ALV 2018 Verslag

Op zaterdagmiddag 10 februari werd de Algemene Ledenvergadering van Toekomstboeren gehouden. Dit was op het melkveebedrijf van de familie Pelleboer te Zwolle, waar ook Madeleen Gruting haar eigen Groenteteelt CSA heeft opgezet, net als Arjen Huese die er een zelfpluk bloementuin heeft.
DOOR EDUARD VISSCHER

Om 14.00 werd afgetrapt met een rondleiding verzorgd door dhr. Pelleboer, aansluitend opende algemeen bestuurslid Jeannette Oppedijk van Veen de vergadering. Ze vatte de beginjaren van de vereniging samen en wist onder andere te melden dat we inmiddels de grens met 250 leden zijn gepasseerd. Kort werd aangestipt de jaarlijkse terugkerende evenementen als de landmarkt op de Biobeurs in Zwolle (het in verbinding brengen van startende boeren zonder land met mensen die land hebben), De Boerenvuren (verdieping van een actueel onderwerp) en de netwerkactiviteiten van Toekomstboeren.  Daarna werd gestart met de workshops. Al naar gelang het stadium waarin iemand zich bevond (1 droomfase, 2 startend, 3 al wat langer draaiend, 4 een crowdfunding organiseren) kon men bij een workshop aansluiten.

Workshop starten in de landbouw: de droomfase. Hoe ziet jouw ideale bedrijf eruit? In tweetallen begon men een brainstormsessie over het ideale bedrijf. Vervolgens werd voor een ieder bekeken welke concrete stappen er al genomen waren. Wat moest er nog gebeuren-> aansluitend werd een planning gemaakt. Taken zoals ‘stage lopen bij een soortgelijk bedrijf’,  ‘logo ontwerpen’ en ‘inschrijven bij de KvK’ kwamen op de tijdsladder te staan. Uit de groep kwam naar voren dat er behoefte was aan een sparringsclub binnen Toekomstboeren voor mensen die willen starten.

Workshop starten op een locatie van iemand anders: voordelen uit samenwerking? Marleen Gruting van de Warmoezerij en Jolke de Moel van de Eemstadboerderij delen hun ervaringen met andere boeren. Daaruit blijkt dat samenwerken tot wederzijds voordeel leidt, maar verder is het belangrijk zelfstandig te zijn en met regelmaat dient te worden overlegd om ergernissen te voorkomen. Samenwerking blijkt in alle besproken voorbeelden te staan of vallen met de persoonlijke verhouding tussen de verschillende partijen. Ook in dit opzicht is de boerenpraktijk er een van gaan, vallen, opstaan en weer doorgaan. Een intervisie/sparringsgroep voor reeds praktiserende tuinders bleek gevraagd richting Toekomstboeren.

Workshop Nieuwe markten aanboren. Joke Wierenga van tuinderij de Spoolderberg zette uiteen hoe zij haar bedrijf laat groeien in omzet, en dan niet door de productie van een bepaald gewas te vergroten. Ze kijkt wat bij haar past en wat gevraagd is in de omgeving. Joke is naast tuinder ook docent en ze kan nu bijvoorbeeld op de tuinderij gaan lesgeven. Dat vergt wel een lange adem bij diverse instanties. Nee is misschien, misschien is ja en ja is ja is het credo. Belangrijkste is, doe iets wat bij jou past, en als je iets niet kunt realiseren, zoek dan de samenwerking met iemand die dat we kan. Kijk wat jij kunt aanvullen bij een ander, of waar jij een ander kunt gebruiken. Aan Toekomstboeren kwam de vraag excursies te organiseren naar bedrijven die sterk in marketing zijn.

Workshop Crowdfunden. Wat is handig om te doen en wat niet? Siem Ottenheim van Eet Meerbosch deelde zijn ervaring. Siem ging voor een schenking en niet voor een lening. Om de kosten van crowdfundplatforms te omzeilen heeft Siem zelf een website gebouwd en via social media reclame gemaakt. De werkwijze van Siem werd bediscussieerd. Uiteindelijk kwam naar voren dat het belangrijk is een duidelijk doel met deadline te stellen, en dat in geval van donatie beter gewerkt kan worden met tastbare, blijvende zaken als een boom/gebouw inplaats van roerende zaken als gereedschap. De wens kwam verder uit de groep een keer een boerenvuur te organiseren naar een succesvolle crowdfunder.

Hierna werden de statuten uitgebreid besproken, mooi om zoveel betrokken en kundige leden te hebben! Na afloop van de discussies werden de statuten door de ALV aangenomen. Vervolgens werden de financiën van afgelopen jaar en komend jaar besproken en werd aan het oude bestuur decharge verleend over het gevoerde financiële beleid. De aftredende bestuursleden Mali Boomkens, Anne Carl, Henk Eshuis, Jildou Friso, Fogelina Cuperus en Elske Hageraats werden vervolgens bedankt voor hun bewezen diensten. Daarna werd gestemd over het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur heeft zich kort voorgesteld. Leonardo van den Berg, Klarien Klingen, Esther Hofkamp, Hanny van Geel, Jeannette Oppedijk van Veen, Benthe van Wallenburg, Jolke de Moel en Eduard Visscher zullen het nieuwe bestuur gaan vormen. Zij werden unaniem aangenomen, waarna iedereen gezellig samen soep kon eten.