Gezocht: Vega boer(in)

Direct nabij Bodegraven, aan de Buitenkerk 57, is de VegaBoerderij gevestigd. Volgend jaar gaan we het 3e jaar in als aktief bedrijf.

Wij zoeken een boer die ervaren in biologische teelt, als opvolger van de boer die binnen de coöperatie de tuin is gestart. Wij bieden een contract voor het komende bedrijfsseizoen, maar streven naar groei en succes, en het opbouwen van een langjarige relatie met een boer(in) die zich integraal verantwoordelijk ondernemer voelt op de VegaBoerderij, en tegelijk gevoel heeft bij het laten groeien van het coöperatieve karakter met eigenaarschap en vrijwilligers.

De VegaBoerderij

Biologische teelt, natuurbescherming en biodiversiteit staan hoog in het vaandel. Er is genoeg land beschikbaar voor de coöperatieve leden, nu zo’n 70 maar in de komende jaren uit te groeien tot circa 200. De leden stellen jaarlijks op de ALV van de coöperatie een oogstplan op waarmee de boer(in) het werkplan en de teelt kan inrichten.

Zie verder ook www.vegaboerderij.nl.

De VegaBoer of boerin

  • Is in loondienst van de coöperatie en legt verantwoording af aan het bestuur.
  • Contract voor 0,6 fte, afhankelijk van groei later het jaar mogelijkheid tot verruiming.
  • Heeft kennis van biologische landbouw.
  • Onderhoudt contacten met kennisinstituten, Herenboeren en anderen om de ecologische  bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren naar de nieuwste inzichten.
  • Maakt een inrichtings-, en bewerkingsplan.
  • Bewerkt het land en de opbrengst door alle seizoenen heen.
  • Geeft leiding en opleiding aan 2 (jaarlijks wisselende) trainees.
  • Heeft goede contactuele vaardigheden, en kan het werk coördineren met inzet en betrokkenheid van coöperatieve leden en vrijwilligers.
  • Ondersteunt activiteiten zoals de oogstcommissie en de werkgroep communicatie met rondleidingen, informatiemarkten etc.
  • Organiseert de wekelijkse uitlevering van voedselpakketten.

Reacties graag vóór 15 januari.

Bij belangstelling, of tips over kandidaten:
info@vegaboerderij.nl               
06 54218841 (martien kromwijk)