Gezocht: agro-ecologische boeren met interesse in onderzoek naar link tussen de geschiedenis van hun bedrijf en landschapsherstel


Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit onderzoeken wij voorbeelden van klimaatbestendige en natuurvriendelijke landbouwvormen in Nederland, zoals agro-ecologische landbouw. We doen dit in het BrightSpotsCSA project, in samenwerking met o.a. Toekomstboeren, RIVM en de gemeente Wageningen. Deze landbouwvormen kunnen een model vormen voor de landbouwtransitie. De voordelen van agro-ecologische methodes zijn evident, maar de transitie op bedrijfsniveau vormt vaak een moeilijk en gradueel proces. Hoe kunnen we dit proces gemakkelijker maken voor boeren?

Voor dit project zijn wij op zoek naar boeren die:

  • in de afgelopen 20 jaar de transitie van gangbaar naar biologisch en/of agro-ecologisch hebben gemaakt;
  • specifiek bezig zijn met agronomische maatregelen gericht op landschapsherstel (zoals agroforestry, niet-kerende grondbewerking, aanleg en onderhoud van landschapselementen en diversificatie). Type landbouw (veeteelt, akkerbouw, etc.) is niet belangrijk;
  • die inzicht willen opdoen en delen in de effecten van hun inspanningen op de leefomgeving.

Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen hoe de relatie tussen boer en natuur het gebruik van agro-ecologische methodes beïnvloedt. Ook wordt er onderzocht wat de langetermijneffecten zijn van de omslag naar agro-ecologische landbouw op biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit. We onderzoeken de volgende vragen: hoe snel herstelt de leefomgeving na de invoer van agro-ecologische maatregelen? En hoe spelen boeren op deze manier een rol in het herstellen van landschappen?


Hoe werkt het:

Een PhD student van het project (Loes Verkuil) komt een aantal (2-3) uren langs op het bedrijf om samen met de deelnemer te beschrijven wat de persoonlijke ervaring is met de transitie naar agro-ecologisch management, en hoe de beginperiode eruit zag inclusief uitdagingen. Dit wordt gedaan aan de hand van het maken van kaarten.

Als het mogelijk is zouden we ook graag terugkomen om bodem- en watermonsters te nemen en biodiversiteitsonderzoek ter plaatse te verrichten, om indicatoren voor de gezondheid en kwaliteit van het landschap te meten.

Als vergoeding kunnen wij een passende geldcompensatie aanbieden of een dag meewerken op het bedrijf.

De (geanonimiseerde) resultaten van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ook zullen de resultaten gedeeld worden in een participatieve workshop voor de deelnemers, georganiseerd vanuit de Vrije Universiteit.

Wil je meedoen? We zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Mail of bel vóór 16 februari naar:
Loes Verkuil
Email: l.a.verkuil@vu.nl
Tel. nr.: 06 31951830