Burgerboerderij Oosterwold zoekt een zelfstandige kaasmaker

Burgerboerderij Oosterwold ligt op het snijvlak van het agrarische hart van de Flevopolders en het stedelijk gebied van Almere en heeft aan 3 kanten natuurgebieden om zich heen. We melken 70 biologische koeien, houden onze eigen kalveren aan voor het vlees en telen groenten met onze buren. Onze prachtige A2-veestapel wordt grasgevoerd met een klein percentage lokale reststromen. We boeren op agro-ecologische wijze en zijn daarin volop in ontwikkeling.

Ons doel is toe te werken naar een voedselsysteem waar burgers volop in mee kunnen doen, een commons. Sinds begin 2023 bouwen we aan VoedSaam, een gemeenschap van nu ongeveer 50 mensen die samen met voedsel bezig zijn op het erf.

Op ons bedrijf vestigen zich de komende paar jaar verschillende voedselondernemers en producenten van biobased bouwmaterialen met wie we samen een community opbouwen. Ambacht, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap kenmerken de mensen die zich bij ons aansluiten. We vinden het belangrijk dat iedere ondernemer bijdraagt aan betekenisvolle verbindingen met burgers.

Vanaf begin oktober wordt de eerste zachte boerenzuivel geproduceerd in een tijdelijke unit, hierin kan ook kaas gemaakt worden. Een volledige kaasmakerij met een tobbe van 900 liter is aanwezig en kan overgenomen worden van de huidige eigenaar. Er zijn plannen voor een grotere en permanente ruimte in de nabije toekomst. 

Wij zoeken iemand die een kaasmakerij in al zijn facetten kan runnen en dit het liefst als zelfstandig ondernemer gaat doen. Als jij je graag bijdraagt aan de bovengenoemde idealen door een mooi bedrijf op te bouwen op de boerderij, dan nodigen we je van harte uit voor een gesprek! 

Neem voor meer informatie contact op met Diana: 06-15181730 / diana@bboosterwold.nl