De Vegaboerderij zoekt boer(in)

Wij zoeken een boer die ervaren is in biologische teelt. Wij streven naar groei en succes, en het opbouwen van een langjarige relatie met een boer(in) die zich integraal verantwoordelijk ondernemer voelt op de VegaBoerderij, en tegelijk gevoel heeft bij het laten groeien van het coöperatieve karakter met eigenaarschap en vrijwilligers. De coöperatie wordt inmiddels gedragen door zo’n 35 vrijwilligers die veel werk op de tuin verrichten.

De VegaBoerderij

Direct nabij Bodegraven, aan de Buitenkerk 57, is de VegaBoerderij gevestigd. Volgend jaar gaan we het 4e jaar in als aktief bedrijf.

Biologische teelt, natuurbescherming en biodiversiteit staan hoog in het vaandel. Er is genoeg land beschikbaar voor de coöperatieve leden, nu bijna 100 maar in de komende jaren uit te groeien tot circa 200. De leden stellen jaarlijks op de ALV van de coöperatie een oogstplan op waarmee de boer(in) het werkplan en de teelt kan inrichten.

Zie verder ook www.vegaboerderij.nl.

De VegaBoer of boerin

  • Is in loondienst of als zzp-er bij de coöperatie en legt verantwoording af aan het bestuur.
  • Contract voor 0,6 fte, afhankelijk van groei later mogelijk te verruimen.
  • Heeft kennis van biologische landbouw.
  • Onderhoudt contacten met kennisinstituten, Herenboeren en anderen om de ecologische  bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren naar de nieuwste inzichten.
  • Maakt een inrichtings-, en bewerkingsplan.
  • Bewerkt het land en de opbrengst door alle seizoenen heen.
  • Geeft leiding en opleiding aan  (jaarlijks wisselende) trainees.
  • Heeft goede contactuele vaardigheden, en kan het werk coördineren met inzet en betrokkenheid van coöperatieve leden en vrijwilligers.
  • Ondersteunt activiteiten zoals de oogstcommissie en de werkgroep communicatie met rondleidingen, informatiemarkten etc.
  • Organiseert de wekelijkse uitlevering van voedselpakketten.

Reacties graag vóór 22 december.

Bij belangstelling, of tips over kandidaten:

info@vegaboerderij.nl               

06 54218841 (martien kromwijk)