De Grond kwestie aangepakt vanuit antroposofie

Aankondiging van Stichting Mensen voor de Aarde:

AnchorEen studie- en werkweekend onder leiding van Heidjer Reetz op biologisch-dynamische boerderij ’t Leeuweriksveld bij Emmen. Georganiseerd door stichting Eurosophia (van de Europahuizen en Europavrienden) i.s.m. Wouter en Kathinka Kamphuis van ’t Leeuweriksveld en Noor Bunnik. Voor deze ontmoeting verwachten we deelnemers uit geheel Europa. Voerta(a)l(en): Duits, Engels, Nederlands

“Is onze grond te koop?

De grond waarop we staan, leven en werken?

De aarde zelf, die niet door mensen gemaakt is, maar die ons geschonken is?

Nederlandse landbouwgrond is veel te duur voor een biologische (dynamische) boer terwijl juist kringloopbedrijven de toekomst hebben. De grond is ook te duur voor een modale woningzoekende. Moet grond eigenlijk wel verhandeld worden?”

Deze hoogst actuele problematiek willen wij vanuit de antroposofische sociale wetenschap belichten. Praktijkvoorbeelden laten mogelijkheden zien

Programma:

De bijeenkomst duurt van vrijdag 15 november 18u – zondag 17 november 16u

De inhoudelijke kern van deze bijeenkomst wordt weergegeven door de volgende drie punten:

1. Menskunde vanuit Rudolf Steiners kennistheorie bouwen we een beeld op van het wezen van de mens

2. Sociale driegeleding voortbouwend op ons verworven inzicht in het wezen van de mens bouwen we een beeld op van een eigentijdse sociale structuur waarin wij mensen in deze tijd op menswaardige wijze kunnen samenleven en –werken, zoals het bij ons wezen past

3. Solidariteitsfonds Een praktische uitwerking van 1 en 2: Hoe kunnen we in Nederland een solidariteitsfonds in het leven roepen om grond vrij te maken uit het economisch verkeer d.m.v. schenkingen, renteloze en laagrentende leningen en onderlinge hulp van deelnemende projecten? Wouter Kamphuis vertelt over stichting Mensen voor de aarde, die 3 ha. van ’t Leeuweriksveld in eigendom heeft en deze in het landbouwbedrijf inbrengt. Heidjer Reetz vertelt over Vivenda in Hamburg, een algemeen nut beogende vereniging (“gemeinnütziger Verein”) die op dit moment 5 woonhuizen bezit en zich ten doel stelt door eendrachtige samenwerking de bijbehorende hypotheken steeds sneller af te lossen om weer aankoop van nieuwe huizen mogelijk te maken.

Noor Bunnik, uit Engeland, vertelt over de ‘Gardens of Love’ een concept over hoe mensen in kleine gemeenschappen op het land kunnen leven. Kleinschalige biodynamische landbouw, ecologische inzichten en liefde voor de natuur zijn uitgangspunten voor dit concept waar ze ook een boek over heeft geschreven.

Het studiewerk aan deze drie thema’s wisselen we af met kunstzinnige activiteit:

Noor Bunnik geeft een workshop waarin we levenskracht genererende hangertjes met Celtische vlechtmotieven gaan maken van kunsthars, metaal en edelsteentjes.

Kathinka Kamphuis zal met ons zingen.

Verder kunnen liefhebbers meedoen met praktisch werk op de boerderij (kiezelpreparaat roeren en spuiten, wieden in de kas) en wandelen.

De bijeenkomst verzorgen we met elkaar zelf: het bereiden van maaltijden, afwassen en schoonmaken. Alle benodigde levensmiddelen zijn tegen kostprijs te betrekken uit de boerderijwinkel. Aan het eind van het weekend rekenen we uit wat de kosten zijn en deze delen we met elkaar. Op de boerderij zijn ca. 30 eenvoudige overnachtingsplekken beschikbaar (verdeeld over 2 gemeenschapsruimtes en een gastenkamer). Matrassen en beddengoed zijn beperkt beschikbaar, als je hiervan gebruik wilt maken moet je dit aangeven bij je aanmelding.

Meer informatie en aanmelding bij Wouter en Kathinka Kamphuis 0591-381445 of bij Marianne Veltman 070-3643479

Adres: Biologisch-dynamische boerderij ’t Leeuweriksveld
Zandzoom 72
7814 VJ Emmen (Wilhelmsoord)
0591-381445

Voor een routebeschrijving zie: www.leeuweriksveld.nl/routebeschrijving.html

Voor meer achtergronden m.b.t. de sprekers zie:

www.vivenda-ev.org

www.mensenvoordeaarde.nl

www.thegardensoflove.com