Een magische plek in het Zuid-Limburgse Heuvelland: Landgoed De Eikenhof

In de gemeente Voerendaal, op het Plateau van Ubachsberg, in het Limburgse Heuvelland (Nationaal Landschap Zuid-Limburg) staat iets mooi te gebeuren: de ontwikkeling van het Landgoed De Eikenhof. (Zie: www.landgoed-de-eikenhof.nl). Een ambitieus plan voor deze magische plek op aarde! 

Een belangrijk onderdeel van het Landgoed De Eikenhof is de Tuinderij Belle Hélène, een permacultuur tuinderij met voedsel(bos)tuinen, een bloemen- en kruidenweide, een moestuin met één- en tweejarige groenten en een (bloemen)pluktuin. Deze tuinen zijn “productietuinen” die bedoeld zijn om de gasten die op het Landgoed De Eikenhof verblijven smakelijke gerechten voor te kunnen schotelen en voor de verkoop van verse groenten (“van de grond tot de mond”) en bloemen aan buurtbewoners die in de omgeving van het landgoed wonen (kern Ubachsberg, buurtschappen Colmont, Elkenrade, Eyserheide, Trintelen, Mingersborg) en aan lokale restaurants.

Voor de Tuinderij Belle Hélène zijn de eigenaren Alex Bos en Fernando Ferreira op zoek naar:

een ondernemende tuinder / biologische boer (m/v)

die “voor eigen rekening”, dus als een (commercieel) ondernemer, vanaf begin 2024 de moestuin met één- en tweejarige groenten en de (bloemen)pluktuin gaat exploiteren.

Om meerdere redenen verdient een twee-persoons-onderneming de voorkeur.

De gezochte tuinder/boer (m/v) moet een doorpakker zijn, die op ecologisch verantwoorde wijze groenten en bloemen gaat telen, en die aan de mens gaat brengen.

Van de aanstaande tuinder/boer (m/v) wordt een businessplan verwacht, op basis waarvan een duurzame exploitatie mogelijk kan worden geacht. 

Als tuinder/boer pacht hij/zij de tuinderij voor een meerjarige periode van de eigenaren, met wie nauw wordt samengewerkt (beplantingsplan; educatie; kookworkshops; toegankelijkheid). Eigenaar Alex Bos is niet alleen de verpachter, ook “the most preferred buyer”, maar ook buurtbewoners, lokale restaurants e.d. zijn zoals gezegd haar/zijn klanten. 

Ook wordt samengewerkt met buurtbewoners, die op allerlei wijzen worden betrokken bij het landgoed (een op te zetten vrijwilligersorganisatie van bewoners die daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken, een op te zetten lokale voedselgemeenschap, een te creëren zondagse ontmoetingsplek voor bewoners).

Dit is het globale “plaatje”. Maar het zal nodig zijn in overleg nog wel het één en ander uit te werken. Uitgaande van een start in 2024 is daar ook nog voldoende tijd voor. Dit jaar (2023) kan wel met de voorbereidingen worden begonnen en wat worden geëxperimenteerd.

Om deze onderneming te starten hoeft de gezochte tuinder/boer zich niet de schulden te steken; het financiële risico is beperkt. Hij/zij is geen pacht verschuldigd totdat een overeen-gekomen grootte aan bedrijfswinst is behaald, waarna van de meerwinst 50% wordt afgedragen aan de verpachter, totdat de jaarlijkse pachtsom geheel is voldaan. Op basis van een zgn. open boekhouding (waarover tussen pachter en verpachter overeenstemming bestaat) .

Het (eveneens commerciële) bedrijf dat het Landgoed De Eikenhof gaat exploiteren, De Eikenhof B.V., zal faciliteiten en praktische ondersteuning bieden op het gebied van de bedrijfsadministratie, de communicatie (inhoudelijk, visueel en online) en de e-commerce (webshop). Deze faciliteiten worden “om niet” geboden totdat de pachter de maximale pachtsom is verschuldigd, waarna voor deze diensten een marktconform tarief gaat gelden.

De aanstaande tuinder/boer wordt geacht bij te dragen aan de aanleg en het onderhoud van “het voedselbos” (= bessenstruiken e.d., voedsel(bos)tuinen). 

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat een doorslaggevende voorwaarde is dat het “klikt” met Alex Bos en Fernando Ferreira.

De tuinder/boer zal in Zuid-Limburg moeten wonen / gaan wonen.

Kortom: Een uitdagende vacature, als je het Landgoed De Eikenhof met z’n mensen ziet zitten, in staat bent je eigen plan te trekken, en niet te bang een risico te nemen!

Informatie bij:
Frans Disse, projectleider/adviseur; frans@disse.nl; +31 6 50 621 876