Boer/Tuinder/Agrarisch bedrijfsleider gezocht

Agrarisch bedrijfsleider? Boer? Tuinder? Duizendpoot?
Stichting Sociaal en Vitaal is op zoek naar iemand die het kleinschalig, gemengd en natuur-inclusief initiatief in Nieuwehorne (Friesland) wilt runnen. Op dit kleinschalige en unieke bedrijf worden o.a. groenten, fruit, aardappels en eieren geproduceerd voor kwetsbare gezinnen in Fryslân waarvoor deze producten momenteel (financieel) niet toegankelijk zijn. We starten dit jaar voor 50 gezinnen en willen door groeien naar 300 gezinnen.

Als agrarisch bedrijfsleider krijg je veel ruimte om het initiatief te gaan vormen met je eigen visie en kennis. Je zal (samen met de coördinator en het bestuur) de plannen concreet maken en verder vormgeven. Denk hierbij aan het (verder) inrichten van de percelen, maken van een teeltplan en het organiseren van de distributie voor de producten.

Je doel is om middenin het mooie Friese landschap op de zandgrond kwalitatief goed eten te produceren dat smaakvol is én samengaat met de natuurwaarden op en rond het bedrijf. Je plant, coördineert, stuurt en controleert de uitvoering van alle landbouwkundige werkzaamheden tot en met de oogst en uitlevering/distributie.

Je gaat dus aan het werk bij een startend initiatief waarbinnen je je eigen kennis en ambities kwijt kunt.

Meer info: https://sociaalenvitaal.nl/over-ons/vacature-agrarische-bedrijfsleider/