BoerenVuur! Toegang tot land en boerencollectieven

Hoge land- en pachtprijzen maken het vaak onmogelijk voor (toekomstige) boeren om aan land te komen. In de afgelopen jaren zijn veel alternatieve constructies opgekomen die het voor nieuwe boeren mogelijk maken om te beginnen. Deze varierend van het inbreien in een bestaand bedrijf tot het gebruiken van natuur of gemeentegrond. Hoewel dit nieuwe mogelijkheden brengt, blijkt dat boeren vaak weinig rechten hebben binnen deze constructies. De ervaring leert bijvoorbeeld dat bij spanningen met de landeigenaar de toekomstboer vaak moet vertrekken. Zo hebben toekomstboeren geen zeker bestaan.

In het eerste deel van deze sessie bespreken we ervaringen van (toekomst)boeren met land en wat we kunnen doen om toegang en zekerheid op land te verbeteren. Ook kijken we naar de rol die collectieven van boeren hierin kunnen spelen. In het tweede deel kijken we naar hoe boerencollectieven op het land samen kunnen werken. Om elkaars productiesysteem te versterken en aan te vullen maar ook om samen meer waarde te geven aan natuur en landschap. Verschillende intiatieven doen hun verhaal.

Het BoerenVuur vind plaats op 15 september van 13:00 tot 14:15 in (de buurt van) biologische Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276), tijdens een actiekamp dat er op gericht is aandacht te vragen voor de polder. Samen met vele andere organisaties roepen we de gemeente Amsterdam op om het bedrijventerrein te stoppen. Het boerenvuur maakt deel uit van een dagprogramma gericht op groenontwikkeling en grondverhalen. Kijk voor meer informatie en het programma op www.behoudlutkemeer.nl. Op het kamp BoerenVuur vind tevens nog een BoerenVuur plaats “Land voor toekomstboeren in de Lutkemeerpolder“.

Datum: 15 september, van 13:00 tot 14:15
Locatie: in de buurt van Boerderij de Boterbloem (Lutkemeerweg 276, Amsterdam).