Agroecologie

Wij werken vanuit de principes van agroecologie.

We streven naar onafhankelijkheid van industriële productie en externe financiers. Gebruik van kunstmest en chemische pesticiden past daar niet bij. Veel van onze initiatieven zijn tot stand gekomen via crowdfunding of grotendeels met eigen vermogen opgebouwd.

We verbinden ons met natuur en met maatschappij. We voeden het bodemleven en proberen waar mogelijk de bodem niet te verstoren. We verhogen organische stof waardoor CO2 vastgelegd wordt in de bodem. We koesteren biodiversiteit en zien dat als meerwaarde. Fotosynthese is onze belangrijkste bron van ‘inputs’. Onze klanten zijn vaak ‘deelnemers’ en we betrekken burgers bij onze bedrijfsvoering en bij het samen vormgeven van de landbouw.

Autonomie en voedselsoevereiniteit zijn kernwaarden. Als boeren zien wij dagelijks wat onze keuzes voor effecten hebben. De ideeën die wij hebben kunnen wij zelf uitvoeren en meteen de resultaten van zien. We vinden het belangrijk vrijheid te hebben om zelf onze eigen experimenten te kunnen doen en de resultaten daarvan te kunnen delen van boer tot boer. We werken aan nieuwe inzichten op gebied van de bodem bedekt laten, meerder dieren en/of meerdere gewassen op één perceel houden, houtige gewassen combineren met eenjarigen, en nieuwe vormen van samenwerken met consumenten te ontwikkelen. Voedselsoevereiniteit houdt in dat mensen zelfbeschikking hebben over wat zij eten en hoe zij hun voedsel produceren. We leren hierover al doende.

Lees hier de principes van agroecologie

Landbouw en Natuur administratief van elkaar scheiden om vervolgens in landbouwgebieden ongebreideld met monocultuur en chemische middelen te ‘intensiveren’ vinden wij geen goed idee. Juist de landbouwgebieden zijn nodig om in samenhang met voedselproductie biodiversiteit te laten floreren, het bodemleven te voeden en zo CO2 vast te leggen in de bodem.

Met deze visie zijn wij onderdeel van de wereldwijde beweging van agroecologie en voedselsoevereiniteit. Het zijn de kernwaarden bij La Via Campesina, bij Urgenci, bij onze collega organisaties LandWorkers Alliance, Ecoruralis, Confédération Paysanne, Boerenforum en bij talrijke boerenlandbouw beweging initiatieven wereldwijd.

In Nederland hebben vijf organisaties die deze visie delen zich verenigd via de federatie voor agroecologische boeren. Met de federatie werken we samen om meer ervaring en kennis uit te kunnen wisselen en onze gedeelde visie uit te kunnen dragen.