Gezocht: tuinder + voedselbosboer in Wijhe (Ov.)

In het noorden van Wijhe namen burgers jaren terug het initiatief voor de Noordmanshoek; binnenkort krijgt het officieel groen licht. Daarmee komt de ontwikkeling van een eigentijds landgoed en educatieve ‘Energietuin’ in de realisatiefase. Naast het recent geopende zonnepark komen er 70 duurzame woningen, een tuinderij (2 á 3 ha) en een voedselbos (> 6 ha). Voor elk van die laatste twee zoeken we een ondernemer. Ook de kweek van plantgoed voor de onderste lagen van een voedselbos zou kunnen passen bij één van hen – of zelfs bij beide.

Voor het ontwerp van het voedselbos zet de Stichting Voedselbosbouw Nederland haar expertise en netwerk in. Hoe eerder een serieus geïnteresseerde voedselbosboer zich meldt, hoe groter de kans dat die hier input voor kan leveren.

Ook andere, deels landelijke organisaties zijn bij het geheel betrokken. Zie www.noordmanshoek.nl en www.energietuinen.nl

fransjandewaard@voedselbosbouw.org