Agroecologisch Atelier

Initiatieven van agroecologische tuinders, boomkwekers, fruittelers en voedselbossen worden steeds vaker als voorbeelden van duurzame landbouw genoemd. Dit soort initiatieven dragen bij aan een landbouw waarin niet alleen de productie van voedsel maar ook andere waardes zoals biodiversiteit, schoon drinkwater en sociale cohesie geproduceerd worden. Ondanks dit positieve imago is het voor veel van de boeren die achter deze initiatieven staan vaak moeilijk om een goed bestaan op te bouwen. Zo is de fysieke arbeid vaak zwaar en moeten ze lange dagen maken om een minimum inkomen te behalen. Deze problemen worden verergerd door droogtes die in Nederland steeds vaker voorkomen.

Agroecologische vernieuwingen kunnen een oplossing bieden voor deze problemen. Deze vernieuwing omvatten bijvoorbeeld waterbergtechnieken, kleine machines en bodembeheerpraktijken die duurzaam zijn en het werk van de boer verlichten. Hoewel er in het hele land praktijkvoorbeelden zijn van dit soort vernieuwingen, zijn ze vaak geïsoleerd. Veel boeren die ermee experimenteren komen weinig in contact met anderen.

Het doel van dit project is om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van vernieuwingen voor agroecologische tuinders, boomkwekers, fruittelers en voedselbossen die bijdragen aan een beter bestaan voor boer, burger en natuur. Dit doen we door het opzetten van de “Werkplaats Agroecologie” dat via een reeks evenementen de ontwikkeling en verspreiding van agroecologisch vernieuwingen bevordert. Dit gebeurt via horizontale innovatieontwikkeling: kennisuitwisseling van boer tot boer omdat we uitgaan van de waarde van praktijkervaring als bron van kennis.

Afgeronde producten/uitkomsten

Boerenwerkplaats No-Dig (30 mei 2021)
Boerenlandbouw Conferentie 2021 (14&15 oktober 2022)

Financiering
Dit project wordt gefinancierd door:

Menu