Biologische boerderij gezocht

Hoe zou het zijn om weer traditioneel ouderwets te boeren, Wij zijn op zoek naar een boerderij welke wij voor langere duur kunnen pachten om op traditionele wijze met oud Hollandse rassen een biologisch bedrijf op te starten, met fries Hollandse melkkoeien, bontebentheimer varkens, en leghennen van het barnevelder ras. Verder groenteteelt met vergeten groentes. Dat alles geheel kleinschalig.

Stuur je reactie naar:
t.tichelaar@hetnet. nl