Agroecologische vernieuwingen

Agroecologische vernieuwingen zijn belangrijk voor een duurzame landbouw maar ook in het voorzien van een bestaan voor boeren. Toekomstboeren brengt agroecologische ontwikkelingen in kaart en ondersteund de ontwikkeling en verspreiding ervan. Hierbij gebruiken we de boer-tot-boer methodologie (peasant-to-peasant) die vanuit de aspiraties, kennis en behoeftes van boeren werkt.

Agroecologie Leernetwerk
Partners: De Federatie van Agroecologische Boerenorganisaties, Copernicus Instituut,

Het agroecologie leernetwerk richt zich op het verspreiden en ontwikkellen van agroecologische innovaties. Voorbeelden hiervan zijn agro-foresty, kleinschalige machines en de integratie van meerjarige gewassen. Er wordt voorral gewerkt met vernieuwingen die boeren en burgers zelf hebben ontwikkeld of aan het ontwikkellen zijn. Deze worden tentoongesteld op beurzen en verspreid via publicaties. Verder worden agroecologische innovaties samen met andere lidorganisaties van de Federatie van Agroecologische Boeren ontwikkeld op de agroecologie werkplaats.

Bridging Generations in Agroecology (BAG)
Partners: Schola Campesina, Dememter, Ziarno, interAFOCG, Hochchule fur nachhaltige Entwicklung Eberswalde

This project raises knowledge and skills in the field of agroecology and exchange on facilitation methods of knowledge transmission
between generations and sharing in those fields. It develops educational methods in the field of agroecology, including
the method “farmer to farmer” as an example of a tool used to disseminate knowledge and folk high school pedagogy. It also gives an updated overview of the existing mechanisms of knowledge transmission in agroecology in our countries. as well as policy recommendations for policymakers, through a publication on agroecology and online films and podcasts. A transnational exchange allows to get a wide overview of the problem and accomplish
effective and concrete results.

Biodiversity in a nature inclusive society
Partners: Wageningen Universiteit

Een toenemend aantal boeren sluit zich aan bij de agro-ecologische beweging. Deze beweging heeft een aantal uitgangspunten en waarden zoals positieve en integrale bijdrage te leveren aan biodiversiteit, aantrekkelijk landschap, vruchtbare bodems, koolstof vastlegging, korte ketens, verbinden van boeren en burgers en soevereiniteit van boeren. De beweging probeert verloren verbindingen te herstellen zoals stad en platteland, landbouw en natuur en producent en burgers en de waardering voor kwaliteit van voedsel te verhogen. Agro ecologische boeren hebben tot dusver weinig aandacht en steun gehad vanuit de wetenschap en beleid. Deze beweging kan een inspiratie zijn voor ondernemers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en wetenschappers die streven naar meer duurzame landbouw- en voedselsystemen. In co-creatie met vernieuwende agroecologische boeren en hun netwerken brengen onderzoekers in beeld hoe aan biodiversiteit wordt gewerkt, welke elementen belangrijk zijn en hoe boeren en burgers zelf de biodiversiteit op hun bedrijven in beeld kunnen brengen. Middels workshops, bedrijfsbezoeken en een lerend netwerk wordt geleerd van ervaringen en worden inzichten gedeeld. Er komen actieplannen om maatregelen voor biodiversiteit binnen een bedrijf e versterken en meer boeren hierin mee te nemen.