Gezocht Manager WormenHotelKeten in Amsterdam

Gezocht voor onze 6 WormenHotels verspreid door de stad zoekt stichting Amstergaard een spin in het web die; alles weet -of gaat leren – van stads compost, wormen-meetings geeft, de hotels onderhoud, oogst, de wormenpoep vermarkt. Enzovoort.
Nu nog onbetaald als leer/ervarings traject vergoeding hopelijk in het verschiet.

info@amstergaard.nl