Agroecologische boeren zij aan zij met klimaatactivisten in Den Haag

Agroeecologische boeren zij aan zij met klimaatactivisten in Den Haag

Als er één groep is die als eerste geraakt wordt door klimaatverandering, dan zijn dat de boeren. We merken het nu al in lange perioden van droogtes, zware regenval, sterk schommelende temperaturen. We hebben er onder te lijden, maar tegelijk veroorzaakt de industriële landbouw 33% van de emissies van broeikasgassen. We kunnen en moeten dus ook deel zijn van de oplossing.

Boeren zijn terecht boos, want we worden namelijk al decennialang door overheid, banken en bedrijfsleven met dwingend beleid aangezet tot schaalvergroting en mechanisatie. De industriële landbouw is afhankelijk geworden van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De kosten rijzen de pan uit en de marges worden steeds kleiner. Boeren worden overgeleverd aan de grillen van een wereldmarkt. Boeren in Nederland worden gedwongen te concurreren met boeren elders, terwijl mens, dier, natuur en klimaat alleen maar verder worden uitgebuit voor de winsten van de agro-industrie.

Om die concurrentiepositie vol te houden worden gangbare boeren overeind gehouden met landbouwsubsidies uit Europa en Nederland. Een gemiddelde boer verdient een kwart tot bijna de helft van het inkomen uit subsidies! Het voeden van Nederland staat al lang niet meer centraal, laat staan het zorg dragen voor ons landschap en de natuur.

De waarde van voedsel bestaat niet langer uit het voeden van mensen, maar uit het creëren van meer en meer kapitaal. De landbouw is een verdienmodel geworden en niet meer een essentiële basisvoorziening van een gezonde en duurzame voedselvoorziening toegankelijk voor iedereen.

De landbouw brengt in Nederland sinds de vergaande industrialisering slechts 12 procent meer oogst op per hectare ten opzichte van de jaren 50. Terwijl het energie- en grondstoffen verbruik in die tijd 5 tot 6 keer is gestegen. Die 12 procent extra staat niet in verhouding tot de hogere investeringen in energie en grondstoffen, en al helemaal niet tot de verwoesting van ons landschap en klimaat.

Dit systeem is niet langer vol te houden. Veel boeren kunnen amper rondkomen en de onzekerheid over de toekomst maakt hen kapot, de natuur staat op omvallen, de bijdrage van de industriële landbouw aan de klimaatcrisis is gigantisch, onze bodems verarmt en ons water vervuilt. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor kunstmest en trekkers duwt ons alleen maar dichter naar de afgrond. Als boeren vangen we in als eerste de grote klappen van klimaatverandering op, terwijl Shell recordwinsten boekt.

Daarom staan wij als Federatie van Agro-ecologische Boeren op 11 maart met kruiwagensen groene zakdoeken bij de A12. Solidair met klimaatactivisten die een stop eisen opdefossiele subsidies. Samen eisen we verandering van een overheid die nu nog weigert echtduurzaam beleid met oog voor de toekomst te voeren.

Wij eisen echt toekomstperspectief voor onze boeren met eerlijke prijzen en steun voor eentransitie naar een simpele, duurzame klimaatneutrale bedrijfsvoering, die ook voor onzeachterkleinkinderen nog vol te houden is. Duizenden boeren onderschrijven dit al in hetGroenboerenplan.

Dit toekomstperspectief kan alleen worden gerealiseerd als we stoppen met het subsidiërenvan de vervuilende industriële landbouw. We zijn solidair met klimaatactivisten die een stopeisen op de fossiele subsidies. Stop de fossiele industrie, stop de landbouwsubsidies voorindustriële fossiel-afhankelijke landbouw, en investeer in een leefbaar platteland!-

Federatie voor Agro-ecologische Boeren & Extinction Rebellion Landbouw

Eisen:

  • Stop de financiering van fossiel afhankelijke landbouw door overheidssubsidies en banken,investeer in agro-ecologische boerenlandbouw in plaats van in de agro-industriële landbouw.
  • Klimaatneutrale landbouw zonder kunstmest of andere fossiele producten in 2030.
  • Minimaliseer mechanisatie en middelengebruik en stimuleer de schaalverkleining die daarvoor nodig is. Schaalverkleining = meer boeren & minder CO2!
  • Maak de landbouw duurzaam en lokaal, zorg dat boeren weer voor de regio produceren.Daarmee zorgen we voor voedselzekerheid in tijden van internationale spanningen
  • Eerlijk loon voor de boeren, zorg er voor dat boeren hun inkomen weer kunnen halen uit landbouw: eerlijke prijzen, eerlijk werk, korte ketens.

Meer stappen naar een duurzame landbouw transitie kun je lezen in het Groenboerenplan