Commoning als route naar duurzaam grondgebruik

Pablo van Neste ging op zoek naar commons bij boeren in Nederland. Hij sprak drie landbouw initiatieven, met alledrie heel verschillende insteek in wat commons voor hen betekent.

Pablo kwam tot de analyse dat je bij het proces op weg naar de commons, commoning, zes onderhandelingsterreinen kunt zien: toegang, gebruik, zorg, voordeel, verantwoordelijkheid en eigendom van grond.

Uit de interviews bleek dat de gemeenschap meer betrokken kan zijn bij alle drie de boerderijen. Het verkrijgen van een ANBI-status als een stichting van de boerderij maakt het (goedkoop) overdragen van grond mogelijk en lijkt een interessante optie te zijn voor de opvolging en overname van het bedrijf, maar het bleek echter nog niet mogelijk is om die status te krijgen van de overheid. De grond zou verder geen financiële waarde mogen hebben om te garanderen dat enkel gemeenschapsboeren daar zouden werken. De gemeenschap kan daar een rol in spelen door achter het idee te staan, maar moet de filosofie delen met de boer. Verder, door meer diversiteit van de activiteiten op het land te creëren kan de gemeenschap meer verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor de boerderij en ontstaat er een groter draagvlak door de gemeenschap.

Lees hier het volledige rapport Commoning als weg naar duurzaam grondgebruik