Algemene Leden Vergadering: La Via Campesina Europa

Van 24 t/m 26 maart kwam Toekomstboeren samen met zo’n 28 andere boerenorganisaties bijeen voor de Algemene Leden Vergadering van de Europese Coördinatie van La Via Campesina (ECVC). We spraken over de de strijdpunten, uitdagingen en overwinningen van kleinschalige boeren.

Hanny van Geel, Rowena van Doorn, Esther Hofkamp en Leonardo van den Berg waren namens Toekomstboeren aanwezig. La Via Campesina is een wereldwijd netwerk van boerenorganisaties, die samen zo’n 200 miljoen boeren representeert. ECVC is de Europese tak van La Via Campesina met lid organisaties uit o.a. Frankrijk, Roemenië, Noorwegen, Turkije, Portugal, Italië, Spanje, België en meer. Toekomstboeren is de Nederlandse lidorganisatie.

Afscheid comitélid Hanny van Geel
Zeven jaar lang heeft Hanny van Geel, bestuurslid van Toekomstboeren, in het achttallig comité dat ECVC bestuurt gezeten. Hanny nam eerst deel namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en het laatste jaar namens Toekomstboeren. Op de ALV werd Hanny bedankt voor haar actieve inzet voor de organisatie, haar toewijding voor agroecologie en de belangrijke rol die ze heeft gespeeld met het op orde krijgen van de organisatie toen het in een moeilijke financiële situatie verkeerde. Toetredende comitéleden komen uit Galicië (Spanje) en Italië. Overige comitéleden uit Andalucia (Spanje), Roemenië, Noorwegen en Portugal blijven zitten.

Agroecologie, jeugd en het versterken van boerenorganisaties
Op de ALV kwamen ook de verschillende werkgroepen die ECVC rijk is aan bod. Dat zijn er 15 waaronder groepen over jeugd, agroecologie, Europees landbouwbeleid, land en een groep die zich bezighoud met het vredesproces in Colombia. Toekomstboeren is vooral actief in eerste twee groepen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is een nieuwe groep gevormd die zich bezig gaat houden met het versterken van nieuwe organisaties boerenorganisaties zoals Toekomstboeren, de Landworkers Alliance in Engeland, Boerenforum in België en Eco-Ruralis in Roemenië. Met de groep hopen we de administratieve, politieke, financiële en andere capaciteiten van deze organisaties te versterken.

Verklaring van de rechten van boeren
Op de Algemene Ledenvergadering werd ook de “Declaration of Rights of Peasants and other people working in rural areas” oftenwel de “Verklaring van de rechten van boeren en andere mensen die werken op het platteland” gepresenteerd. Deze verklaring is op 17 december 2018 door de Algemene Vergadering van de verenigde Naties aangenomen.

In de verklaring staan allerlei artikelen die kunnen helpen bij het verdedigen van rechten van boeren. Zoals het recht op land, op zaden, op gezonde leefomgeving en op een eerlijk inkomen. Via Campesina heeft samen met andere organisaties jaren gewerkt om deze verklaring aangenomen te krijgen.

Nu is de verklaring er, maar deze is nog niet bindend, want om bindend te zijn moet de verklaring geratificeerd worden door staten. Toch is het wel een belangrijke tekst, want een verklaring aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, kan niet zo maar genegeerd worden. De Verklaring of artikelen ervan kunnen gebruikt worden om naar te verwijzen bijvoorbeeld bij wijzigingsvoorstellen voor wetgeving. Dit kan op internationaal niveau, zoals bij de Europese Commissie en de FAO en ook op nationaal niveau.

Om met de verklaring te kunnen werken is het belangrijk om de tekst te vertalen in het Nederlands en te analyseren welke artikelen we kunnen gebruiken bij de landbouw- en voedseltransitie. Hierbij kunnen mensenrechtenorganisaties en universiteiten ons helpen. We kunnen ook al beginnen om het bestaan van de Verklaring van Boerenrechten onder de aandacht te brengen. Het is een baanbrekend document en interessant hulpmiddel in de tijd van transitie.

Nyéléni Europa
In de Algemene Ledenvergadering is ook gesproken over de werkwijze van Nyéléni, een wereldwijde beweging voor voedselsoevereiniteit. Een samenwerkingsverband van de boerenbeweging Via Campesina met andere organisaties en bewegingen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingshulp, milieu, consumenten, maar ook vissers, herders en inheemse volken. De andere organisaties en bewegingen zetten zich in om de boeren, vissers, herders en inheemse volken te steunen in het werk voor voedselsoevereiniteit.

Nyéléni Europe is de Europese tak. In Europa zijn er in 2013 en 2017 Nyéléni conferenties gehouden waarbij al deze organisaties en bewegingen samenkwamen. Nu heeft de organisatievorm van Nyéléni Europe steviger vorm gekregen en is beter afgestemd op het internationale werk bij de FAO en het verbinden naar het nationale werk. In Nederland kunnen we Voedsel Anders zien als “Nyeleni Nederland”.

Europees Landbouwbeleid voor agroecologie: “Meer boeren en beter voedsel”
Nyéléni Europe heeft een brochure uitgebracht over een Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid voor agro-ecologie. In de brochure wordt beschreven welk beleid er nodig is om agro-ecologie in Europa en dus ook in Nederland sterker te maken. In agroecologie werken boeren samen met de natuur en gemeenschappen om voedsel voor dichtbij te maken. Het Europese geld en regelgeving is vooral gericht op de grootschalige landbouw. Dit model van grote kapitaalsintensieve bedrijven zorgt er voor dat de meeste boeren in Europa stoppen en dwingt de overgebleven bedrijven tot grondstofproductie voor levensmiddelen industrie, met milieuvervuiling, dierziekten, landconcentratie en ongezond eten als gevolg.  Dit beleid wordt herzien in 2019. Nyeleni roept op tot een landbouw beleid voor agroecologie: “Meer boeren en beter voedsel”.

Links
Website ECVC
United Nations Declaration of Rights of Peasants and other people working in rural areas
Nyeleni rapport “More farmers, better food”