Werkplaats Agroecologie

Agroecologische vernieuwingen zijn belangrijk voor een duurzame landbouw maar ook in het voorzien van een bestaan voor boeren. Het wordt steeds evidenter dat de toekomst van de landbouw en ons voedsel kleinschalig en agroecologisch is. Tegelijkertijd zien we dat deze vorm van landbouw vaak veel fysieke arbeid en lange dagen van boeren vereist. Klimaatverandering, bijvoorbeeld in de vorm van droogtes of hele natte periodes vragen om nog meer inspanning van boeren.

Agroecologische vernieuwingen kunnen ons helpen toe te werken naar een landbouw waarin de zorg voor de natuur en voor boeren centraal staan. Ze bouwen op de traditionele kennis die is opgedaan door vele generaties boeren. En combineren dat met hedendaagse inzichten, technologieën en praktijken. Voorbeelden hiervan zijn agro-forestry, waterbergtechnieken, kleinschalige machines en de integratie van meerjarige gewassen.

Werkplaats Agroecologie draagt bij aan de verder ontwikkeling, professionalisering en verspreiding van deze vernieuwingen. De werkplaats is een plek om te experimenteren, uit te wisselen, ontwerpen en bouwen. De vernieuwingen, ervaringen en aspiraties van boeren staan voorop. Maar er wordt ook samengewerkt met wetenschappers en andere deskundigen. We werken in collectieven, elk gericht op een specifieke toepassingen.