Een beter Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

De Europese Coordinatie van La Via Campesina (ECVC), waar ook Toekomstboeren onderdeel van is, vindt dat het GLB de voedseltransitie zou moeten steunen.

Ze heeft daarom zeven officiële tekstvoorstellen voor in het GLB ingediend.

1) de praktijk van de boerenlandbouw in stand houden

2) een plafond voor rechtstreekse betalingen vast stellen

3) verplichte rechtstreekse betalingen aan kleine boeren toe kennen op basis van een minimumsteunbedrag

4) zorgen dat er geen gewassen die voor biobrandstoffen zijn bestemd, voor gekoppelde steun in aanmerking komen

5) landbouwbedrijven die op agro-ecologische modellen zijn gebaseerd, moeten worden erkend in het kader van de eco-regelingen.
Er moet geen steun zijn voor specifieke praktijken binnen een intensief landbouwmodel;

6) wij verwerpen de verplichte financiering van landbouwverzekeringen om het hoofd te bieden aan marktcrises. Risicobeheer moet worden aangepakt door middel van overheidsmaatregelen, zoals marktregulering

7) alle steun aan boeren moet worden onderworpen aan gemeenschappelijke eisen met betrekking tot de rechten van werknemers in de landbouw (met verwijzing naar internationale arbeidsverdragen), ongeacht hun status (boer, werknemer, seizoenarbeider). Dit impliceert de opname van sociale voorwaarden in het GLB.

Meer lezen