17 april – Internationale dag van boerenstrijd

Ieder jaar, herdenken we op 17 april de landloze boeren, die in 1996 in Eldorado dos Carajás (Brazilië) vermoord zijn in de strijd voor landhervorming. Om hen te herdenken en duidelijk te maken dat land geen handelswaar is maar een publiek goed, brengt Toekomstboeren drie films uit over boeren, die pleiten voor duurzame, langdurige pachtcontracten. Bekijk en deel de volgende films:

De Horsterhof – ‘Betaalbare landbouwgrond’

De Wilde Peen – ‘Grond voor de toekomst’

Boterhuys – ‘Verschil in pacht, verschil in beheer’