8 november: steun Wortels in Breda in hun strijd voor land!

Beste vrienden van Wortels in Breda,
Nog steeds is er geen alternatieve akker in zicht en horen wij dat de betrokken partijen het flink met elkaar oneens zijn over welk land aan te bieden. 

Onze pacht loopt 1 januari af en nog steeds is er geen zicht op een perspectief. Daarmee is het nu echt hoog tijd voor een actie richting de overheid om er bij hen stevig op aan te dringen dat er een nieuwe akker beschikbaar komt.

Om hen te laten zien dat voedsel van het land dichtbij verdwijnt als daar niet echt voor gekozen wordt. Met dat voedsel verdwijnt een mooie plek, een plek van verbinding en uitwisseling. Een stap in de richting waar we toch heen willen. Een brandbrief is verstuurd naar alle betrokken bestuurders. Aan deze brandbrief koppelen wij onze fototentoonstelling.

Met alle oogstdeelnemers is hiervoor geld bij elkaar gebracht en heeft fotograaf Marjolein Tebrunsvelt een prachtige reeks portretten gemaakt. Samen met onze tekst en de vormgeving van Luara Kamma Moore is het een mooi geheel geworden van de waarden van Wortels in Breda, de situatie waar we in zitten en de noodroep om een alternatieve akker. 

WELKOM ALLEN!

WOENSDAG 8 NOVEMBER OM 15.00 UUR.

OP DE OPENING VAN DEZE FOTO TENTOONSTELLING!

WE HOPEN ZO EEN STEVIGE START TE GEVEN AAN ONS VERHAAL, AAN ONZE DRINGENDE VRAAG. 

KOM DAAROM GRAAG MET VELEN! MET KINDEREN, VRIENDEN, BUREN EN OVERBUREN. ALLEN DIE STEUN WILLEN BETUIGEN.