Commons handboek

Commons: het woord zoemt rond. Al heeft het een eeuwenoude oorsprong, de filosofie en praktische toepassing van ‘land als gemeengoed’ krijgt opnieuw voet aan de grond in een hedendaagse context. Het kan perspectief bieden in toegang tot land, gemeenschapsvorming, en het verbinden van boeren, burgers en bodem. Tegelijk is het een protest tegen de ‘verdinging’ van de aarde. Maar wat is het nou precies? En belangrijker, hoe start je er mee? Een aantal actieve leden hebben onderzoek gedaan naar commonsboeren in Nederland en buitenland. Het resultaat, het ‘Handboek voor Startende Commons Boerderijen’ is hier in pdf te downloaden. Je kan de bundel ook bestellen, dat kan hier.