Welkom!

Nieuws:

Vruchtbare landbouwgrond redden in Amsterdam

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. De initiatiefnemers vragen onze hulp: "Samen kopen we de grond! Met jullie donatie, aangevuld met grondfondsen en leningen ...
Verder Lezen

Kijk terug: Boer zoekt boer op de Biobeurs 2022

Nieuwe boeren zijn enthousiast voor de landbouw en ervaren boeren willen best graag ruimte bieden. In boer zoekt boer komen deze partijen bijeen om middels speeddating over bedrijfsovername of starten. In deze uitzending (13 januari) drie aansprekende voorbeelden van overname en start van nieuwe boeren en tuinders – succesvolle overdracht, ...
Verder Lezen

Becoming Seed Guardians

Vanuit ASEED en SoNeBuTu organiseren we een webinar over de nieuwe deregulaties omtrent genetisch gemodificeerde organismen in Europa. We zullen kijken naar wat voor gevaren dat met zich mee kan brengen. Denk aan keuzevrijheid van boeren en de onophoudelijke focus op techno-oplossingen in plaats van het stimuleren van en kennis ...
Verder Lezen

14 feb tot 4 maart – Cursus beleidsbeinvloeding land in Europa (Engels)

Door onze partners wordt een cursus over beleidsbeïnvloeding voor land in Europa georganiseerd. Het Handboek Your Land, My Land, waar ook Toekomstboeren aan heeft bijgedragen, is een rode draad van de cursus. De cursus wordt o.a. georganiseerd door de netwerken van La Via Campesina en Nyeleni, waar Toekomstboeren een onderdeel ...
Verder Lezen

Places of Hope & Resistance

We willen je uitnodigen voor een workshop op 14 Februari tijdens de Agroecologie Netwerk bijeenkomst over het opzetten van een netwerk voor het samenbrengen van activisten & boeren. Het concept tot nu toe, met de titel ‘Places of Hope and Resistance’ is een netwerk, gelinkt aan een website, waarbij agroecologische ...
Verder Lezen

Werkbezoek opkweken: kan het ook zonder veen? verslag

Vaste planten kweken in bladaarde - verslag werkbezoek Toekomstboeren bij Dependens “Kan je ook bomen kweken zonder te spuiten?” vroeg Jan Huiberts zich af. De landbouwadviseurs van doen vonden dat wel een interessante vraag en zouden het gaan uitzoeken. Van het een kwam het ander, en via een roerige geschiedenis ...
Verder Lezen

Van commodity naar commons

Wereldwijd wordt de term commons gebruikt als synoniem voor een systeem waarbij de gemeenschap eigenaar, gebruiker en beheerder is van land. Een veelbelovend concept, dat het mogelijk maakt om grondprijzen te verlagen, door aankoopkosten te delen en grond vervolgens vrij te stellen van de markt. Maar commons (hier: gemeenschappelijke grond) ...
Verder Lezen

Nieuwe Boeren de Dupe van Korte Pacht

Nieuwe boeren, die geen eigen land hebben, zijn op pacht aangewezen. Maar sinds de liberalisering van de Pachtwet lopen de meeste contracten slechts een paar jaar. Dat geeft beginnende boeren weinig perspectief. Bovendien zet het een rem op duurzaam bodembeheer. ‘Daarin investeren doe je niet als je de grond maar ...
Verder Lezen

14 januari – BoerenVuur: Regeneratieve Bodems

Als we het bodemleven centraal stellen, dan willen we de bodem niet meer (zoveel) keren en permanent bedekt houden.In de tuinbouw wordt goede ervaring opgedaan met de ‘no-dig’ methode. Daarvoor wordt o.a. compost aangevoerd. Als we én het bodemleven willen koesteren én op weg willen naar minder of uiteindelijk nul ...
Verder Lezen

11 Januari – Bio Kennis Week: Ecologie zonder sociale rechtvaardigheid is gewoon tuinieren

Sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid is waar het om draait in de biologische en agroecologische landbouw. Welke positie neem ik in als biologisch boer? Hoe kan mijn landbouw initiatief bijdragen aan een meer rechtvaardige landbouw? Welke positie neem ik in over klimaatverandering? Dialoog met mensen van Extinction Rebellion Landbouw en vereniging ...
Verder Lezen
Menu