#BeterUitDeCrisis: Een alternatief steunpakket om beter uit de crisis te komen

Het kabinet is met een fonds gekomen om uit de coronacrisis te komen, maar het kabinet heeft alleen oog voor de economie en welvaart van grote bedrijven. Het fonds zou juist een kans kunnen zijn om echt beter uit de crisis te komen, door klimaatrechtvaardigheid, antiracisme, een sterke democratie, solidariteit en een eerlijke economie als hoofddoelen te stellen.

Het is tijd om het leven van mensen centraal te stellen, in plaats van de markt, multinationals en hun winsten. Het is tijd om armoede, racisme en klimaatverandering te bestrijden en de democratie te verbeteren.

Donderdag wordt door een brede linkse beweging het Alternatief Steunpakket gelanceerd! Met een groep van meer dan 50 linkse groepen is hier hard aan gewerkt. Samen heten wij Beter uit de Crisis, omdat wij allemaal #BeteruitdeCrisis moeten komen.🔥De Nederlandse overheid komt nu met steunpakketten die zogenaamd zijn om alle inwoners in het land te helpen. Maar in werkelijkheid helpt het vooral de rijksten en grote bedrijven, die het dan weer gebruiken om zichzelf bonussen te geven. Steunpakketten zijn bedoeld om de groepen te steunen die het ook echt nódig hebben en die het verdienen! Daarom presenteren wij het #AlternatiefSteunpakket, dat wél de “bonussen” toekent aan hun rechtmatige eigenaars.

Samen laten we zien hoe het wél kan, en hoe een eerlijk & rechtvaardig Nederland straks eruit zal zien!

Voor meer info check de facebook-event
Het hele statement kan je via deze link lezen
De petitie kun je hier tekenen