Drieluik land: van inspiratie naar actie!

Land is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Met hoge landprijzen is het voor nieuwe boeren bijna onmogelijk om aan land te komen. Bij gevestigde boeren drukken de hoge pachtprijzen op verdere intensivering. Dit gaat vaak ten koste van de duurzaamheid van de landbouw, de kwaliteit van ons voedsel en de van vrijheid van de boer.

Toch zijn er voorbeelden van boeren die op creatieve wijze wel aan land zijn komen. Zo ook van gevestigde boeren die op verschillende manieren ruimte bieden aan nieuwe boeren. Voorbeelden waarin niet de marktwerking maar de waardes van boeren en burgers vormgeven aan de landbouw en aan ons voedsel, oftewel voedselsovereiniteit.

In december publiceert Toekomstboeren samen met Dynamisch perspectief een bundel over land. In de bundel wordt de zoektocht van nieuwe boeren naar land belicht. Ook worden initiatieven gepresenteerd waarin gevestigde boeren op verschillende manieren ruimte bieden aan nieuwe boeren.

Op de jaarlijkse Biobeurs op 20 en 21 januari zoekt Toekomstboeren de verdieping. Gevestigde, nieuwe en toekomstige boeren gaan met elkaar in gesprek over land. Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven? En wat kunnen we doen om toegang tot land te vergemakkelijken en het beheer daarvan op basis van maatschappelijke waardes te laten verlopen?

Op Toekomstboeren’s eerste “landmarkt” februari 2016, Warmonderhof in Dronten gaan we over tot actie. Door een soort “speeddaten” verbinden we mensen die land hebben met mensen die land zoeken. Zoek je land? Of zoek je gezelschap van een nieuwe boer? Kom je plan pitchen tijdens de Winterconferentie!