Aanleg grootste productievoedselbos van Nederland

SCHIJNDEL – Op drie percelen van samen 20 hectare in Schijndel (gemeente Meierijstad) ontstaat in de komende jaren het grootste productievoedselbos van Nederland. Met de aanleg wordt in het najaar gestart. Het agrarische voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbosbouw Nederland en wordt gerealiseerd op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Studenten van HAS Hogeschool gaan onderzoek doen naar de ontwikkeling van het voedselbos. De kennis, die daarbij wordt opgedaan, wordt vervolgens actief gedeeld. Onder meer met ondernemers en organisaties die elders vergelijkbare initiatieven willen realiseren.

“Voedselbossen zijn bij uitstek geschikt om landbouw en natuur samen te brengen, op een manier dat zowel de biodiversiteit wordt verrijkt als dat boeren er een goede boterham aan kunnen verdienen”, zegt Wouter van Eck van de stichting Voedselbosbouw Nederland.

Een agrarisch voedselbos van deze omvang is in Nederland nog niet gerealiseerd. Om die reden is ook HAS Den Bosch een van de partners. Studenten van HAS Den Bosch gaan in de komende jaren nauwlettend in de gaten houden hoe het voedselbos in Schijndel zich ontwikkelt en welke conclusies daar uit kunnen worden getrokken. De resultaten van de pilot worden vervolgens gedeeld met andere belangstellenden.

Binnenkort worden de eerste hagen geplant. De hagen zijn van belang voor de biodiversiteit in het gebied en de beschutting. Eind november gaan de eerste appelbomen, hazelaars en bessenstruiken de grond in. Ook in de twee daaropvolgende winters komen er nog nieuwe bomen en struiken in het gebied. “Het eerste jaar levert de aanplant nog weinig eetbaars op”, tempert Van Eck de verwachtingen. “Pas na een aantal jaren kan er sprake zijn van een reële oogst.”

Zodra het voedselbos vorm begint te krijgen wil Voedselbosbouw Nederland er rondleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Later, als de bomen en planten ook vruchten geven, worden ook proeverijen gehouden. “Maar dat duurt nog wel een jaar of twee, drie”, verwacht Van Eck.

— Dit persbericht werd op 31 mei 2018 naar ons gemaild namens Groen Ontwikkelfonds Brabant, die de grond beschikbaar heeft gesteld  —