Geen toegang tot land voor duurzame landbouw door gebrek aan beleid

Half september vond een BoerenVuur plaats bij de ecologische zorgboerderij de Boterbloem in Amsterdam.

De bijeenkomst was een onderdeel van een actiekamp om de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de locatie van de boerderij de Boterbloem te stoppen. Een levendige discussie volgde onder de aanwezigen bij het BoerenVuur. Uit de discussie blijkt, dat toegang tot land voor duurzame landbouw een probleem is.

Ecologische boerderijen zoals de Boterbloem worden in hun voortbestaan bedreigd doordat landbouwgrond wordt omgezet in bouwgrond. Voor ‘jongeren’ die geen boerderij van hun ouders kunnen overnemen en die willen beginnen met biologische boeren is de prijs van landbouwgrond veel te hoog. Ze krijgen de financiering bij banken niet rond. Daarbij komt dat vrijkomende grond van boeren, die failliet zijn gegaan, onderhands wordt doorverkocht aan bekende grotere boeren in de buurt. Hierdoor krijgen nieuwe boeren geen kans.

Een ander probleem wat jonge boeren aankaarten zijn de huidige pachtcontracten. Hoe kan je duurzaam boeren met bomen, een natuurlijk evenwicht herstellen als je maar tijdelijke contracten krijgt.

Er is een gebrek aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid om land veilig te stellen voor agroecologie. Hetzelfde geldt voor andere partijen met veel land in Nederland zoals de pensioenfondsen, verzekeraars en kerken. Deze partijen speculeren met grond en hebben over het algemeen geen richtlijnen over duurzaam gebruik van hun grond.  

Zaterdag 27 oktober wordt de discussie over toegang tot land voort gezet als de voedselkaravaan Ede aan doet.

Door: Margriet Goris