Biologische tuinbouwlocatie 11 ha met woning

Wie wil de zorg voor deze mooie plek overnemen? Vruchtbare biologische tuinbouw grond met veel natuur, goede watervoorziening, veel opslagruimte, koelcellen en zonnepanelen.

Wij zoeken opvolgers of overnemers voor ons bedrijf in Tiendeveen, zuid Drenthe.
We telen nu blauwe bessen, maar andere teelten zijn hier ook goed mogelijk. Het hele perceel is 14 ha, waarvan ca 11 ha bessen, ca 2 ha natuur en landschap en ca1 ha erf en gebouwen.

Wil jij dit bedrijf misschien naar eigen inzicht voortzetten of omvormen, met behoud van de natuur- en landschapselementen en de biologische status van de grond?

Bij overname als bessenbedrijf dragen we onze kennis en ervaring graag over door gedurende een teeltseizoen nog samen te werken. Basiskennis over ondernemen, landbouw en plantenteelt is wel noodzakelijk. Bij een andere bedrijfsvoering breng je zelf de nodige kennis en ervaring mee.
Kijk ook eens op www.noorderbos.nl en neem eventueel contact op.

info@noorderbos.nl