Gezocht: Melkveehouder voor boerderij in transitie

Joanne en Johannes nemen per 1 januari 2021 het melkveebedrijf van Johannes’ ooms over. Het is nu een gangbaar bedrijf met 160 melkkoeien en 50 ha grond in gebruik. Komende jaren gaat het bedrijf in transitie naar een agro-ecologische vorm van landbouw: de koeien gaan naar buiten, we bouwen kunstmest en krachtvoer af, kopen geen voer meer aan van ver, ontwikkelen kruidenrijk grasland, verrijken het landschap en streven naar het sluiten van kringlopen. We verzuivelen de melk zelf en gaan alle producten afzetten in de directe omgeving van de boerderij. Voor meer informatie over onze plannen, zie www.depatrijs.eco.

Joanne en Johannes werken aan het bedrijf: wij houden ons komende jaren bezig met het opzetten van werven van leden en daarmee het draaiend krijgen van het verdienmodel. Eén van de twee huidige melkveehouders blijft nog enkele jaren werkzaam in het bedrijf. Daarom zijn wij op zoek naar: een melkveehouder met enkele jaren werkervaring in de biologische melkveehouderij. Je bent communicatief vaardig en zelfverzekerd. Je ben dagelijks (zelfstandig) bezig met het melken en verzorgen van vee, het signaleren van koesignalen, landwerk, etc.

Het bedrijf transformeert in de komende jaren van gangbaar naar agro-ecologisch, wat betekent dat er veel verandert. Je gaat flexibel om met deze veranderingen en helpt graag mee de transitie in goede banen te leiden: je neemt initiatief en je draagt vanuit je eigen kennis en ervaring bij aan de stappen die genomen moeten worden.

We bieden: Een basissalaris, kost en inwoning op de boerderij, werken in een gelijkwaardig team en een fantastische ervaring in de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij. Besluitvorming in het team gaat vanuit gelijkwaardigheid, eigen gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid zoals Johannes dit beschreef in zijn boekje Organiseren als spreeuwen.
www.efico.nl/boek

Geïnteresseerd?
Mail of bel Joanne of Johannes!

joanne@depatrijs.eco
johannes@depatrijs.eco
0655738510

Vervaldatum advertentie: 31-12-2020