De Waalgaard: fruit CSA met coöperatief eigenaarschap

Op een zonnige maandagmiddag leiden Frank en Jonah ons rond. De Waalgaard is een zelfpluk voedselbos boomgaard waar een traditionele monocultuur perengaard wordt omgevormd tot een biodivers paradijs dat ook nog eens rendabel gaat worden. “Op dit moment moeten behoorlijk wat boomgaarden gerooid worden omdat het voor boeren lastig is op prijs te concurreren. Wij vormen deze bestaande boomgaard om tot voedselbos. We doen dat langzaam, we laten een deel van de oude boompjes staan. Door te laten zien dat je ook binnen de bestaande boomgaard diverse soorten kan aanplanten willen we fruittelers inspireren. We willen laten zien dat je niet alles ineens hoeft te rooien en op deze manier gelijk al kunt starten met een robuustere en meer biodiverse boomgaard.”

De grond, 2,7 hectare fruitboomgaard, is in eigendom van Coöperatie Arbres u.a. en is aangeschaft door middel van crowdfunding via certificaten. “De helft van de certificaten is inmiddels al verkocht, de andere helft is voorlopig nog een lening. De coöperatie beslist alleen over de lange termijn invulling van de grond. In het dagelijks werk zijn de ondernemers vrij om keuzes te maken.”

De ondernemers zijn Frank de Gram, Joke Feenstra, en Jonah Lardinois. Frank en Joke volgden permacultuur en voedselboscursussen en houden zich bezig met de teelten. Jonah is phsychiatrisch verpleegkundige van achtergrond en zorgt ervoor dat op de Waalgaard mensen die in een reintegratietraject zitten een werkplek kunnen hebben. Op dit moment zijn dat er dertien. Jonah: “Dit werkt heel goed. De mensen vinden hier een plek waar ze in hun eigen tempo kunnen werken zonder druk van buiten. Het voedselbos voegt echt iets toe aan de zorg, de zorg voegt echt iets toe aan het voedselbos.”

Het fruit wordt via een CSA zelfoogstssysteem afgezet. Mensen betalen een bedrag voor het jaar en krijgen daarmee hun aandeel van de oogst.

Wie geïnteresseerd is kan via info@toekomstboeren.nl ter inspiratie de statuten van coöperatie opvragen.