Gezocht: Trainee VeGaBoerderij

Direct nabij Bodegraven, aan de Buitenkerk 57, is de VegaBoerderij gevestigd. Dit jaar zijn we het 4e jaar actief als bedrijf. Een boerin organiseert alle werkzaamheden op de boerderij en de wekelijkse uitgifte van de voedselpakketten. De coöperatie wordt inmiddels gedragen door zo’n 35 vrijwilligers die veel werk op de tuin verrichten.

De trainee
Wij zoeken een trainee die met de boer zorgt voor het vast kader op het bedrijf en bij de wekelijkse uitgifte van pakketten.

Er is maatwerk mogelijk in de omvang van de inzet – onze voorkeur gaat uit naar tenminste 2 dagen in de week waarvan één in de week en één op vrijdag/zaterdag wanneer ook de oogst en uitgifte van pakketten plaatsvindt.

Wij bieden een redelijke vergoeding, en opleiding in de praktijk.

De VegaBoerderij
Biologische teelt, natuurbescherming en biodiversiteit staan hoog in het vaandel. Er is genoeg land beschikbaar voor de coöperatieve leden, nu bijna 100 maar in de komende jaren uit te groeien tot circa 200. De leden stellen jaarlijks op de ALV van de coöperatie een oogstplan op waarmee de boer(in) het werkplan en de teelt kan inrichten.

Zie verder ook www.vegaboerderij.nl.

Reacties

Graag zo spoedig mogelijk.

Bij belangstelling, of tips over kandidaten:

boer@vegaboerderij.nl   aan de boerin, Roos Köbben (telnr 06 24167195).      

Voor meer informatie  06 54218841 (martien kromwijk – voorzitter coöperatie).