25 maart: BIOTUINDERS workshop beregening/irrigatie

Op maandag 25 maart laat Jan Nederstigt ons de mogelijkheden zien van
beregening op (kleine) tuinderijen. Met de recente droge periodes in
voorjaar en zomer nog vers in het geheugen kijken we naar efficiënte en
effectieve manieren om te irrigeren. Hierbij komen de volgende
onderwerpen aan bod: 

  • Waar haal je het water vandaan en wat zijn de voor- en nadelen van
    gebruik van oppervlaktewater, regenwater en grondwater ook met het oog op de onttrekkingsbeperkingen door de waterschappen van afgelopen zomers.
  • Hoe bepaal je de waterbehoefte van je bedrijf als uitgangspunt voor
    je irrigatiesysteem?
  • Wat zijn de keuzemogelijkheden voor pompen en wanneer kies bijvoorbeeld voor een bronpomp of een zuigpomp. En wat zijn de mogelijkheden voor het gebruik van zonne-energie?
  • Hoe transporteer je het water van de pomp naar het veld? Hoe kies je de juiste materialen en leidingdiameters?
  • Welke opties zijn er voor het opbrengen van water op het land en wat zijn de voor- en nadelen wat betreft arbeid en investering. Denk hierbij aan sprinklers (tiksproeiers) maar ook druppelirrigatie.

De verschillende opties komen voorbij en er is ruimte voor het
uitwisselen van ervaringen. Ook krijg je praktische tips en tools om een
simpel systeem door te rekenen. We gaan praktisch aan de slag om gevoel te krijgen voor begrippen zoals druk, debiet, millimeters beregening en uniformiteit en om de werking van de verschillende systemen te zien. 

Datum: maandag 25 maart, 13.00 -17.00 uur
Locatie: Tuinderij Eyckenstein, Dorpsweg 264 Achter, 3738 CN Maartensdijk
Aanmelden: maximaal 30 dus graag aanmelden en vol is vol! Aanmelden via info@debiotuinders.nl