Welkom!

Nieuws:

14 feb tot 4 maart – Cursus beleidsbeinvloeding land in Europa (Engels)

Door onze partners wordt een cursus over beleidsbeïnvloeding voor land in Europa georganiseerd. Het Handboek Your Land, My Land, waar ook Toekomstboeren aan heeft bijgedragen, is een rode draad van de cursus. De cursus wordt o.a. georganiseerd door de netwerken van La Via Campesina en Nyeleni, waar Toekomstboeren een onderdeel ...
Verder Lezen

Places of Hope & Resistance

We willen je uitnodigen voor een workshop op 14 Februari tijdens de Agroecologie Netwerk bijeenkomst over het opzetten van een netwerk voor het samenbrengen van activisten & boeren. Het concept tot nu toe, met de titel ‘Places of Hope and Resistance’ is een netwerk, gelinkt aan een website, waarbij agroecologische ...
Verder Lezen

Werkbezoek opkweken: kan het ook zonder veen? verslag

Vaste planten kweken in bladaarde - verslag werkbezoek Toekomstboeren bij Dependens “Kan je ook bomen kweken zonder te spuiten?” vroeg Jan Huiberts zich af. De landbouwadviseurs van doen vonden dat wel een interessante vraag en zouden het gaan uitzoeken. Van het een kwam het ander, en via een roerige geschiedenis ...
Verder Lezen

Van commodity naar commons

Wereldwijd wordt de term commons gebruikt als synoniem voor een systeem waarbij de gemeenschap eigenaar, gebruiker en beheerder is van land. Een veelbelovend concept, dat het mogelijk maakt om grondprijzen te verlagen, door aankoopkosten te delen en grond vervolgens vrij te stellen van de markt. Maar commons (hier: gemeenschappelijke grond) ...
Verder Lezen

Nieuwe Boeren de Dupe van Korte Pacht

Nieuwe boeren, die geen eigen land hebben, zijn op pacht aangewezen. Maar sinds de liberalisering van de Pachtwet lopen de meeste contracten slechts een paar jaar. Dat geeft beginnende boeren weinig perspectief. Bovendien zet het een rem op duurzaam bodembeheer. ‘Daarin investeren doe je niet als je de grond maar ...
Verder Lezen

14 januari – BoerenVuur: Regeneratieve Bodems

Als we het bodemleven centraal stellen, dan willen we de bodem niet meer (zoveel) keren en permanent bedekt houden.In de tuinbouw wordt goede ervaring opgedaan met de ‘no-dig’ methode. Daarvoor wordt o.a. compost aangevoerd. Als we én het bodemleven willen koesteren én op weg willen naar minder of uiteindelijk nul ...
Verder Lezen

11 Januari – Bio Kennis Week: Ecologie zonder sociale rechtvaardigheid is gewoon tuinieren

Sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid is waar het om draait in de biologische en agroecologische landbouw. Welke positie neem ik in als biologisch boer? Hoe kan mijn landbouw initiatief bijdragen aan een meer rechtvaardige landbouw? Welke positie neem ik in over klimaatverandering? Dialoog met mensen van Extinction Rebellion Landbouw en vereniging ...
Verder Lezen

11 Januari – Bio Kennis Week: Solidaire Betaling: op weg naar een Eerlijk Loon!

Een eerlijk inkomen voor de boer is essentieel voor daadwerkelijk duurzame en eerlijke landbouw. In Nederland is er een beweging op gang gekomen van boeren die zelf werken aan dit eerlijke loon. Hoe kan jij dit ook invoeren op je eigen bedrijf en hoe kunnen we deze beweging gezamenlijk versterken? ...
Verder Lezen

Stichting Zaadgoed organiseert praktijkcursus ‘Selectie in eigen boerenhand’

Na een succesvolle eerste editie in 2020 organiseert Stichting Zaadgoed wederom deze cursus om boeren, tuinders en andere geïnteresseerden in Nederland en België, handvaten te bieden om zelf met plantenveredeling en instandhouding van rassen aan de slag te gaan en zo een brede basis te ontwikkelen voor duurzame veredeling. Daarbij ...
Verder Lezen

Op weg naar het ideaal: twee mogelijke commons constructies voor in de praktijk

De afgelopen twee jaar heeft Toekomstboeren een samen met boeren een inventarisatie en onderzoek gedaan van landinitiatieven binnen en buiten Nederland. Doel is om te kijken hoe elementen van bestaande voorbeelden kunnen combineren om zo dicht mogelijk bij het commons ideaal te komen. De bevindingen worden binnenkort gepubliceerd in het ...
Verder Lezen
Menu