Deelnemers gezocht voor demo-proef met zaadvaste rassen  

Perspectieven van zaadvaste rassen in Nederland 
Vorig jaar in maart stak een groepje telers, handel en burgers de koppen
bij elkaar vanuit een gemeenschappelijke wens om meer zaadvaste rassen
op het veld en in het winkelschap te zien. 

In dit kader worden in 2023 in samenwerking met een paar telers een
aantal kleinschalige groenterassen-demo´s opgezet om vandaaruit met
telers maar ook bv. chefs en handel in gesprek te gaan over diversiteit,
smaak, de perspectieven van zaadvaste rassen. 

Idee is om op een viertal bedrijven verspreid over Nederland en België
telkens voor 2 à 3 gewassen een rassendemo met zaadvaste rassen op te
zetten. We mikken op gewassen die op eenzelfde moment kunnen bezichtigd
worden en organiseren dan in de loop van het seizoen een uitwisselmoment
ter plekke, met smaakproeven. We denken alvast aan rode biet,
buitenpaprika, sla maar bekijken ook graag samen wat de tuinder zelf
interessant vindt. 

Ben jij geïnteresseerd bezig met groenterassen en is het wat voor jou
om een groenterassendemo op te zetten? Laat het weten aan de werkgroep! 

Voor meer info kan je terecht bij Mieke Lateir,
mieke.lateir@bingenheimersaatgut.de of via de telefoon +32 488 589990. 

Komende 3 maart vindt opnieuw een studiedag plaats waar iedereen die
hier mee zijn schouders onder wil zetten van harte welkom is. De
studiedag zal doorgaan ofwel in Driebergen (Kraaybekerhof), ofwel in
Dronten (Warmonderhof). Welkom daar! 

Bekijk hier de uitnodiging voor de studiedag: 
https://zaadgoed.email-provider.eu/web/swhs2ha8d1/whdbrgt2tv/qwfnotimiv/1qmhfrtpo7