbonden en landbouworganisaties uit het ganse land stellen deze landroof en het verlies van autonomie voor de landbouwers, aan de kaak.
De Grootschalige distributie heeft al een sterke positie in ons voedselsysteem: logistiek en verkoop. Op het kruispunt tussen producenten en consumenten bepalen zij de prijzen en de kwaliteit van het voedsel. Hun centrale inkoopcombinaties zetten de boeren onder druk om prijzen te aanvaarden die zo laag zijn dat ze geen ruimte laten voor duurzame praktijken en een billijke beloning.

Verder maken deze grootschalige distributie en supermarkten zich ook schuldig aan greenwashing op alle vlak en misbruiken ze allerlei labels zoals “nutriscore”, “dit is belgisch”… om de consument een rad voor de ogen te draaien.

Door land op te kopen beroven deze bedrijven de boeren van hun belangrijkste werkinstrument en van de weinige vrijheid die zij nog hebben: de keuze van teelt en productiewijze. Dergelijke landroof draagt bij tot de stijging van de grondprijzen, wat de vestiging van jongeren en de overdracht van landbouwbedrijven bemoeilijkt.De macht van deze grootschalige distributie staat haaks op wat de boerenbeweging opbouwt: democratische voedselsystemen die iedereen toegang geven tot gezond, duurzaam en kwaliteitsvol voedsel. En die boeren en boerinnen, veehouders en tuinders, verwerkers en winkeliers in staat stellen een waardig inkomen te verwerven.

strijdvaardige groeten en hopelijk mogen we jullie verwelkomen op vrijdag 15 april in Halle, exacte locatie wordt nog meegedeeld

Boerenforum

boerenforum@gmail.com