De vernietiging van de woningen van de migranten in Nijar (Almeria, Spanje)

Bericht van Moeder Organisatie La Via Campesina, vertaald door onze Vlaamse collega’s. lees hier meer over de Call to support migrant workers

 Nijar, bij Almeria, is een dorp in het zuiden van Spanje dat een bloeiende handel van groenten kent die in de winter per camion massaal naar heel Europa uitgevoerd worden. De milieuimpact is bekend: uitloging van de grond en het water, plastiek vervuiling op grote schaal, verlies van biodiversiteit enz. In Nijar heeft de intensieve landbouw een niveau van negatieve impact bereikt dat nergens ter wereld zijn gelijke kent. De lokale autoriteiten en de exporteurs (vertegenwoordigd in COEXPHAL) proberen wanhopig de waarheid over de milieuschade en de sociale kost te verhullen, maar slagen daar gelukkig niet in. De grote meerderheid van de groenten zijn geproduceerd met de arbeid van migranten uit Marokko, de subsaharaanse landen en Oost-Europa (Oekraine, Roemenië, enz). De werkomstandigheden waarin deze mensen werken zijn gebaseerd op precariteit, ontoereikende lonen lager dan het minimumloon (5euro/u), afwezigheid van de vertegenwoordigers van de arbeiders, dagcontracten of helemaal geen contracten, waardoor de bedrijfsvoerders en managers kunnen aannemen en buitenzetten naar believen.

 Het is erg moeilijk voor de migranten om een degelijke woning te vinden. De werkomstandigheden zijn precair en er zijn in de regio ook geen woningen voorzien voor deze hoeveelheid mensen waardoor sloppenwijken onvermijdelijk worden opgetrokken uit palletten, karton en stukken landbouwplastiek. Gegeven de enorme inkomsten gegenereerd doorde export van groenten zou het oprichten van eenvoudige appartementen voor de arbeiders mogelijk moeten zijn, maar dat gebeurt niet of zeer uitzonderlijk.

Terwijl de Chabolas -sloppenwijken- over het algemeen klein en goed verstopt zijn, is El Walili  in Nijar uitgestrekt, en huist hij 500 inwoners. Er is een moskee, verschillende winkeltjes, cafetarias, beenhouwers, klerenwinkels, een taxiservice, .. maar deze gemeenschap stoort niet alleen de lokale autoriteiten en de exportorganisatie, maar ook de organisatoren van de toeristische sector: omdat de toeristen de Chabola kunnen zien vanop de weg en wanneer ze ze Cabo de Gata bezoeken, niet ver van Nijar. De neofascistische partij VOX wint een groeiende steun in de regio en de PSOE sociaal-democraten doen hun best de VOXkiezers naar zich toe te trekken.  

Zo is het maffieuze trio van lokale autoriteiten, exportorganisaties en toeristische groepen ertoe gekomen te beslissen de Chabola El Walili te vernielen. Ze zijn daarin wel gestuit op verschillende NGO’s, religieuze organisaties en het landarbeiderssyndicaat SOC-SAT, verenigd in de associatie ‘Derecho e Techo’ (Rechtop op Dak). Officieel hebben de autoriteiten de schijn gegeven een compensatie te bieden en goedkope appartementen te bouwen om de 500 bewoners te herhuizen, maar in de praktijk blijken deze nog in constructiefase te zijn en zijn het niet voldoende voor 500 mensen. Eens te meer werd er gelogen!
Op maandag 30 juni  in de vroege ochtend is er overgegaan tot ontruiming, een enorm leger bestaande uit verschillende politiekorpsen heeft El Wallili omcirkeld en is met behulp van bulldozers en graafmachines de afbraak aangevat van de woonsten, sommigen werden in brand gestoken. Wat er met de inwoners gebeurd is is niet duidelijk en het is zeker dat velen geen logement gevonden hebben na hun werk.

Wat gebeurd is in El Wallili in Nijar, is een schande voor Spanje, een schande voor Andalusië, een schande voor het landbouwsysteem dat gebaseerd is op de uitbuiting van migranten, en draagt alweer bij tot de sociale en ecologische negatieve impact in de hele wereld, tot op een ondragelijk niveau.

LA Via Campesina drukt zijn solidariteit uit met alle uitgerookte migranten van Nijar, en eist onmiddellijke maatregelen om alle inwoners van wijlen Walili in Nijar, waardige en betaalbare woningen te verschaffen.