Bio Boomplantdagen

De beuk erin!!

Op de reis die wij als biologische boeren jaarlijks maken naar collega’s in het buitenland werd zoals gewoonlijk weer veel gesproken en gediscussieerd , met de buitenlandse collega’s, maar ook onderling. Zo kwam er een gesprek over de positie van onze bedrijven in de samenleving, over soms gevoelige punten van kritiek, over wetten en regels die volgens ons soms ten onrechte op ons afkomen, over problemen waar individuele bedrijven tegen aanlopen. Maar telkens kwam naar voren dat in de biologische landbouw het positieve denken overwint.

We geloven in de landbouw (biologisch natuurlijk), we geloven in de toekomst van de landbouw en we geloven erin dat we het met elkaar aankunnen om de wereld net iets beter achter te laten dan we haar ontvangen hebben.

Zo ontstond het idee om gezamenlijk een teken aan de samenleving af te geven dat we erin geloven. Wij als groep, maar mooier: wij als biologische landbouw. Een zichtbaar teken moet het zijn, toekomst gericht!

Wij gaan allemaal op onze bedrijven voor iedere hectare die wij bewerken een boom planten.

Ieder bedrijf is daarbij vrij hoe men dit invult, ieder plant naar hoe het bij hem of haar past, of naar wat past bij de boerderij of wat passend is in de omgeving. Kortom ieder naar zijn eigenheid. Het kan bijvoorbeeld een bosje zijn, schaduwbomen, een windsingel, die allang gewenste boomgaard, noem maar op. Vaste regel is een boom voor iedere bewerkte hectare, dus een 40 hectare bedrijf plant 40 bomen.

Wij roepen alle biologische boeren op om aan dit plan mee te doen. Het planten zal plaats vinden in de periode van 23 november 2019 tot aan 23 december 2019. De initiatiefgroep zal sowieso op 23 november de aftrap geven door op hun bedrijven te planten, dit hopelijk met zoveel mogelijk collega’s.

Als gehele biologische sector zijn we goed voor 60 000 bomen. Een mooi teken door het hele land dat echt zichtbare verandering noodzakelijk en onontkoombaar is voor een mooie toekomst. Een toekomst waar de biologische sector dagelijks aan werkt.

De initiatiefgroep:

Arie van de Berg; Jeroen Groenewegen; Joost en Liesbeth Samsom; Willem Haagsma; Wim van Zandbrink; Gerben en Carla Engwerda en Gerrit Marsman.

 

*** dit is een bericht dat ons bereikte via de mail, het is niet een initiatief van Toekomstboeren maar wel een initiatief dat wij van harte steunen! ***